Курсові та дипломні купляють тут

Реклама та інформація в комерційній роботі оптових торговельних підприємств

Вступ 1. Сутність і завдання реклами та інформації в комерційній роботі за сучасних умов 2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства 3. Організація рекламної та інформаційної роботи на підприємстві 4. Аналіз засобів реклами та інформації, які використовуються оптовим торговельним підприємством Список літератури Висновки та пропозиції

Особливості організації Міжнародної Виставки Реклами і Маркетингу REX 2015.

Вступ 1. Дати коротку характеристику комерційній діяльності 5 компаній учасників виставки, які найбільш зацікавили Вас 2. Порівняти роздатковий матеріал компаній конкурентів (каталог, листівки, тощо) 3. Провести аналіз щодо рекламування виставки у ЗМІ, Інтернет-мережі та на інших носіях реклами 4. Описати стенд, який сподобався вам найбільше (яку фірму поставлено на стенді, види продукції або підприємств на […]

Звіт з практики

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика та організаційна структура ПАТ «Колос» Розділ 2. Економічний та фінансовий стан підприємства Розділ 3. Аналіз маркетингової діяльності підприємства Розділ 4. Рекомендації і пропозиції щодо поліпшення організаційно-економічних аспектів маркетингової діяльності підприємства 4.1. Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю ПАТ «Колос» 4.2. Підвищення ефективності стратегії підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки

Маркетингова діяльність підприємства

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика та організаційна структура підприємства Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика підприємства Розділ 3. Маркетингове дослідження підприємства Розділ 4. Рекомендації і пропозиції щодо поліпшення організаційно-економічних аспектів маркетингової діяльності ТОВ «Конкорд-Тревел» 4.1 Підвищення ефективності та удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «Конкорд-Тревел» 4.2. Стратегія розвитку маркетингової діяльності ТОВ «Конкорд-Тревел» Висновки Список використаної літератури Додатки

Звіт з практики

Вступ Розділ 1. Характеристика фітнес-центру «Fit to Fly» та організаційна структура Розділ 2. Дослідження ринку фітнес-послуг Розділ 3. Маркетингова діяльність фітнес-центру «Fit to Fly» Розділ 4. Аналіз діяльності фітнес-центру «Fit to Fly» Розділ 5. Проблемні аспекти в діяльності фітнес-центру «Fit to Fly» Індивідуальне завдання. Стратегічне і оперативне планування маркетингу Висновки Список використаної літератури Додатки

Управління маркетинговою діяльністю підприємства

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика та виробнича структура підприємства Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика підприємства Розділ 3. Аналіз управління маркетинговою діяльністю підприємства 3.1. Маркетингове дослідження підприємства 3.2. Особливості стратегічного планування маркетингової діяльності на підприємстві Розділ 4. Рекомендації і пропозиції щодо поліпшення організаційно-економічних аспектів маркетингової діяльності підприємства 4.1. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства 4.2. Перспективи розвитку маркетингової […]

Соціальна реклама: сутність, аудиторія, творчі технології.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 1.1. Історія соціальної реклами 1.2. Поняття соціальної реклами 1.3. Основні напрямки та види соціальної реклами РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 2.1. Сутність та розвиток технологій соціальної реклами 2.2. Характеристика стану соціальної реклами в Україні 2.3. Шокова соціальна реклама РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 3.1. Аналіз ефективності соціальної […]

Маркетинг в системе менеджмента на предприятии современное состояние и перспективы развития в России.

Глава дипломной работы Глава 1. Теоретические аспекты исследования маркетинга в система менеджмента 1.1. Сущность маркетингового менеджмента на предприятии 1.2. Маркетинговый менеджмент в системе управления предприятием 1.3. Характеристика комплекса маркетинг-менеджмент

Кольорова гама в рекламному дизайні

Вступ 1. Поняття кольорової гами в рекламному дизайні 2. Залежність ефективності реклами від сприйняття кольору 3. Поєднання кольорів в рекламному дизайні Висновки Список використаних джерел

Ілюстрації в рекламі: вимоги та правила.

Вступ 1. Ілюстрація як невід’ємний елемент реклами 2. Основні вимоги до ілюстрації в рекламі 3. Правила створення ілюстрації в рекламі Висновки Список використаних джерел

Маркетинг

Комплексна практична робота: Параметри ринкової взаємодії Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): — попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp — пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp – D […]

Роздрібне торговельне підприємство, його виробничо-комерційні функції

Вступ 1. Поняття роздрібного торговельного підприємства, класифікація та його функції 2. Характеристика досліджуваного об’єкта 3. Виробничі та комерційні функції роздрібного торговельного підприємства 4. Система зв’язків на роздрібному ринку та їх правове регулювання 5. Оперативне планування роздрібного продажу та завезення товарів 6. Аналіз та оцінка діяльності роздрібного торговельного підприємства Висновки та пропозиції Список використаних джерел