Курсові та дипломні купляють тут

Маркетинговая стратегия предприятия

Введение Глава 1. Теоретические основы разработки маркетинговых стратегий предприятия: понятие, типы, порядок разработки 1.1. Основы продвижения продукции на рынок 1.2. Стратегия продвижения товара на рынок 1.3. Способы разработки фирмой маркетинга нового и существующего товара 1.4. Стратегические подходы на этапе выявления целевого рынка и позиционирования товара Глава 2. Разработка маркетинговой стратегии ООО «Нола» 2.1. Общая характеристика […]

Организация продвижения продукции на международный рынок

ВВЕДЕНИЕ 1. РОЛЬ И МЕСТО ЗАО «ИВАНОВОМЕБЕЛЬ» НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 1.1. Оценка и перспективы развития мебельной промышленности России 1.2. Анализ положения ведущих европейских производителей мебели на мировом рынке 1.2.1. Мебельная промышленность Италии 1.2.2. Мебельная промышленность Германии 1.3. Характеристика внешнеэкономической деятельности ЗАО «Ивановомебель» 1.3.1. Роль и место отдела внешнеэкономических связей на предприятии 1.3.2. Оценка условий […]

Просування молодіжних стартапів на Українському ринку

Вступ Розділ 1. Просування як елемент комунікативної діяльності сучасних організацій 1.1. Поняття просування та його складові 1.2. Новітні форми та засоби просування корпоративних брендів Розділ 2. Інструментально-технологічні аспекти просування стартапів 2.1. Стартапи як форма організації та ведення бізнесу 2.2. Просування стартапів: дослідження Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки

Маркетинговая стратегия предприятия

Введение Глава 1. Теоретические основы разработки маркетинговой стратегии на предприятии 1.1.Сущность стратегического планирования маркетинга и характеристика стратегического маркетинга 1.2. Анализ конъюнктуры рынка и позиций конкурентов на рынке 1.3. Стратегические вопросы при выявлении целевого рынка и позиционирования товара 1.4. Разработка стратегий по составляющим комплекса маркетинга Глава 2. Анализ финансово-хозяйственной и маркетинговой деятельности ООО «Нола» 2.1. Общая […]

Особливості розробки і реалізації цінової стратегії компанії

Особливості розробки і реалізації цінової стратегії компанії Політика ціноутворення — розроблення та вибір загального напряму в ціноутворенні, підходів до визначення ціни, з метою отримання найбільшого прибутку з урахуванням попиту на товари, його властивостей та життєвого циклу, й напрями зміни ціни залежно від дії різних чинників. Компанія розробляє свою політику ціноутворення не лише з метою встановлення […]

Реклама та інформація в комерційній роботі оптових торговельних підприємств

Вступ 1. Сутність і завдання реклами та інформації в комерційній роботі за сучасних умов 2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства 3. Організація рекламної та інформаційної роботи на підприємстві 4. Аналіз засобів реклами та інформації, які використовуються оптовим торговельним підприємством Список літератури Висновки та пропозиції

Особливості організації Міжнародної Виставки Реклами і Маркетингу REX 2015.

Вступ 1. Дати коротку характеристику комерційній діяльності 5 компаній учасників виставки, які найбільш зацікавили Вас 2. Порівняти роздатковий матеріал компаній конкурентів (каталог, листівки, тощо) 3. Провести аналіз щодо рекламування виставки у ЗМІ, Інтернет-мережі та на інших носіях реклами 4. Описати стенд, який сподобався вам найбільше (яку фірму поставлено на стенді, види продукції або підприємств на […]

Звіт з практики

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика та організаційна структура ПАТ «Колос» Розділ 2. Економічний та фінансовий стан підприємства Розділ 3. Аналіз маркетингової діяльності підприємства Розділ 4. Рекомендації і пропозиції щодо поліпшення організаційно-економічних аспектів маркетингової діяльності підприємства 4.1. Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю ПАТ «Колос» 4.2. Підвищення ефективності стратегії підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки

Маркетингова діяльність підприємства

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика та організаційна структура підприємства Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика підприємства Розділ 3. Маркетингове дослідження підприємства Розділ 4. Рекомендації і пропозиції щодо поліпшення організаційно-економічних аспектів маркетингової діяльності ТОВ «Конкорд-Тревел» 4.1 Підвищення ефективності та удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «Конкорд-Тревел» 4.2. Стратегія розвитку маркетингової діяльності ТОВ «Конкорд-Тревел» Висновки Список використаної літератури Додатки

Звіт з практики

Вступ Розділ 1. Характеристика фітнес-центру «Fit to Fly» та організаційна структура Розділ 2. Дослідження ринку фітнес-послуг Розділ 3. Маркетингова діяльність фітнес-центру «Fit to Fly» Розділ 4. Аналіз діяльності фітнес-центру «Fit to Fly» Розділ 5. Проблемні аспекти в діяльності фітнес-центру «Fit to Fly» Індивідуальне завдання. Стратегічне і оперативне планування маркетингу Висновки Список використаної літератури Додатки

Управління маркетинговою діяльністю підприємства

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика та виробнича структура підприємства Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика підприємства Розділ 3. Аналіз управління маркетинговою діяльністю підприємства 3.1. Маркетингове дослідження підприємства 3.2. Особливості стратегічного планування маркетингової діяльності на підприємстві Розділ 4. Рекомендації і пропозиції щодо поліпшення організаційно-економічних аспектів маркетингової діяльності підприємства 4.1. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства 4.2. Перспективи розвитку маркетингової […]

Соціальна реклама: сутність, аудиторія, творчі технології.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 1.1. Історія соціальної реклами 1.2. Поняття соціальної реклами 1.3. Основні напрямки та види соціальної реклами РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 2.1. Сутність та розвиток технологій соціальної реклами 2.2. Характеристика стану соціальної реклами в Україні 2.3. Шокова соціальна реклама РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 3.1. Аналіз ефективності соціальної […]