Курсові та дипломні купляють тут

Експертиза вогнепальних ушкоджень

Вступ 1. Експертиза вогнепальних ушкоджень 2. Пошкодження при різних пострілах Висновки Список використаної літератури

Поняття та види травматичних ушкоджень

Вступ Поняття та види травматичних ушкоджень Висновки Список використаної літератури

Експертиза кисневого голодування

Вступ 1. Асфіксія та її ознаки 2. Експертиза кисневого голодування 3. Судово-медична діагностика на прикладі утоплення Висновки Список використаної літератури

Що таке Належна виробнича практика лікарських засобів Проблеми впровадження цього інструменту якості на укр. фармацевтичних підприємствах

ПЛАН   1. Що таке «Належна виробнича практика лікарських засобів»? Проблеми впровадження цього «інструменту якості» на українських фармацевтичних підприємствах 2. Закон України «Про лікарські засоби», виробництво лікарських засобів, державний контроль лікарських засобів 3. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації Використана література  

Мікробіологія мікроміцити як об’єкти біотехнології

ПЛАН     1. Мікробіологія: мікроміцити як об’єкти біотехнології 2. Екологія людини: Протиріччя між людиною і природою, їх значення щодо, забезпечення ЕБ (групи протиріч) 3. Екологія людини: Вплив біологічних та фізичних факторів навколишнього середовища на демографічні показники

Базофіли

ПЛАН         1. Базофіли та тучні клітини, будова та функції 2. Тимусзалежні та тимуснезалежні антигени 3. Сучасні вакцини-переваги та недоліки. Неспецифічні дія вакцин: негативні позитивні аспекти 4. Імунологічні взаємодії в системі мати-плід. Механізми імунної регуляції. Імунологічні конфлікти при вагітності та способи їх подолання

Імунологія менструального циклу

Імунологія менструального циклу. Молекулярні механізми менструального циклу. Лейкоцити і цитокіни в перебігу менструального циклу   Глибину пошкодження центральних і периферичних відділів гормональної регуляції оцінювали на основі послідовного, поетапного застосування доступних методів функціональної діагностики з наступним кількісним визначенням гонадотропних, статевих гормонів, пролактину не тільки в динаміці менструального циклу, але і добових ритмів. Поряд з цим, статеві […]

Хімічний склад живих організмів, їх характеристика, значення води

ПЛАН   1) а)Хімічний склад живих організмів, їх характеристика, значення води б)Характеристика окремих груп оксидоредуктаз: пероксидаз, оксигеназ, цитохромів.  в)Хімізм та енергетика гетероферменативного молочнокислого бродіння, його значення 2) а)Будова і властивості моносахаридів природного походження, механізм утворення меланоїдинів, їх роль у різних галузях АПК  б)Гідролази, загальна характеристика основних підкласів в)Хімізм та енергетика спиртового бродіння, його значення в […]

Медична техніка для функціональної діагностики

ПЛАН   1. Загальна характеристика та клінічне значення основних методів функціональної діагностики 2. Ультразвукові сканери. Значення їх у діагностиці захворювань. Напрями розвитку ультразвукової діагностики. Провідні виробники 3. Електрокардіографи. Загальні технічні характеристики, та можливості сучасних електрокардіографів

Гігієна – як фактор здорового життя

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Гігієна як наука. 4 1.1. Предмет і завдання гігієни. 4 1.2. Історія розвитку гігієни. 6 1.3. Гігієна на сучасному етапі розвитку. 11 Розділ 2. Гігієна – як фактор здорового життя. 14 2.1. Збереження і зміцнення здоров’я – як головна мета сучасної гігієни. 14 2.2. Методи сучасної гігієни. 18 2.3. […]