Курсові та дипломні купляють тут

Використання дидактичного матеріалу у процесі вивчення в початковой школі лексикології української мови

Вступ Розділ 2. Дослідження використання дидактичного матеріалу у процесі вивчення в початковой школі лексикології української мови 2.1. Методика дослідження лексикології української мови а початковій школі 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список літератури

Аналіз концепту "воля"

ВСТУП РОЗДІЛ 1 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 1.1 Концепт як компонент мовної картини світу в українській, англійській та німецькій мовах 1.2 Лексичне значення, поняття та концепт в науково-лінгвістичній інтерпретації 1.3 Значення терміну “концепт” за даними словників на матеріалі української, англійської та німецької мов РОЗДІЛ 2 ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ “ВОЛЯ” 2.1 Семантичне ядро […]

Медійний дискурс як об'єкт лінгвістичного дослідження

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти медійного дискурсу як об’єкта лінгвістичного дослідження 1.1. Поняття медійного дискурсу 1.2. Різновиди медійного дискурсу Розділ 2. Дослідження медійного дискурсу 2.1. Аналіз медійного іспаномовного дискурсу 2.2. Дослідження медійного дискурсу, представленого глянцевими іспаномовними журналами Висновки Список літератури

Нові тенденції в спілкуванні мова засобів миттєвого обміну короткими повідомленнями, інтернет-форумів, електронних листів

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження мови засобів миттєвого обміну короткими повідомленнями, інтернет-форумів, електронних листів 1.1. Спілкування та комунікація у сучасному інтернет-просторі 1.2. Характеристика спілкування на матеріалі SMS–повідомлень та інтернет-чатів Розділ 2. Дослідження мови засобів миттєвого обміну короткими повідомленнями, інтернет-форумів, електронних листів 2.1. Особливості мови SMS-повідомлень та інтернету 2.2. Аналіз та закономірності мови засобів миттєвого […]

Плідність творчих шукань літераторів діаспори Нью-Йоркської групи

Вступ 1. Історія створення та розвитку Нью-Йоркської групи 2. Богдан Бойчук та Юрій Тарнавський – засновники Нью-Йоркської групи 3. Аналіз плідності шукань літераторів Нью-Йоркської групи Висновки Список літератури

Фразеологізми з рослинним компонентом у сучасній українській мові.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З РОСЛИННИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 1.1. Поняття фразеологічної одиниці 1.2. Типи класифікацій фразеологізмів РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З РОСЛИННИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 2.1. Фразеологізми з рослинним компонентом на позначення інтелектуальних здібностей людини 2.2. Рослинна символіка у фразеологічних системах ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Іспанські неологізми як складова мовної картини світу

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти іспанських неологізмів як складової мовної картини світу 1.1. Творення і функціонування неологізмів в сучасній іспанській мові 1.2. Структурний та семантичний аспекти іспанських неологізмів 1.3. Особливості іспанських неологізмів Розділ 2. Дослідження іспанських неологізмів як складової мовної картини світу 2.1. Аналіз неологізмів в масмедійному іспаномовному дискурсі 2.2. Принципи утворення неологізмів у іспанському […]

Своєрідність гумору Марка Твена

Вступ 1. Американський гумор Марка Твена 2. Особливості гумору Марка Твена 3. Аналіз своєрідності гумору Марка Твена Висновки Список літератури

Фантасмагорія і реалізм у творах Гофмана

Вступ 1. Поєднання елементів реальності з фантастичною грою у творах Гофмана 2. Аналіз фантасмагорії і реалізму у творі Гофмана «Золотий горнець» 3. Особливості фантасмагорії у чарівних літературних казках Гофмана Висновки Список літератури

Історичний розвій наголосу

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВІЮ НАГОЛОСУ 1.1. Поняття наголосу 1.2. Основи наукового вивчення наголосу української мови РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВІЮ НАГОЛОСУ 2.1. Особливості наголосу у поетичній творчості письменників XVIII-XIX століть 2.2. Становлення і розвій наголосу ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Проаналізуйте автологічну лексику. Прийоми мовного маніпулювання.

1. Проаналізуйте автологічну лексику: просторіччя, канцеляризми, діалектизми, жаргонізми, вульгаризми, неологізми, архаїзми, варваризми, солецизми. Наведіть приклади з юридичної практики. 2. Прийоми мовного маніпулювання. Прокоментуйте з прикладами прийоми, призначені для відволікання уваги супротивника та виведення співрозмовника з рівноваги. 3. Основоположником латинського красномовства був відомий римський оратор і автор багатьох праць з юриспруденції Марк Порцій Катон Старший (234 […]

Організація позкаласної роботи з німецької мови у ЗНЗ

Вступ 1. Позакласна робота з німецької мови 2. Особливості організації позакласної роботи з німецької мови у ЗНЗ 3. Сучасні технології проведення позакласної роботи з німецької мови Висновки Список літератури Додатки