Курсові та дипломні купляють тут

Формування конкурентоспроможності ФГ «Владам» Жовтневого району за рахунок зовнішньоекономічної діяльності

Вступ
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність та значення категорії конкуренція
1.2. Особливості формування конкурентної стратегії підприємства на
зовнішньому ринку
1.3.Методичні підходи до визначення міжнародної конкуренто- спроможності
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
«ВЛАДАМ» ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ
2.1. Економічна характеристика господарства
2.2. Аналіз розвитку та конкурентоспроможності овочеконсервної продукції
2.3. Економічна ефективність діяльності господарства
РОЗДІЛ 3. Формування конкурентоспроможності ФГ «Владам» Жовтневого району за рахунок зовнішньоекономічної діяльності
3.1. Зовнішньо-економічні чинники отримання конкуренто- спроможної продукції
3.2. Удосконалення асортименту і підвищення якості продукції
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

В умовах глобалізації та необхідності інтегрування у європейський економічний простір універсальним критерієм стратегії розвитку будь-якого підприємства, має стати міжнародна конкурентоспроможність як імовірність реалізації конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Саме тому першочергового значення набуває обґрунтування напрямів ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, як фактору підвищення конкурентоспроможності національних виробників у сучасних умовах трансформації економіки, виявлення основних проблемних аспектів розроблення сучасних методів оцінювання реальної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому та національних ринках і стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності, орієнтованої на досягнення стабільної конкурентоспроможності підприємств в умовах інтернаціоналізації господарського життя.
На підставі аналізу конкурентоспроможності ФГ «Владам» за допомогою методів ефективної конкуренції, конкурентних переваг оцінки якості продукції, матричних методів, SWOT-аналізу дозволив зробити неоднозначні висновки щодо конкурентного стану підприємства:
1. Дослідження сучасної теорії конкуренції, конкурентних переваг та аналіз теоретичних аспектів їх застосування промисловими підприємствами показує, що конкурують не країни, а окремі виробники. Проте економічний успіх держави, тобто її конкурентоспроможність, безпосередньо визначається наявністю в неї конкурентоспроможних галузей і виробництв. Тому підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників повинно стати важливим пріоритетом промислової політики України.
2. Для з’ясування основних причин зниження конкурентоспроможності підприємств проведено поглиблений аналіз та порівняльну оцінку рівня конкурентоспроможності ФГ «Владам» та його конкурентів. Порівняння підприємств-конкурентів проведено за такими факторами: конкурентоспроможність випущеної продукції, відповідності структурних параметрів цілям підвищення конкурентоспроможності, ділової репутації та активності, стану та раціональності використання ресурсного потенціалу.
3. Досліджуване господарство є одним з потужних агарних підприємств, що займається виробництвом конкурентоспроможної овочеконсервної продукції. У 2008 році площа ріллі становила 567 га із них 359,4 га відведено під овочі, обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у співставних цінах становив 10001,5 тис. грн., обсяг грошових надходжень становив 16158,4 тис. грн.
4. Ефективний розвиток і конкурентоздатність виробництва у господарстві досягається за рахунок:
• використання насіннєвого матеріалу компанії „Clause” різних строків дозрівання, що дозволяє постачати на ринок продукцію з початку літа до глибокої осені;
• при вирощуванні овочевої продукції використовуються європейського рівня інтенсивні технології та техніка;
• консервний цех має обладнання виробництва провідних виробників Європи,
• наявність овочесховища дозволяє подовжити маркетинговий період на цілий рік.
• вся продукція випускається під зареєстрованою торговельною маркою «Владам» і сертифікована в системі Укрсепро;
• якість продукції виробленої господарством продукції відзначена нагородами та медалями;
• господарство є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності.
5. Основними конкурентами ФГ «Владам» є: СПП «Агрофірма «Роднічок» Жовтневого району займало 10,68% ринку свіжих овочів у 2008 році; ТОВ «Сандора» — виробництво овочевих соків у більшості випадків із покупної сировини, ТОВ « Вікторія» Жовтневого району – виробництво овочевих консервів.. Конкурентоспроможність овочеконсервної продукції забезпечується наявність сучасного обладнання та технологій, використання тари «твіст офф».
6. Зовнішньоекономічна діяльність господарства передбачає здійснення імпорту насіння овочевих культур, обладнання, запасних частин та технологій для переробного заводу, непрямий експорт продукції переробки продукції овочівництва. ФГ «Владам» співпрацює з контрагентами з країн Балтії, Німеччини, Білорусі та ін.
7. Конкурентна позиція дозволила господарству досягти наступних показників. У 2008 році проти 2006 року зростала виручка від реалізації продукції на 69,3 % , відповідно збільшився чистий дохід на 68,8%. Разом із цим, підвищення суми операційних витрат у 2,2 рази, позначилось на зменшенні суми одержаного чистого прибутку на 20,2% за досліджуваний період. За 2006-2008рр. середній рівень рентабельності у господарстві зменшився на 37 відсоткових пункти та досяг рівня у 17,2 %.
8. Продовжити впровадження системи менеджменту якості в основу, якої, покладено процесний підхід, постійне поліпшення результативності і ефективності діяльності, з урахуванням потреб зацікавлених сторін.
9. Напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності ФГ «Владам» мають бути спрямовані на: оптимізацію товарної структури експорту (розширення номенклатури товарів та нарощування виробництва та прямий експорту найбільш конкурентоспроможних товарів, розширення географічної структури продажу продукції (зберігання традиційних ринків збуту продукції та залучення нових перспективних ринків, до яких належать ринки країн Балтії, Німеччини, Білорусії та ін.).

Параметри роботи та координати виконавця: education_assistant

Тип: Дипломна

Кількість сторінок: 101

Рік захисту: 2013

Ціна: 200 грн.

Контактна особа: Андрей

Телефон: +380983983746

E-mail: glav_pochtamp@mail.ruЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.