Курсові та дипломні купляють тут

Міграційні процеси в Європі тенденції та перспективи

ПЛАН

 

Вступ

Міграційні процеси в Європі:
тенденції та перспективи

Висновки

Використана
література

Вступ

 

Сьогодні таке явище як глобалізація охопило всі сфери людського життя. В
першу чергу слід відмітити глобалізацію в економічній сфері, яка досягла
небаченого розмаху і продовжує розвиватися. Поряд з глобалізацією в економічній
сфері, глобальні процеси торкнулися і демографічної ситуації в багатьох країнах
світу. Це зумовлено в першу чергу міграційними процесами з країн, що
розвиваються, в розвинені країни в пошуку роботи.

Міграція як явище виникла одночасно із самим людством. Немає жодної країни
у світі, котра б на різних етапах свого розвитку тією чи іншою мірою не була
задіяна у світових міграційних процесах: чи то у ролі країни-донора –
постачальника трудових ресурсів, чи то  у
ролі країни-реципієнта.

Характерна для нинішнього світу інтенсифікація міжнародних міграцій, що є
наслідком і водночас одним із вагомих чинників глобалізації, повною мірою
спостерігається і на Європейському континенті. У зв’язку з цим така важлива
складова інтеграційних процесів, як пересування людей, поряд із вільним рухом
товарів та капіталів, є предметом спільних політичних рішень Європейського
Союзу. Вона стосується ситуації і всередині співтовариства, і його міграційних
відносин із третіми країнами.

Для України міграційна політика об’єднаної Європи становить подвійний
інтерес. По-перше, до ЄС з нашої держави спрямовується досить численний
еміграційний потік. Активно розвивається також співпраця у царині запобігання
нелегальній міграції як серйозній загрозі регіональній безпеці. По-друге, євро
інтеграційні наміри України передбачають, окрім іншого, досягнення
відповідності європейським стандартам у сфері міграційного законодавства та
менеджменту.

 

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 17

Рік захисту: 2010

Ціна: 40 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.