Курсові та дипломні купляють тут

Головні проблеми, що стоять перед підприємствами готельного бізнесу і туризму в зв’язку з поглибленням глобалізації

Вступ.   Розділ 1. Теоретичні основи організації туристичної діяльності і готельно-ресторанного бізнесу на світовому ринку.   1.1. Особливості функціонування ринку.   1.2. Інтеграційні процеси на світовому ринку туристичних послуг. Розділ 2. Регулювання туристичної діяльності і готельно-ресторанного бізнесу на світовому ринку.   Розділ 3. Напрямки розвитку інтеграційних процесів на світовому ринку туристичних послуг.   Висновки.   Список використаної літератури

Методологія оцінки активів підприємства

Зміст Вступ.   Розділ 1.Теоретичні та правові засади оцінки активів підприємств.   1.1.Сутність, предмет та цілі оцінки активів підприємств.   1.2.Проблемні питання та методи оцінки активів підприємства.   Розділ 2.Практика застосування методичних підходів для оцінки активів підприємства (на прикладі ТОВ «Валмі Автомотів»)   2.1.Характеристика підприємства.   2.2.Оцінка активів підприємства з використанням дохідного підходу (методу дисконтання грошових потоків)   2.3.Оцінка активів підприємства з […]

Життєвий цикл проектів виробничої діяльності готельно-туристичних

ЗМІСТ Вступ.   Розділ 1. Аналіз життєвого циклу проектів.   1.1. Сутність життєвого циклу проекту.   1.2. Оцінка етапів життєвого циклу проекту. Розділ 2. Аналіз життєвого циклу проектів ПП «СТФ «Укртехінтур».   2.1. Загальна характеристика ПП «СТФ «Укртехінтур». 2.2. Аналіз життєвого циклу проектів ПП «СТФ «Укртехінтур».   Розділ 3. Заходи щодо розвитку виробничої діяльності підприємства ПП Сервісно-туристична фірма «Укртехінтур» шляхом […]

Вплив стану розвитку ринку готельних послуг на характер конкур

Зміст вступ..   Розділ 1. Сучасний стан та тенденції розвитку готельного господарства в україні та києві 1.1.Історія становлення та сучасний стан готельного господарства світу. 1.2.Сучасний стан готельного господарства України.   Розділ 2. Аналіз досвіду функціонування готелю „Імпресса”, м.київ   2.1.Загальна характеристика готелю „Імпресса”, м.Київ.   2.2.Основні технології обслуговування гостей готелю „Імпресса”, м.Київ.   Розділ 3. Оптимізація розвитку готельного господарства м.києва […]

Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні

Варіант 1 Зміст 1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні 2. Ситуації у сфері менеджменту 3. Проведіть ситуаційний аналіз ринків, на яких діє фірма, за такими ознаками: основні сегменти ринку, місткість кожного ринку кон’юнктура кожного ринку Список використаної літератури

Порівняльний аналіз традиційної логістичної концепції управління підприємством

Завдання 5 1. Теоретичні питання. 1. Порівняльний аналіз традиційної логістичної концепції управління підприємством 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики 3. Розвиток ринку транспортно-експедиційних і митно-складських послуг 4. Системи оцінювання рівня сервісу 2. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері логістики. 3. Розв’язати творчу ситуацію. Визначити річні витрати на зберігання товарів, якщо ці витрати становлять 20 […]

Складові ситуаційного підходу, їх характеристика

Варіант 2  Зміст 1. Складові ситуаційного підходу, їх характеристика 2. Внутрішні перемінні як ситуаційні фактори всередині організації  3. Проаналізуйте критерії, що використовує фірма при виборі каналів розповсюдження реклами, використовуючи принципи та підходи ситуаційного аналізу Список використаної літератури

задачі

Задача 1 Наведено наступні дані по 25 підприємствам однієї з галузей промисловості:З метою визначення залежності між середньою вартістю основних фондів та обсягами випуску товарної продукції, виконати групування підприємств за середньою вартістю фондів, утворивши 5 груп з рівними інтервалами. В кожній групі підрахувати: — число підприємств; — середню вартість основних фондів «всього” і на одне підприємство; […]

Ситуаційний підхід до розуміння сутності лідерства

Варіант ПЛАН 1. Ситуаційний підхід до розуміння сутності лідерства 2. Суть моделі прийняття рішень Врума-Йєттона 3. Визначте оптимальний стиль керівництва залежно від ситуації, що склалася на конкретному підприємств, використовуючи модель Фідлера Використана література

Основні положення традиційного менеджменту.Основні положення сучасного менеджменту.Наукові школи менеджменту

Зміст 1. Основні положення традиційного менеджменту 2. Основні положення сучасного менеджменту 3. Наукові школи менеджменту Список використаної літератури

Відбір персоналу в установу.

Вступ 1. Відбір персоналу та його суть 2. Методи та засоби відбору в установу Висновки Список використаної літератури

Види стратегій по Портеру їх характеристика

ЗМІСТ Варіант 15   Вступ. 3 1. Види стратегій по Портеру — їх характеристика. 4 Задача 1. 16 . Використовуючи метод «Мак-Кінсі», побудувати матрицю і визначити відношення до продуктів А і Б. Вихідні дані: 1) Продукт А – середня привабливість галузі і середня конкурентна позиція; 2) Продукт Б – низька привабливість галузі і сильна конкурентна […]