Курсові та дипломні купляють тут

Стратегічн управління

Задача 2 Встановити фактичну ринкову частку продукції компанії А. Розробити рекомендації щодо становища компанії А на ринку. Таблиця 2 Продукція Загальний обсяг продажу, млн грн Обсяг продажу компанії А, тонн Середня ціна компанії А, грн/т Продукція № 1 1,2 330 11250 Продукція № 2 4,2 420 13500 Експорт 625,4 тис. дол. Імпорт 345,6 тис. дол. […]

Звіт з практики

Вступ 1. Загальне знайомство з підприємством – об’єктом практики 2. Аналіз стану та результатів окреми напрямів діяльності підприємства – об’єкта практики 3. Планово – економічна діяльність підприємства 4. Управління персоналом 5. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 7. Управління обліково – фінансовою діяльністю підприємства 8. Стратегічне управління підприємством 9. Управління […]

Вплив національної культури і менталітету на мотивацію праці

Вступ 1.Сутність національної культури і менталітету 2.Вплив національної культури і менталітету на мотивацію праці 3.Особливості впливу на мотивацію праці української культури і менталітету Висновки Список використаних джерел

Створення системи мотивації персоналу на підприємстві

Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 1.1.Поняття і визначення мотивації персоналу 1.2. Аналіз проблеми мотивування в сучасних умовах: український і закордонний досвід 1.3.Обгрунтування необхідності підвищення мотивації персоналу в сучасних умовах РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ВАТ “ХЕРСОНМЛИН” 2.1.Загальна характеристика ВАТ “Херсонмлин” 2.2.Аналіз господарської діяльності ВАТ “Херсонмлин” 2.3.Аналіз стану мотивації […]

Стратегічне управління у відкритому акціонерному товаристві

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 1.1. Суть стратегічного управління та його системи 1.2. Методика формування портфеля стратегій 1.3. Методика стратегічного аналізу РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ 2.1. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 2.2. Аналіз факторів макросередовища прямого впливу 2.3. Аналіз факторів макросередовища непрямого впливу РОЗДІЛ […]

Організація ефективного використання трудових ресурсів та мотивація їх у сільськогосподарських підприємствах

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Сутність понять трудовий потенціал, трудові ресурси, робоча сила 1.2. Сутність мотивації трудових ресурсів та її ефективне застосування в сільськогосподарському виробництві 1.3. Умови і фактори формування раціонального складу та ефективного використання трудових ресурсів села РОЗДІЛ 2. Організація ефективного використання трудових ресурсів та мотивація їх […]

Розробка мотиваційної стратегії для підвищення ефективності роботи персоналу

Вступ 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ 4 1.1. Поняття мотивації і мотиву. Способи і механізм мотивації 4 1.2. Характеристика системи мотивації працівників підприємства в сучасних умовах 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРІНТ-ПРЕС» 22 2.1. Характеристика досліджуваного підприємства 22 2.2. Визначення категорій працівників для проведення мотиваційного аналізу 23 […]

ОПЛАЧУВАНІ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ, ЇХ РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ. ШДЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ВСТУП 2 1. ХАРКТЕРИСТИКА ОПЛАЧУВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ ЯК ЗАХОДУ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 3 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАЧУВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ 11 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 1. ТИПИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗГІДНО З МОДЕЛЛЮ А. КЕРРОЛЛА 3 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКАСТАНУ КСВ 7 2.1. Вибір даних 7 2.2. Розрахунок загального рівня конкурентоспроможності підприємства 7 РОЗДІЛ 3. ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ТА РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ КСВ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

Формирование кадровой политики в организации: этапы построения

Введение 1 Формирование кадровой политики в организации 1.1 Понятие, виды, типы, этапы кадровой политики 1.2 Основные факторы, влияющие на формирование и развитие кадровой политики 1.3 Развитие кадровой политики в современных условиях 2 Анализ кадровой политики организации 2.1 Общая характеристика организации 2.2 Анализ формирования кадровой политики предприятия 2.3 Рекомендации по совершенствованию кадровой политики в организации Заключение […]

Звіт з практики

Вступ 1. Характеристика діяльності підприємства 2. Специфіка діяльності комерційної служби на підприємстві 3. Організація проведення аналізу ринкових досліджень на підприємстві 4. Організація закупівельної роботи (товаропостачання) на підприємстві: 4.1. Пошук і вибір постачальників 4.2. Укладання господарських зв’язків з постачальниками товарів 4.3. Доставка товарів на підприємство 5. Товарний асортимент підприємства, його формування, управління асортиментом 6. Цінова політика […]

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ 4 РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 15 РОЗДІЛ 2. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 24 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34