Курсові та дипломні купляють тут

Характеристика споживчого ринку медичної техніки та товарів медичного призначення

1. Ринок медичної техніки та товарів медичного призначення 2. Характеристика процесу прийняття управлінського рішення про купівлю медичної техніки 3. Основн фактори впливу на здійснення закупівель медичної техніки та товарів медичного призначення державними закладами охорони здоров’я Список використаної літератури

Аналіз захворюваності органів дихання у дітей

Вступ 1. Теоретична частина Стан галузі охорони здоро`я в україні 1.1. Стан здоров`я населення України 1.2. Основні показники стану здоров`я дитячого населення 1.3. Профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій 2. Аналітико-дослідницька частина Аналіз захворюваності органів дихання у дітей за даними кременчуцької дитячої лікарні 2.1. Загальна характеристика лікарні 2.2. Аналіз роботи соматичного відділення дитячої лікарні 3. Проектно-рекомендаційна […]

контрольна робота

1. Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров’я 3. Система комп’ютерно-інтегрованого управління лікувально-профілактичними закладами Список використаної літератури

Демографічна ситуація в україні

Розділ i. Демографічна ситуація в україні. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров’я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.2. Фінансово-економічне забезпечення охорони здоров’я 1.3. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров’я 1.4. Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах світу 1.5. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні Розділ іі. Аналіз стану охорони здоров’я в місті зеленодольськ […]

Артеріальна гіпертензія – шляхи вирішення проблеми в Україні і світі

Вступ I. Артеріальна гіпертензія – шляхи вирішення проблеми в Україні та світі 1.1. Артеріальна гіпертензія: медично-соціальні результати 1.2. Шляхи виконання Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії 1.3. Пріоритетні напрямки подальшої реалізації Національної програми профілактики і лікування АГ в Україні 1.4. Різні фактори, які впливають на розвиток артеріальної гіпертензії 1.5. Артеріальна гіпертензія – світова проблема […]

Основні технологічні та управлінські процеси торгівлі медичними препаратами в аптеках

Вступ Розділ 1. Основні технологічні та управлінські процеси торгівлі медичними препаратами в аптеках 1.1. Основні правила організації торгівлі медичними препаратами 1.2. Організація закупівлі медичних препаратів як основний елемент діяльності аптеки Розділ 2. Аналіз технології торгівлі медичними препаратами в аптеці ТОВ “Гомеопат” 2.1. Загальна характеристика підприємства та організація договірного обслуговуування 2.2. Характеристика товарного асортименту 2.3. Ефективність […]

Аспекти перебудови державної системи медичної допомоги в Україні

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти перебудови державної системи медичної допомоги в Україні 1.1 Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її економічної і медичної ефективності 1.2 Концептуальне бачення стратегії і тактики реформування охорони здоров’я України 1.3. Основні засади організації педіатричної служби на етапі реформування галузі охорони здоров’я України Розділ 2. Аналітичні засади управління системою […]

Аналіз стану захворюваності органів дихання у дітей

Вступ 1. Теоретичні аспекти аналізу стану захворюваності органів дихання у дітей 1.1. Стан здоров`я населення України 1.2. Основні показники стану здоров`я дитячого населення 1.3. Профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій 2. Аналіз захворюваності органів дихання у дітей за даними Кременчуцької дитячої лікарні 2.1 Загальна характеристика лікарні 2.2 Аналіз роботи соматичного відділення дитячої лікарні 3. Пошук шляхів […]

Аналіз ринку медичного страхування в Україні

Вступ Розділ I. Теоретичні аспекти аналізу ринку медичного страхування в Україні 1.1. Світовий досвід функціонування систем охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 1.2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України 1.3. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку 1.4. Оцінка ризику на ринку страхових послуг Розділ II. Прикладні аспекти діяльності стоматологічної клініки „Вітадент” 2.1. Загальна […]

Методичні аспекти охорони здоровя як предмету ринкових відносин

Вступ Розділ і. Теоретичні та методичні аспекти охорони здоровя як предмету ринкових відносин І.1. Охорона здоров’я як предмет ринкових відносин І.2. Ринок медичних послуг і його особливості І.3. Ціноутворення медичних послуг І.4. Концептуальні підходи до організації діагностичних служб і вдосконалення організаційно-методичної основи лікувально-діагностичного процесу Розділ іі. Аналіз роботи лікувально-діагностичного центру „квантова медицина” 2.1. Структура управління […]

Аналіз стану акушерської допомоги населенню в Україні

Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти аналізу стану акушерської допомоги населенню в Україні 1.1. Сучасна демографічна ситуація в Україні 1.2. Медико-соціальні аспекти здоров’я матері в сучасних умовах 1.3. Особливості сучасного контингенту на селі та їх вплив на відтворення населення і здоров’я потомства 1.4. Проблеми здоров’я новонароджених дітей на сучасному етапі Розділ ІІ. Аналіз стану акушерської допомоги […]

Аналіз стаціонарного лікування

І. Теоретичні засади аналізу стаціонарного лікування І.1. Історичні аспекти розвитку стаціонарозамінних форм медичного Обслуговування І.2. Досвід роботи денних стаціонарів у поліклініках І.3. Проблеми та перспективи розвитку денних стаціонарів загального профілю на сучасному етапі І.4. Сучасний стан розвитку стаціонарозамінних форм медичного обслуговування ІІ. Прикладні аспекти аналізу роботи стаціонару на прикладі Світловодської ЦРЛ 2.1. Загальна характеристика Світловодської […]