Курсові та дипломні купляють тут

Організація ефективного використання трудових ресурсів та мотивація їх у сільськогосподарських підприємствах

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Сутність понять трудовий потенціал, трудові ресурси, робоча сила 1.2. Сутність мотивації трудових ресурсів та її ефективне застосування в сільськогосподарському виробництві 1.3. Умови і фактори формування раціонального складу та ефективного використання трудових ресурсів села РОЗДІЛ 2. Організація ефективного використання трудових ресурсів та мотивація їх […]

Розробка мотиваційної стратегії для підвищення ефективності роботи персоналу

Вступ 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ 4 1.1. Поняття мотивації і мотиву. Способи і механізм мотивації 4 1.2. Характеристика системи мотивації працівників підприємства в сучасних умовах 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРІНТ-ПРЕС» 22 2.1. Характеристика досліджуваного підприємства 22 2.2. Визначення категорій працівників для проведення мотиваційного аналізу 23 […]

ОПЛАЧУВАНІ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ, ЇХ РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ. ШДЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ВСТУП 2 1. ХАРКТЕРИСТИКА ОПЛАЧУВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ ЯК ЗАХОДУ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 3 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАЧУВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ 11 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 1. ТИПИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗГІДНО З МОДЕЛЛЮ А. КЕРРОЛЛА 3 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКАСТАНУ КСВ 7 2.1. Вибір даних 7 2.2. Розрахунок загального рівня конкурентоспроможності підприємства 7 РОЗДІЛ 3. ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ТА РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ КСВ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

Формирование кадровой политики в организации: этапы построения

Введение 1 Формирование кадровой политики в организации 1.1 Понятие, виды, типы, этапы кадровой политики 1.2 Основные факторы, влияющие на формирование и развитие кадровой политики 1.3 Развитие кадровой политики в современных условиях 2 Анализ кадровой политики организации 2.1 Общая характеристика организации 2.2 Анализ формирования кадровой политики предприятия 2.3 Рекомендации по совершенствованию кадровой политики в организации Заключение […]

Звіт з практики

Вступ 1. Характеристика діяльності підприємства 2. Специфіка діяльності комерційної служби на підприємстві 3. Організація проведення аналізу ринкових досліджень на підприємстві 4. Організація закупівельної роботи (товаропостачання) на підприємстві: 4.1. Пошук і вибір постачальників 4.2. Укладання господарських зв’язків з постачальниками товарів 4.3. Доставка товарів на підприємство 5. Товарний асортимент підприємства, його формування, управління асортиментом 6. Цінова політика […]

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ 4 РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 15 РОЗДІЛ 2. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 24 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

Закономерности и принципы управления персоналом

Введение Раздел 1. Общая характеристика закономерностей и принципов управления персоналом 1.1. Закономерности управления персоналом 1.2. Принципы управления персоналом Раздел 2. Исследование закономерностей и принципов управления персоналом 2.1. Роль закономерностей и принципов управления в управлении современной организацией 2.2. Анализ принципов управления персоналом в современной Украине Выводы Список использованных источников

Лiнiйно-функцioнальна структура управлiння

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІНІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 1.1. Поняття лінійно-функціональної структури управління 1.2. Оцінка можливостей лінійно-функціональної структури управління підприємством РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ 2.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності підприємства 2.2. Аналіз лінійно-функціональної структури управління підприємства РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІНІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 3.1. Основні заходи покращення лінійно-функціональної структури управління 3.2. […]

Управління нерхомістю вищих навчальних закладів на методичних засадах менеджменту активів

Управління нерхомістю вищих навчальних закладів на методичних засадах менеджменту активів Список літератури

Звіт з практики

1. Загальна характеристика публічного акціонерного товариства «Трест Київпідземшляхбуд – 2» 2. Управління організаційною підсистемою підприємства 3. Управління матеріально-технічною підсистемою підприємства 4. Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) підприємства 5. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства 6. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства 7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 8. Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю 9. Управління […]

Методологічні основи оцінки ефективності роботи кадрових служб.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ 1.1. Поняття та функції кадрової служби 1.2. Оцінка ефективності діяльності кадрових служб РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Загальна характеристика компанії Samsung 2.2. Аналіз та оцінка роботи кадрової служби компанії РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Удосконалення роботи […]