Курсові та дипломні купляють тут

Основні форми мотивації

Вступ 1. Поняття мотивації 2. Характеристика основних форм мотивації 3. Стимулювання праці – як форма мотивації Висновки Список літератури

Менеджмент кризових ситуацiй

Вступ 1. Поняття кризової ситуації 2. Процес прийняття рiшень в умовах кризи 3. Етапи менеджменту кризових ситуацiй Висновки Список літератури

Стратегічний аналіз

1. Етапи стратегічного планування 2. Прогнозне моделювання фінансових показників. Види моделей, їх зміст і призначення ЗАВДАННЯ: Використовуючи наведені нижче прогнозовані та нормативні вихідні дані, підготувати прогноз фінансів підприємства на наступний рік і такі документи: 1. Програма збуту 2. Виробнича програма 3. Кошторисне використання основних матеріалів 4. Кошторис витрат на придбання основних матеріалів 5. Кошторис витрат […]

Стратегічний аналіз

1. Мета, задачі, функції стратегічного планування 2. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, його значення в управлінні підприємством ЗАВДАННЯ: Використовуючи наведені нижче прогнозовані та нормативні вихідні дані, підготувати прогноз фінансів підприємства на наступний рік і такі документи: 1. Програма збуту 2. Виробнича програма 3. Кошторисне використання основних матеріалів 4. Кошторис витрат на придбання основних матеріалів 5. […]

Аналіз конкурентоспроможності підприємства

ВСТУП 1. Поняття і види конкурентоспроможності підприємства 2. Методи і інформаційне забезпечення процесу оцінювання конкурентоспроможності підприємства 3. Дослідження кон’юнктури ринку, на якому працює ТОВ «Микулинецький бровар» 4. Аналіз конкурентоспроможності ТОВ «Микулинецький бровар» 5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Микулинецький бровар» ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

Менеджмент

Завдання 1. Ознайомитись із загальною характеристикою підприємства як суб’єкта господарювання: — цілі та напрями діяльності підприємства, історія становлення та функціонування; — правове забезпечення функціонування підприємства; — форма власності на майно та організаційно-правова форма господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; — структура підприємства, розробити схему організаційної структури управління підприємством, проаналізувати способи прийняття та ефективність […]

Менеджмент

Завдання 1. Ознайомитись із загальною характеристикою підприємства як суб’єкта господарювання: — цілі та напрями діяльності підприємства, історія становлення та функціонування; — правове забезпечення функціонування підприємства; — форма власності на майно та організаційно-правова форма господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; — структура підприємства, розробити схему організаційної структури управління підприємством, проаналізувати способи прийняття та ефективність […]

Менеджмент

Определить конкурентоспособность методом экспертных оценок № Параметры оценки услуг Фирма А Конкуренты Б В Г Д 1 Своевременность перевозки 4 3 4 3 4 2 Безопасность 5 5 4 5 5 3 Персонал 3 4 4 4 3 4 Инновационная политика 4 4 5 3 4 5 Сервис 4 5 3 4 4 6 Сохранность […]

Менеджмент

1.Проведіть дослідження використання робочого часу персоналом вашого підприємства (або підприємства, до інформації якого ви маєте доступ). У разі необхідності розробіть заходи виходу з кризової ситуації.

Менеджмент

1. Проблеми мотивації працівників на підприємствах України 2. Етапи й елементи процесу мотивації 3. На прикладі підприємства проаналізуйте діяльність менеджерів з мотивації колективу на основі використання елементів організаційної культури. Розробіть пропозиції щодо її удосконалення Список використаних джерел

Комп'ютерна підтримка інформаційного менеджменту, формування інформаційної бази для підготовки та прийнятя управлінських рішень

Вступ 1. Комп’ютерна підтримка інформаційного менеджменту 2. Формуваня інформаційної бази для підготовки та прийняття управлінських рішень 3. Ефективність інформаційних систем та основні напрями їх вдосконалення Висновки Список літератури

Роль засновників організації у формуванні корпоративної культури.

Вступ 1. Вплив стилю керівництва на формування корпоративної культури організації 2. Значення поведінки та моральних якостей засновників для формування корпоративної культури організації 3. Поведінкові норми засновника організації Висновки Список літератури