Курсові та дипломні купляють тут

Стратегія виходу підприємств зернового підкомплексу Миколаївської області на зовнішні ринки

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
1.1 Стратегічне планування підприємства: сутність види та особливості застосування
1.2. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
1.3. Методичні підходи до формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПIДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО ПIДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОЦІНКА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності пiдприемств зернового пiдкомплексу регіону
2.2. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності пiдприємств зернового пiдкомплексу Миколаївської області
2.3. Оцінка конкурентоспроможності пiдприемств зернового пiдкомплексу регіону при виході на зовнішній ринок
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
3.1. Розробка стратегії виходу пiдприємств зернового пiдкомплексу регіону на зовнішній ринок
3.2. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможностi пiдприємств зернового пiдкомплексу регіону на овнішніх ринках
3.3 Удосконалення системи матеріально-технічного та інфраструктурного забезпечення аграрних підприємств Миколаївської області при виході на зовнішній ринок
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Один з найважливіших моментів формування і реалізації стратегії ЗЕД підприємств зернопродуктового підкомплексу — забезпечення збалансованості їх розвитку з врахуванням як внутрішніх потреб у продовольчій продукції, так і необхідності здійснення ЗЕД. Тому потреба в матеріально-технічних і трудових ресурсах при реалізації тих або інших варіантів стратегічного розвитку повинна визначатися на основі найпрогресивніших технологій і проектів, але порівнюватися з реальними можливостями підприємства в конкретні періоди. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності має бути складовою загальної стратегії. Кожне підприємство є унікальною системою, на яку впливає зовнішнє середовище, що його оточує і його вплив також носить специфічний характер. Отже, застосування до всіх суб’єктів господарської діяльності єдиної універсальної моделі стратегічного управління не є доцільним, конкретне підприємство потребує індивідуального підходу, в якому враховуються особливості внутрішнього та зовнішнього середовища його функціонування.
2. За проведеним дослідженням виявлено, що сільськогосподарські підприємства Миколаївської області мають вигідне місцерозташування, сприятливе для ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, а також для вигідної реалізації виробленої продукції. Сільське господарство – перша за обсягами та друга по зайнятості трудових ресурсів галузь матеріального виробництва району. Економічний потенціал аграрного сектору регіону становить понад 36 сільськогосподарських підприємств та 421 од. фермерських господарств.
3. Показники результативності як господарської діяльності в цілому, так і експортної діяльності аграрних підприємств Миколаївського району зокрема вказують на те, що вітчизняні підприємства не спроможні наздогнати світових лідерів, ані за якістю сільськогосподарської сировини, ані за рентабельністю її вирощування.
4. У стратегічному плані аграрних підприємств Миколаївської області визначається, чим саме воно буде займатися і визначаються завдання. Оскільки виробництво включає кілька асортиментних груп і ринків, то на кожну із цих позицій повинен бути розроблений окремий план. Всі ці плани можна позначити одним терміном — «план маркетингу». Маркетингова
програма розробляється на підставі маркетингової концепції підприємства.
5. Центральне місце в її складанні посідають визначення ринкових пріоритетів з урахуванням споживчих факторів і налагодження у зв’язку із цими пріоритетами виробництва конкретної продукції таким чином, щоб вона розкуповувалась і не виникло проблем з її збутом.
6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю усередині аграрних підприємств Миколаївської області взаємозалежне із процесами, що відбуваються у підприємстві, і перебуває з ними у взаємодії та взаєморозвитку. Система управління зовнішньоекономічної діяльності інтегрується в управління підприємством, що, в свою чергу, забезпечує гнучкість, динамічність, безперервний розвиток підприємства, погодженість формальних і неформальних відносин.
7. Комплекс організаційних заходів щщодо формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу Миколаївської області передбачає вдосконалення асортиментної структури експорту, розширення географії поставок продукції на зовнішні ринки. З цією метою пропонується підвищити рівень загальної абсолютної ефективності за рахунок перегляду і зміни структури експорту товарних груп з низьким рівнем ефективності. Експорт товарів слід розвивати, вдосконалюючи їх асортимент, з врахуванням особливостей економічного, соціального, культурного середовища країн збуту.
8. У відповідності зі стратегією підприємства потрібно розробити і впровадити систему управління, яка базується на процесному підході, у результаті чого визначити процеси, схему їхніх взаємозв’язків і відповідальних осіб. У результаті виконання даного підходу господарство одержить сучасну автоматизовану систему управління, що підтримує всі
процеси підприємства.
9. Варто детально вивчати і аналізувати вимоги, бажання і очікування споживачів, а також, враховувати інтереси і піклуватися про задоволеність всіх зацікавлених сторін. На основі цього формувати стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства, використовуючи місію, бачення, політику і стратегічні цілі та мету підприємства в управлінні маркетингом. В основу даного підходу закладаються принципи орієнтації на споживача, залучення персоналу, постійне поліпшення, забезпечення цінностей для зацікавлених сторін і взаємовигідних відносин з партнерами.
10. Впровадити систему стратегічного менеджменту в основу, якої, покладено процесний підхід, постійне поліпшення результативності і ефективності діяльності, з урахуванням потреб зацікавлених сторін.
11. Для реалізації стратегічних цілей аграрних підприємств Миколаївського району і виконання його політики щодо зовнішньоекономічних партнерів, можуть бути використані наступні підходи:
— будувати довгострокові і взаємовигідні відносини з партнерами на основі спільної стратегії і обміну знань;
— ефективний зворотний зв’язок зі сторонами, зацікавленими в успішній діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу Миколаївської області , забезпечує визначення і задоволення їхніх потреб.

Параметри роботи та координати виконавця: education_assistant

Тип: Дипломна

Кількість сторінок: 127

Рік захисту: 2014

Ціна: 200 грн.

Контактна особа: Андрей

Телефон: +380983983746

E-mail: glav_pochtamp@mail.ruЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.