Курсові та дипломні купляють тут

Порівняльний аналіз традиційної логістичної концепції управління підприємством

Завдання 5 1. Теоретичні питання. 1. Порівняльний аналіз традиційної логістичної концепції управління підприємством 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики 3. Розвиток ринку транспортно-експедиційних і митно-складських послуг 4. Системи оцінювання рівня сервісу 2. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері логістики. 3. Розв’язати творчу ситуацію. Визначити річні витрати на зберігання товарів, якщо ці витрати становлять 20 […]

Складові ситуаційного підходу, їх характеристика

Варіант 2  Зміст 1. Складові ситуаційного підходу, їх характеристика 2. Внутрішні перемінні як ситуаційні фактори всередині організації  3. Проаналізуйте критерії, що використовує фірма при виборі каналів розповсюдження реклами, використовуючи принципи та підходи ситуаційного аналізу Список використаної літератури

задачі

Задача 1 Наведено наступні дані по 25 підприємствам однієї з галузей промисловості:З метою визначення залежності між середньою вартістю основних фондів та обсягами випуску товарної продукції, виконати групування підприємств за середньою вартістю фондів, утворивши 5 груп з рівними інтервалами. В кожній групі підрахувати: — число підприємств; — середню вартість основних фондів «всього” і на одне підприємство; […]

Ситуаційний підхід до розуміння сутності лідерства

Варіант ПЛАН 1. Ситуаційний підхід до розуміння сутності лідерства 2. Суть моделі прийняття рішень Врума-Йєттона 3. Визначте оптимальний стиль керівництва залежно від ситуації, що склалася на конкретному підприємств, використовуючи модель Фідлера Використана література

Основні положення традиційного менеджменту.Основні положення сучасного менеджменту.Наукові школи менеджменту

Зміст 1. Основні положення традиційного менеджменту 2. Основні положення сучасного менеджменту 3. Наукові школи менеджменту Список використаної літератури

Відбір персоналу в установу.

Вступ 1. Відбір персоналу та його суть 2. Методи та засоби відбору в установу Висновки Список використаної літератури

Види стратегій по Портеру їх характеристика

ЗМІСТ Варіант 15   Вступ. 3 1. Види стратегій по Портеру — їх характеристика. 4 Задача 1. 16 . Використовуючи метод «Мак-Кінсі», побудувати матрицю і визначити відношення до продуктів А і Б. Вихідні дані: 1) Продукт А – середня привабливість галузі і середня конкурентна позиція; 2) Продукт Б – низька привабливість галузі і сильна конкурентна […]

Стратегія і тактика управління

ПЛАНВступСтратегія і тактика управлінняВисновкиВикористана література

Проблеми і труднощі стратегічного управління

ПЛАНВступПроблеми і труднощі стратегічного управлінняВисновкиВикористана література

Сучасний розвиток теорії кадрового менеджменту

ЗМІСТ   Вступ. 3 Розділ 1. Основні поняття та структура кадрового менеджменту. 5 1.1. Поняття та цілі кадрового менеджменту. 5 1.2. Структура кадрового менеджменту. 9 Розділ 2. Еволюція теорій кадрового менеджменту. 14 Розділ 3. Розвиток теорії кадрового менеджменту на сучасному етапі 24 Висновки. 35 Список використаної літератури. 37

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

План 1. Сутність та передумови формування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Нетарифне регулювання зовнішньоторговельних операцій 3. Стратегія розміщення міжнародного виробництва 4. Принципи та рівні організації менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 5. Структура міжнародних господарських контрактів 6. Менеджмент іноземного підприємництва 7. Форми міжнародних розрахунків та їх використання у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності Список використаної літератури

Загальні норми керованості та контролю в управлінській діяльності

ПЛАН   Вступ 1.    Загальні норми керованості та контролю 2.    Норми керованості та контролю в управлінській діяльності Висновки Використана література