Курсові та дипломні купляють тут

Образ жінки у ліричній драмі Івана Франка ,,Зів’яле листя”

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика збірки Івана Франка «Зів’яле листя” 1.1. Історія написання «Зів’ялого листя» 1.2. Композиція ліричної драми І. Франка «Зів’яле листя» Розділ 2. Образ жінки у ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя” 2.1 Жіночий образ у першому жмутку збірки «Зів’яле листя” 2.2. Образ коханої жінки Івана Франка у другому жмутку збірки «Зів’яле листя” […]

Особливості драми Миколи Куліша «Мина Мазайло»

Вступ Розділ І. Драма Миколи Куліша «Мина Мазайло» 1.1. Художня своєрідність комедії «Мина Мазайло» 1.2. Міщанство і українізація «Мина Мазайло» 1.3. Значення п’єси М. Куліша «Мина Мазайло» вчора і сьогодні Розділ ІІ. Характеристика героїв комедії «Мина Мазайло» Висновки Список використаної літератури

Повісті Винниченка

Вступ Розділ 1. Проблематика повісті «Краса і сила» Розділ 2. Повість Винниченка «Голота» 2.1. Особливості сюжету повісті В. Винниченка «Голота» 2.2. Характеристика героїв повісті «Голота» Розділ 3. Повість Винниченка «Чесність з собою» Висновки Список використаної літератури

Осмислення Біблії кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Вступ Розділ 1. Біблія як пам’ятка світової культури 1.1. Історія написання Біблії та її прихід на українську землю 1.2. Біблія – як духовне джерело людства Розділ 2. Осмислення Біблії кінця ХІХ — початку ХХ ст 2.1. Осмислення Біблії українськими письменниками та використання в їхніх художній творчості біблійних мотивів та образів 2.2. Наукове й художнє осмислення […]

Філософські мотиви у творчості Ліни Костенко

Вступ Розділ І. Осмислення філософських категорій у творах Ліни Костенко 1.1 Філософія осягнення світу у ліриці Ліни Костенко Розділ ІІ. Символіка природи в поезії Ліни Костенко Розділ III. Час як основна категорія філософії у творчості Ліни Костенко Висновки Список використаної літератури

Міфопоетика повісті «Ніоба» О. Кобилянської

Вступ Розділ 1. Міф в естетиці модернізму Розділ 2. Роль міфу у творчості О. Кобилянської Розділ 3. Міфопоетика повісті «Ніоба» О. Кобилянської 3.1. Давньогрецький міф про Ніобу: авторська інтерпретація 3.2. Мотив Долі-Фатуму Висновки Список використаної літератури

Трансформація народної пісні у літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття («В неділю рано зілля копала» О. Кобилянської та «Камінна душа» Г.

Вступ Розділ 1. Трансформація народної пісні у літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття Розділ 2. Трансформація народної пісні у повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала» та Гната Хоткевича «Камінна душа» 2.1. Народнопісенна основа повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала.» 2.2. Народна пісня в повісті Гната Хоткевича «Камінна душа» Висновки Список […]

Роль та значення журналу «Основа» у літературному процесі 19 століття.

Вступ Розділ 1. Основні етапи створення журналу «Основа» 1.1. Виникнення журналу «Основа» 1.2. Редакційно-авторський склад та програма літературного журналу Розділ 2. Розвиток літератури та літературної критики 40-60-х років ХІХ ст. на сторінках журналу «Основа» Розділ 3. Літературно-художнє значення журналу «Основа» Висновки Список використаної літератури

Національні особливості американського романтизму ХІХ століття

1. Періоди американського романтизму 2. Розвиток американського романтизму 3. Представники американського романтизму Список використанної літератури

Романтичний рух в Україні у 20-60 роки ХІХ століття

Вступ 1. Художній світ українського романтизму 2. Світоглядна концепція Харківської школи романтизму (Кінець 20-х рр. 18 ст.) 3. Особисті виразні риси «Київської романтики»(40 роки 19 ст.) 4. Часопис «Основа» як осередок українського романтизму Петербурзької школи (60-ті роки 19 ст.) Висновки Список використаної літератури

Новий герой у романі «Хмари» І Нечуя-Левицького

Вступ Розділ І. Роман І.С. Нечуя-Левицького «Хмари» 1.1. Роман «Хмари» І.С. Нечуя-Левицького у літературному контексті доби (70-90 роки ХІХ ст.) 1.2. Сюжет роману «Хмари» Розділ ІІ.Новий герой у романі «Хмари» І Нечуя-Левицького Висновки Список використаної літератури

Урбаністичні мотиви лірики Франка

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Іван Франко: письменник і суспільний діяч 6 1.1. Основні віхи життя Франка 6 1.2. Творчій внесок у світову літературу та науку 14 1.3. Еволюція оригінальної естетико-художньої концепції в прозі Франка 20 Розділ 2. Українська урбаністична проза 38 2.1. Феномен міста в контексті літератури 38 2.2. Історія художнього поступу урбаністичної прози […]