Курсові та дипломні купляють тут

Впровадження сучасних методик діагностики в роботу баклабораторії київської центральної міської клінічної лікарні

Вступ Розділ I 1.1 Iсторія розвитку бактеріологічної служби 1.2 Загальна характеристика Центральної міської клінічної лікарні /ЦМКЛ/ м. Києва 1.3 Сучасні методики діагностики Розділ II 2.1 Загальна характеристика бактеріологічних лабораторій 2.2 Аналіз штатної структури бактеріологічної служби 2.3 Аналіз показників діяльності баклабораторії 2.4 Аналіз фінансування та стан матеріально-технічної бази баклабораторії Центральної міської клінічної лікарні /ЦМКЛ/ м. Києва […]

Рекомендації щодо доцільності створення приватної медичної страхової компанії „Гарант-Віта” на базі стоматологічної клініки „Вітадент” м. За

Вступ Розділ I. Теоретична частина 1.1. Світовий досвід функціонування систем охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 1.2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України; 1.3. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку; 1.4. Організаційно – правові проблеми; 1.5. Інформаційно – аналітичні проблеми; 1.6. Оцінка ризику на ринку страхових послуг Розділ II. Аналітико – дослідницька частина […]

Шляхи оптимізації і вдосконалення дієтичного харчування

І. Теоретична частина 1.1. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в Україні на сучасному етапі 1.2. Сучасна концепція раціонального харчування 1.2.1. Стан харчування в Україні за останні роки 1.2.2. Забруднення харчової сировини і продуктів 1.2.3. Програма поліпшення якості харчових продуктів 1.3. Сучасний стан психіатричної допомоги населенню України 1.3.1. Принципи організації дієтичного харчування Іі. Аналітико – дослідницька частина […]

Управління персоналом в медичних закладах

Зміст 2 ст Список умовних позначень 4 ст Вступ 5 ст Розділ 1. Теоретичні основи діяльності та управління персоналом бюджетних неприбуткових амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров я в Україні та ближньому зарубіжжі. 8 ст 1.1. Особливості управління персоналом: суть, завдання, основні принципи. 8 ст 1.2. Методи управління колективом. 16 ст 1.3. Система управління персоналом. 20 ст […]

Організація надання стоматологічної допомоги населенню

Вступ Розділ І. Теоретична частина 1.1. Комплексний підхід щодо вдосконалення управління 1.2. Основні етапи розвитку управління діяльністю медичних установ 1.3. Шляхи реформування системи охорони здоров ‘я 1.4. Проблеми реформування системи охорони здоров’я 1.5. Теоретичні основи стратегічного управління 1.6. Загальна характеристика процесу управління 1.7. Функції управління 1.8. Організація стоматологічної допомоги населенню Розділ ІІ. Аналітико-дослідницька частина 2.1. […]

Основні засади організації педіатричної служби на етапі реформування галузі охорони здоров’я України

І. Теоретична частина І. 1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її економічної і медичної ефективності 1.2. Концептуальне бачення стратегії і тактики реформування охорони здоров’я України І. 3. Основні засади організації педіатричної служби на етапі реформування галузі охорони здоров’я України ІІ. Аналітико-дослідницька частина ІІ. 1. Європейський аналіз політики “Здоров’я для всіх” (за результатами […]

Аналіз надання стоматологічної допомоги населенню

Вступ 1. Проблеми управління охороною здоровя та шляхи їх вирішення 2. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’я 3. Аналіз роботи медичних установ, що надають стоматологічні послуги 3.1. Аналіз надання стоматологічної допомоги населенню м. Черкаси за 1998 рік 3.2. Аналіз надання стоматологічної допомоги населенню м. Черкаси за 1999 рік 3.3. Інформація на медичну раду при обласній стоматологічній […]

Організація роботи поліклініки

Вступ І. Теоретична частина 1. Організація охорони здоров’я в Україні 1.1 Законодавча база організації охорони здоров’я в Україні 1.2. Структура управління 1.3. Основні принципи організації охорони здоров’я 1.4 Стан фінансування державних медичних установ з держбюджету 1.5 Законодавча база для надання платних послуг поліклініки 1.6 Амбулаторно-поліклінічна служба в Україні 1.7 Права і обов’язки громадян 1.8 Фінансування […]

Економіка охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах

Вступ 1. Теоретичні основи економіки охорони здоров’я і проблема фінансування здоров’я в сучасних умовах 1.1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення її економічної і медичної ефективності 1.2. Мети і задачі аналізу господарської діяльності медичного закладу 1.3. Фінансування системи охорони здоров’я 1.4. Альтернативні джерела фінансування медичного закладу на сучасному етапі 1.5. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги […]

Організація роботи лікарні

І.вступ П.теоретична частина 11.1. Загальні принципи менеджменту 11.2. Економічні методи управління 11.3. Управління ефективностю 11.4. Основні направлення і задачі вдосконалення системи управління 11.5. Складові частини і основні функціональні процеси керуючих систем Iii. Аналіз організації роботи миргородської Центральної районної лікарні III. 1. Структура Миргородської центральної районної лікарні ІІІ.2. Аналіз показників стаціонарної допомоги населенню району III. З. […]

Розробка нових підходів і методів у наданні лікувально-діагностичної допомоги

Вступ Розділ і. Теоретичні та методичні аспекти І.1. Охорона здоров’я є як предмет ринкових відносин І.2. Ринок медичних послуг і його особливості І.3. Ціноутворення медичних послуг І.4. Концептуальні підходи до організації діагностичних служб і вдосконалення організаційно-методичної основи лікувально-діагностичного процесу Розділ іі. Аналіз роботи лікувально-діагностичного центру „квантова медицина” ІІ.1. Структура управління лікувально-діагностичним центром „Квантова медицина” ІІ.2. […]

Організація діяльності медичного закладу

Вступ 1. Організація і оцінка діяльності медичної фірми 2. Організаційно-методичне і фінансове забезпечення приватної медичної фірми “Ескулап” 3. Фінансове забезпечення ТОВ “Ескулап” Висновки Список літератури Додатки