Курсові та дипломні купляють тут

Обґрунтувати доцільність проекту

ПЛАН   Вступ 1.     Обґрунтувати доцільність проекту 2.     Структуризація проектів Висновки Використана література

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЛАН   1.Управління якістю продукції підприємства 2.Функції,завдання та основні вимоги до оперативного управління операційною системою 3.Розробіть операційну стратегію Вашої організації

Організація контролю, управління якістю на підприємстві

ПЛАН   1.     Законодавча база управління якістю 2.     Показники якості 3.     Порядок контролю за якістю продукції 4.     Супроводжуючі документи 5.     Постачальники і конкуренти      Використана література            1.     Законодавча база управління якістю   На сучасному етапі розвитку економіки України питання забезпечення якості продукції є стратегічним завданням, що постає перед кожним суб`єктом господарювання. Вихід нашої країни […]

Зробити SWOT – аналіз для підприємства, яке пропонує побутові послуги у невеличкому містечку

SWOT-аналіз – це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища). ·       Сильні сторони (Strengths) – переваги вашої організації; ·       Слабості (Weaknesses) – недоліки вашої організації; ·       Можливості (Opportunities) – фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги вашої організації на ринку; ·       Загрози (Threats) – фактори, які можуть потенційно погіршити положення вашої організації на ринку. […]

Методичні основи стратегічного управління

ЗМІСТ     Вступ 1.     Методичні основи стратегічного управління 2.     Основні поняття стратегічного управління 3.     Мінімізація і максимізація показників фірми Висновки Використана література Вступ   В наш час в Україні економічне середовище характеризується значною нестабільністю. Зростає рівень невизначеності і ризику, що ускладнює діяльність підприємств на внутрішньому ринку. Як показує світова практика, ці труднощі долає те […]

Організаційна культура, як інструмент менеджменту

ПЛАН Вступ. 3 Розділ 1. Організація як функція управління. 5 1.1. Сутність функції організації 5 1.2. Теорія організації 8 Розділ 2. Структура управління організацією.. 11 2.1. Визначення поняття і принципи побудови організації 11 2.2. Вибір організаційної структури управління. 14 Розділ 3. Організаційна культура, як інструмент менеджменту. 21 3.1. Сутність організаційної  культури. 21 3.2. Взаємозв’язок організаційної  […]

Історичні єтапи розвитку менеджменту в Україні.

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Розвиток та історія менеджменту. 4 1.1. Історія менеджменту. 4 1.2. Школи менеджменту. 6 Розділ 2. Сутність та зміст менеджменту. 10 2.1. Загальні  поняття. 10 2.2. Задачі  і цілі   менеджменту. 14 2.3. Принципи та функції менеджменту. 17 Розділ 3. Розвиток менеджменту в Україні 20 3.1. Історичні віхи розвитку менеджменту в […]

Ситуаційний менеджмент

ПЛАН   Варіант 2.   Вступ. 1.     Складові ситуаційного підходу, їх характеристика.   2.     Внутрішні перемінні як ситуаційні фактори всередині організації.   3.     Проаналізуйте критерії, що використовує фірма при виборі каналів розповсюдження реклами, використовуючи принципи та підходи ситуаційного аналізу.   Висновки.   Список використаної літератури. Вступ   Однієї зі шкіл менеджменту є наукова школа. Вона […]

Создатели американского менеджмента

ПЛАН       Введение 1.     Создатели американского менеджмента 2.     Особенности американского менеджмента Выводы Список литературы Введение   За всю историю существования менеджмента многие зарубежные страны  накопили значительные сведения в области теории и практики управления в   промышленности, сельском хозяйстве, торговле и другие с учетом своих специфических особенностей. К сожалению, наша отечественная наука управления развивалась самостоятельно […]

Методи управління проектними ризиками

ПЛАН   Вступ 1.     Зменшення проектних ризиків 2.     Управління та контроль проектними ризиками Висновок Список використаної літератури Вступ   Раніше просто припускалося, що в разі реалізації кожного проекту можна отримати дану послідовність грошових потоків. Потім аналізувалися ці грошові потоки та вирішувалося, чи варто реалізувати проект. Очевидно, неможливо з точністю прогнозувати грошові потоки. Тепер увага буде […]

Цілі і завдання інвестиційного менеджменту

ЗМІСТ   1.     Цілі і завдання інвестиційного менеджменту. Функції інвестиційного менеджменту 2.     Забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності 3.     Вибір об’єктів інвестування та джерела інформації про об’єкти інвестування 4.     Організація моніторингу реалізації інвестиційних програм і проектів. Рішення про вихід із неефективних програм 5.     Головні критерії оцінки розробленої інвестиційної стратегії фірми. Розробка стратегічного напрямку інвестування. Розробка стратегії […]

Социальная ответственность менеджмента

ЗМІСТ   Варіант 8 1. Соціальна відповідальність менеджменту. Феномен організаційної культури2. Стратегія. Модель розробки стратегії