Курсові та дипломні купляють тут

Закономерности и принципы управления персоналом

Введение Раздел 1. Общая характеристика закономерностей и принципов управления персоналом 1.1. Закономерности управления персоналом 1.2. Принципы управления персоналом Раздел 2. Исследование закономерностей и принципов управления персоналом 2.1. Роль закономерностей и принципов управления в управлении современной организацией 2.2. Анализ принципов управления персоналом в современной Украине Выводы Список использованных источников

Лiнiйно-функцioнальна структура управлiння

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІНІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 1.1. Поняття лінійно-функціональної структури управління 1.2. Оцінка можливостей лінійно-функціональної структури управління підприємством РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ 2.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності підприємства 2.2. Аналіз лінійно-функціональної структури управління підприємства РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІНІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 3.1. Основні заходи покращення лінійно-функціональної структури управління 3.2. […]

Управління нерхомістю вищих навчальних закладів на методичних засадах менеджменту активів

Управління нерхомістю вищих навчальних закладів на методичних засадах менеджменту активів Список літератури

Звіт з практики

1. Загальна характеристика публічного акціонерного товариства «Трест Київпідземшляхбуд – 2» 2. Управління організаційною підсистемою підприємства 3. Управління матеріально-технічною підсистемою підприємства 4. Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) підприємства 5. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства 6. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства 7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 8. Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю 9. Управління […]

Методологічні основи оцінки ефективності роботи кадрових служб.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ 1.1. Поняття та функції кадрової служби 1.2. Оцінка ефективності діяльності кадрових служб РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Загальна характеристика компанії Samsung 2.2. Аналіз та оцінка роботи кадрової служби компанії РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Удосконалення роботи […]

Управління персоналом на малих підприємствах

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Сутність і зміст управління персоналом підприємства 1.2. Аналіз основних підходів до управління персоналом РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОВ «САНАВТО-ТУР» 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Санавто-тур» 2.2. Аналіз управління персоналом ТОВ «Санавто-тур» РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. Проблеми оцінки ефективності системи управління […]

Менеджмент як наука

1. Суть менеджменту, його об’єкт, суб’єкт, предмет та методи 2. Спільне та відмінне у поняттях «менеджмент» та «управління» 3. Історіографія менеджменту: — історичні етапи розвитку — особливості розвитку менеджменту в Україні — наукові школи менеджменту 4. Наукові основи менеджменту 5. Функції та принципи менеджменту як науки Список літератури

Бизнес-план ООО «ТД «Гермес»

Раздел I Пояснительная записка (краткое содержание бизнес-плана) Раздел II Характеристика отрасли, компании, ее продукта Раздел III План маркетинга Раздел IV Экономическое обоснование Раздел V План производства Заключение

Інформаційний моніторинг в системі засобів вивчення галузевих інформаційних ресурсів

1.1. Поняття інформаційного моніторингу 1.2. Інформаційний моніторинг як засіб сучасних інформаційних комунікацій 1.3. Галузеві інформаційні ресурси як комунікаційні засоби Список літератури

Об’єкти і суб’єкти муніципального управління.

Вступ 1. Об’єкти муніципального управління 2. Основні суб’єкти муніципального управління 3. Аналіз суб’єктів муніципального управління Висновки Список літератури

Управління субкультурами в організації.

Вступ 1. Поняття субкультури 2. Класифікація субкультур організації 3. Особливості управління субкультурами організації Висновки Список літератури

Прояви культури керівника в моделях його трудової поведінки. Деструктивна та термінаторна поведінка.

Вступ 1. Особливості культури керівника в моделях його трудової поведінки 2. Деструктивна поведінка керівника 3. Термінаторна поведінка керівника Висновки Список літератури