Курсові та дипломні купляють тут

Управління ціновою політикою

ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1. Теоретико-методологічні аспекти процесу формування та управління цінової політики підприємств готельного господарства 1.2. Особливості обліку витрат в діяльності готельних підприємств 1.3. Цінові стратегії в діяльності підприємств готельного господарства РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 2.1. […]

Тенденції інвестиційно привабливого середовища

Тенденції інвестиційно привабливого середовища Список літератури

Управління змінами як інструмент впровадження управління знаннями в організації

Вступ 1. Впровадження управління знаннями в організаціях 2. Інструментарій управління змінами 3. Методи подолання опору змінам Висновки Список літератури

Планування проекту

Вступ 1. Процес планування проекту 2. Призначення планування проекту 3. Види планів проекту Висновки Список літератури

Стратегічні рішення в управлінні

Вступ 1. Поняття стратегічного рішення 2. Види стратегічних рішень та їх характеристика 3. Особливості прийняття стратегічних рішень в умовах ризику та невизначеності Висновки Список літератури

Основні форми мотивації

Вступ 1. Поняття мотивації 2. Характеристика основних форм мотивації 3. Стимулювання праці – як форма мотивації Висновки Список літератури

Менеджмент кризових ситуацiй

Вступ 1. Поняття кризової ситуації 2. Процес прийняття рiшень в умовах кризи 3. Етапи менеджменту кризових ситуацiй Висновки Список літератури

Стратегічний аналіз

1. Етапи стратегічного планування 2. Прогнозне моделювання фінансових показників. Види моделей, їх зміст і призначення ЗАВДАННЯ: Використовуючи наведені нижче прогнозовані та нормативні вихідні дані, підготувати прогноз фінансів підприємства на наступний рік і такі документи: 1. Програма збуту 2. Виробнича програма 3. Кошторисне використання основних матеріалів 4. Кошторис витрат на придбання основних матеріалів 5. Кошторис витрат […]

Стратегічний аналіз

1. Мета, задачі, функції стратегічного планування 2. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, його значення в управлінні підприємством ЗАВДАННЯ: Використовуючи наведені нижче прогнозовані та нормативні вихідні дані, підготувати прогноз фінансів підприємства на наступний рік і такі документи: 1. Програма збуту 2. Виробнича програма 3. Кошторисне використання основних матеріалів 4. Кошторис витрат на придбання основних матеріалів 5. […]

Аналіз конкурентоспроможності підприємства

ВСТУП 1. Поняття і види конкурентоспроможності підприємства 2. Методи і інформаційне забезпечення процесу оцінювання конкурентоспроможності підприємства 3. Дослідження кон’юнктури ринку, на якому працює ТОВ «Микулинецький бровар» 4. Аналіз конкурентоспроможності ТОВ «Микулинецький бровар» 5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Микулинецький бровар» ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

Менеджмент

Завдання 1. Ознайомитись із загальною характеристикою підприємства як суб’єкта господарювання: — цілі та напрями діяльності підприємства, історія становлення та функціонування; — правове забезпечення функціонування підприємства; — форма власності на майно та організаційно-правова форма господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; — структура підприємства, розробити схему організаційної структури управління підприємством, проаналізувати способи прийняття та ефективність […]

Менеджмент

Завдання 1. Ознайомитись із загальною характеристикою підприємства як суб’єкта господарювання: — цілі та напрями діяльності підприємства, історія становлення та функціонування; — правове забезпечення функціонування підприємства; — форма власності на майно та організаційно-правова форма господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; — структура підприємства, розробити схему організаційної структури управління підприємством, проаналізувати способи прийняття та ефективність […]