Курсові та дипломні купляють тут

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності на виробничому підприємстві

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗЕД) 1.1. Сутність управління, принципи та чинники зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Експортно-імпортна діяльність як складова ЗЕД виробничого підприємства 1.3. Експорний потенціал виробничого підприємства як основа розвитку ЗЕД РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “СМІЛАМАШ” 2.1. Організаційно-технічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз динаміки експортно-імпортних операцій 2.3. Аналіз і оцінка […]

Мале виробниче підприємство і проблеми управління ним в умовах України

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління малим виробничим підприємством 1.1. Мале підприємство в структурі ринкової економіки 1.2. Особливості управління діяльністю малих підприємств 1.3. Аналіз становлення та розвитку малого бізнесу в Україні Розділ 2. Дослідження управління малим виробничим підприємством на матеріалах ТОВ “Тимпан” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства 2.3. Аналіз стану менеджменту […]

Корпоративне управління акціонерним товариством

вступ Розділ 1. теоретичні ОСНОВИ корпоративного управління підприємством 1.1. Сутність корпоративного управління 1.2. Особливості організації системи корпоративного управління 1.3. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління корпораціями РОЗДІЛ 2. Аналіз системи корпоративного управління ЗАТ «Світ ласощів» 2.1. Організаційно — економічна характеристика підприємства 2.2. Дослідження стану корпоративного управління на ЗАТ «Світ ласощів» 2.3. Аналіз фінансових показників діяльності корпорації […]

Ефективність управління Черкаського обласного державного центру експертизи сортів рослин

Вступ 1 Теоретичні аспекти управління ефективність господарської діяльності 1.1 Поняття ефективності як категорії 1.2 Методика комплексної оцінки економічної ефективності господарської діяльності підприємства 1.3 Оцінка соціальної ефективності діяльності 1.4 Чинники зростання ефективності діяльності підприємства 2 Аналіз ефективності діяльності Черкаського обласного державного центру експертизи сортів рослин 2.1 Загальна характеристика Черкаського обласного державного центру експертизи сортів рослин 2.2 […]

управління кредитними ризиками в банку

Вступ Розділ 1. Теоретико-методичні основи управління кредитними ризиками в банку 1.1 Економічна суть та поняття кредитного ризику 1.2 Підходи до управління кредитним ризиком 1.3 Кредитна політика банків як інструмент регулювання ринку банківських кредитів 1.4 Світовий досвід оцінки та страхування кредитного ризику Розділ 2. Аналіз управління кредитними ризиками в ЧФ АКБ «Промекономбанк» 2.1 Аналіз кредитного ринку […]

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ВИРОБНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 1.1. Мале підприємство: суть та функції 1.2. Особливості управління діяльністю малих підприємств 1.3. Аналіз становлення та розвитку малого бізнесу в Україні РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ЦЕНТРТЕКСТИЛЬПРОМ” 2.1. Організаційно-технічна характеристика умов діяльності підприємства 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності 2.3. Аналіз особливостей управління підприємством […]

Історичний огляд формування стратегічного управління в Україні

ПЛАН Вступ Історичний огляд формування стратегічного управління в Україні Завдання  1. Завдання 2. Завдання  3. Висновки Використана література

Головні проблеми, що стоять перед підприємствами готельного бізнесу і туризму в зв’язку з поглибленням глобалізації

Вступ.   Розділ 1. Теоретичні основи організації туристичної діяльності і готельно-ресторанного бізнесу на світовому ринку.   1.1. Особливості функціонування ринку.   1.2. Інтеграційні процеси на світовому ринку туристичних послуг. Розділ 2. Регулювання туристичної діяльності і готельно-ресторанного бізнесу на світовому ринку.   Розділ 3. Напрямки розвитку інтеграційних процесів на світовому ринку туристичних послуг.   Висновки.   Список використаної літератури

Методологія оцінки активів підприємства

Зміст Вступ.   Розділ 1.Теоретичні та правові засади оцінки активів підприємств.   1.1.Сутність, предмет та цілі оцінки активів підприємств.   1.2.Проблемні питання та методи оцінки активів підприємства.   Розділ 2.Практика застосування методичних підходів для оцінки активів підприємства (на прикладі ТОВ «Валмі Автомотів»)   2.1.Характеристика підприємства.   2.2.Оцінка активів підприємства з використанням дохідного підходу (методу дисконтання грошових потоків)   2.3.Оцінка активів підприємства з […]

Життєвий цикл проектів виробничої діяльності готельно-туристичних

ЗМІСТ Вступ.   Розділ 1. Аналіз життєвого циклу проектів.   1.1. Сутність життєвого циклу проекту.   1.2. Оцінка етапів життєвого циклу проекту. Розділ 2. Аналіз життєвого циклу проектів ПП «СТФ «Укртехінтур».   2.1. Загальна характеристика ПП «СТФ «Укртехінтур». 2.2. Аналіз життєвого циклу проектів ПП «СТФ «Укртехінтур».   Розділ 3. Заходи щодо розвитку виробничої діяльності підприємства ПП Сервісно-туристична фірма «Укртехінтур» шляхом […]

Вплив стану розвитку ринку готельних послуг на характер конкур

Зміст вступ..   Розділ 1. Сучасний стан та тенденції розвитку готельного господарства в україні та києві 1.1.Історія становлення та сучасний стан готельного господарства світу. 1.2.Сучасний стан готельного господарства України.   Розділ 2. Аналіз досвіду функціонування готелю „Імпресса”, м.київ   2.1.Загальна характеристика готелю „Імпресса”, м.Київ.   2.2.Основні технології обслуговування гостей готелю „Імпресса”, м.Київ.   Розділ 3. Оптимізація розвитку готельного господарства м.києва […]

Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні

Варіант 1 Зміст 1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні 2. Ситуації у сфері менеджменту 3. Проведіть ситуаційний аналіз ринків, на яких діє фірма, за такими ознаками: основні сегменти ринку, місткість кожного ринку кон’юнктура кожного ринку Список використаної літератури