Курсові та дипломні купляють тут

Методичні основи стратегічного управління

ЗМІСТ

 

 

Вступ

1.    
Методичні основи стратегічного
управління

2.    
Основні поняття стратегічного управління

3.    
Мінімізація і максимізація показників
фірми

Висновки

Використана література


Вступ

 

В наш час в Україні економічне середовище характеризується
значною нестабільністю. Зростає рівень невизначеності і ризику, що ускладнює діяльність
підприємств на внутрішньому ринку. Як показує світова практика, ці труднощі
долає те підприємство, яке своєчасно адаптується до змін зовнішнього оточення,
має чіткі орієнтири на майбутнє і спрямовує свої зусилля на пошук
довгострокових конкурентних переваг. За кордоном широко використовується
система моніторингу й аналіз факторів зовнішнього оточення та внутрішнього
середовища; виявлені в результаті аналізу можливості та загрози щодо
підприємства, а також його сильні та слабкі сторони слугують інформаційною
основою для встановлення та корегування стратегічних цілей, шляхів та методів
їх досягнення. На жаль, вітчизняні виробники, наштовхуючись на проблему забезпечення
конкурентоспроможності, практично не використовують створений закордонними
фірмами інструментарій стратегічного управління.

   Практика
показала, що без реорганізації системи управління підприємством на принципах
стратегічного планування, вижити, а тим більше успішно працювати в сучасних
умовах неможливо. Охоплюючи всю систему суспільного відтворення — виробництво,
розподіл, обмін і споживання, — стратегічне планування перетворилось в головну
рушійну силу суспільного відтворення.

   Стратегічне
планування — це набір дій і рішень, які приймає керівництво підприємства для
того, щоб допомогти організації досягнути своїх цілей. Одночасно воно є
інструментом, який допомагає в прийнятті управлінських рішень і дозволяє
забезпечити нововведення і зміни в організації.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Реферат

Кількість сторінок: 15

Рік захисту: 2010

Ціна: 40 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.