Курсові та дипломні купляють тут

Менеджмент

Завдання 1. Ознайомитись із загальною характеристикою підприємства як суб’єкта господарювання:
— цілі та напрями діяльності підприємства, історія становлення та функціонування;
— правове забезпечення функціонування підприємства;
— форма власності на майно та організаційно-правова форма господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин;
— структура підприємства, розробити схему організаційної структури управління підприємством, проаналізувати способи прийняття та ефективність управлінських рішень з господарських питань.
Завдання 2. Відобразити графічно та обґрунтувати фазу життєвого циклу організації.
Завдання 3. Проаналізувати конкурентів підприємства на зовнішньому ринку. Надати інформацію про основних постачальників продукції. Розробити схему взаємовідносин досліджуваного підприємства, його конкурентів та постачальників.
Завдання 4. Проаналізувати кадрове забезпечення підприємства, структуру персоналу організації за останні п’ять років. Числові дані по персоналу потрібно аналізувати за ознакою участі у виробничому або управлінському процесі (керівники, спеціалісти, інші службовці (технічні виконавці), робітники); за професійним критерієм (співвідношення представників різних професій та спеціальностей (економісти, бухгалтери, інженери, юристи); за кваліфікаційної ознакою (ступенем професійної підготовки) – категорії, розряди, наукові ступені; за статевовіковими ознаками – кількість жінок/чоловіків, чисельність молодих спеціалістів або пенсіонерів у загальній кількості працівників; за ознакою стажу.
Побудувати криву динаміки персоналу за останні п’ять років. Визначити причини звільнень (скорочень).
Наприкінці розділу обов’язково потрібно зробити висновок, який починається словами «таким чином».

Завдання 5. Розробити стратегію виходу досліджуваного підприємства на зовнішній ринок. Для цього проведіть аналіз його діяльності. Дайте відповіді на питання:
1. Що (яку продукцію) й коли експортувати (імпортувати)? У якій кількості?
2. В яких умовах повинна здійснюватися ЗЕД?
3. Які види й форми ЗЕД доцільно обрати?
4. Які ресурси є на підприємстві для здійснення комерційної діяльності? Визначити та вказати:
— показники прибутку
— показники рентабельності
— основні показники по основним та оборотним фондам
5. Яка повинна бути організаційна структура керування ЗЕД?
6. Розрахувати планові результати від здійснення ЗЕД (величина прибутку, рентабельність, масштаби розширення збуту, валютний виторг).
Завдання 6. Визначити можливий тип стратегії розвитку підприємства в сфері ЗЕД (насичення ринку, диференціація продукту (імпортується товар, відомий за кордоном, але не відомий у своїй країні, або налагоджується його виробництво на основі придбаної ліцензії; експортується товар освоєний у своїй країні, але не відомий на закордонному ринку, або налагоджується виробництво даного товару за кордоном. Ефект досягається за рахунок монопольного положення даного підприємства в своїй країні або за кордоном), диверсифікованість виробництва (початок виробництва за рубежем принципово нової продукції, раніше не властивої для підприємства, або освоєння принципово нових сфер діяльності підприємства).
Завдання 7. Заплануйте свій господарський портфель для здійснення підприємством ЗЕД. Останній являє собою набір видів продукції, що випускає або планує випускати підприємство в майбутньому.
Завдання 8. Визначити, який вплив здійснює держава на досліджуване підприємство. Які умови створюються для виходу його на зовнішні ринки? Які зміни у податковому законодавстві, грошово-кредитній політиці можуть зашкодити або, навпаки, посприяти розвитку його зовнішньоекономічної діяльності?
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 28

Рік захисту: 2016

Ціна: 45 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.