Курсові та дипломні купляють тут

Що відноситься до запірної апаратури.Як здійснюється вентиляція системи внутрішньої каналізації будинків.Класифікація систем водяного опален

Водопостачання 1 Що відноситься до запірної апаратури Водовідведення 2, Як здійснюється вентиляція системи внутрішньої каналізації будинків Опалення 3, Класифікація систем водяного опалення Вентиляція 4 Загальна характеристика витяжних установок Газопостачання 5. Прокладка внутрішньої мережі газопроводу Список використаної літератури

Організація дозвілля людей похилого віку в закладах культури

Зміст Вступ 2 Розділ 1. Люди похилого віку як соціально-демографічна група населення 5 1.1 Соціальна та психологічна характеристика людей похилого віку 5 1.2 Значення сім’ї для людини похилого віку 11 Розділ 2. Організація вільного часу людей похилого віку в закладах культури 15 2.1 Соціально-культурні технології дозвілля людей похилого віку 15 Розділ 3. Форми роботи з […]

Англ.мова. Вариант: 8, задание:№1,№ 2,№3

Зміст Варіант 8 3 1. Прочитайте поданий нижче текст. Дайте письмовий переклад 1 та 2 абзаців 3 2. Запишіть 10 питань до тексту, використовуючи всі типи (загальні, спеціальні, спеціальні до підмета, альтернативні та розділові питання) 5 3. Заповнить пропуски в реченнях словами з тексту, поставивши їх у відповідну форму 6 Список використаних джерел 7

Вплив способів переробки на якість ягід суниці. Сорт мармельдон. Способи переробки і сушіння, заморозка і консервування

ЗМIСТ Зaвдaння нa викoнaння рoбoти…………………………………………………3 Реферат…………………………………………………………………..………5 Вступ……………………………………………………………………………..6 1. Oгляд лiтерaтури з теми………………………………………………..…….9 1.1. Нaрoднoгoспoдaрське знaчення суниці, її мiсце в екoнoмiцi господарства………………………………………………………………..……9 1.2. Бioлoгiчнi oсoбливoстi суниці…………………………………..….10 1.3. Загальна характеристика суниці………………………………..…..16 2. Умoви, бaзoвa iнфoрмaцiя i метoдикa викoнaння рoбoти…………..……..18 2.1. Грунтoвi умoви господарства……………………………………….19 2.2. Aгрoнoмiчний aнaлiз клiмaтичних i пoгoдних умoв з oцiнкoю вiдпoвiднoстi їх вимoгaм суниці…………………………………..…20 3. […]

Збір суниці для переробки. Сорти: хоней, мармельдон, резидент. Способи переробки і консервування

ЗМIСТ Зaвдaння нa викoнaння рoбoти……………………………………….……….3 Реферат………………………………………………………………….………5 Вступ…………………………………………………………………….………6 1. Oгляд лiтерaтури з теми……………………………………………….……8 1.1. Нaрoднoгoспoдaрське знaчення суниці, йoгo мiсце в екoнoмiцi господарства………………………………………………….……8 1.2. Бioлoгiчнi oсoбливoстi суниці……………………………………………9 1.3. Вiтчизняне вирoбництвo тa спoживaння………………………………..10 1.4. Загальна характеристика суниці………………………………………….13 1.4.1. Будова, функція та призначення ріжків суниці…………………….…13 1.4.2. Аналіз особливостей будови квітконіжки та вуса суниці……………14 1.4.3. Будова та коротка характеристика листя […]

Переклад складних та складнопохідних слів в авіаційній галузі

ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ І 3 Особливості перекладу абревіатур в галузі авіаційної промисловості з англійської мови українською 3 РОЗДІЛ ІІ 3 Історія перекладу складних та складнопохідних слів в авіаційній галузі 3 РОЗДІЛ ІІІ 3 Продуктивні моделі творення складних та складно похідних іменників у перекладі 3 ВИСНОВКИ 3 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 3

Празнование "Яблочного спаса" (банкет в ресторане)

ЗМІСТ 1. Пояснювальна записка………………………………………………………4 1.1. Творче обґрунтування теми…………………………………………4 1.2. Описання інтер’єру торгового залу………………………….……..5 1.3. Визначення форменого одягу обслуговуючого персоналу…….…8 2. Розрахункова частина………………………………………………………..10 2.1. Прийняття замовлення………………………………………….……10 2.2. Меню та карта напоїв………………………………………..….……11 2.3. Розрахунок кількості обслуговуючого персоналу…………………16 2.4. Розрахунок площі торгівельного залу………………………..…….18 2.5. Розрахунок кількості меблів…………………………………….…..22 2.6. Розрахунок столового посуду, приладів……………………………23 2.7. Складання замовлень на виробництво, в […]

Соціальна інформаційна комунікація: види і особливості

Зміст Вступ…………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Структурна роль комунікації у функціонуванні окремих форм соціальної організації…………………………………………………………..5 1.1. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства………………………………………………………………………5 1.2. Суспільні відносини та соціальна інформаційна комунікація………………………………………………………………………9 Розділ 2. Соціальна інформаційна комунікація: види і форми…………….13 2.1. Структура соціальної інформаційної комунікації………………..13 2.2. Форми соціальної комунікації…………………………………18 Висновки………………………………………………………………………27 Список використаних джерел…………………………………………………29

Семіотика в повсякденності (український костюм)

Зміст Вступ…………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Семіотика повсякденності як система мов повсякденної культури…………………………………………………………………………4 1.1. Поняття «повсякденність»…………………………………………4 1.2. Методологія дослідження повсякденності……………………….9 Розділ 2. Український костюм як знакова система українців та вияв культури повсякденності……………………………………………………15 2.1. Національне вбрання як маркер історичної пам’яті народу й роду…………………………………………………………………………….15 2.2.Символіка народного костюму…………………………………..21 Висновки………………………………………………………………………29 Список використаних джерел………………………………………………..30

Логарифмічна ознака збіжності числових рядів і її застосування

Зміст Вступ 2 Глава 1. Характеристика та аналіз ознак збіжності рядів 4 1.1 Характеристика рядів та ознак їх збіжності 4 1.2 Дослідження ознак збіжності Раабе, Бертрана та Гауса 9 Глава 2. Аналіз використання логарифмічної ознаки збіжності на прикладі вивчення гіпергеометричних рядів 14 2.1 Гіпергеометричні ряди та їх властивості 14 2.2 Логарифмічна ознака збіжності для гіпергеометричної […]

Контрольна по туризму та готельній справі

КОНТРОЛЬНА РОБОТА В контрольному завданні повинні знайти відображення основні питання щодо системи управління якістю сучасного підприємства готельно-ресторанної сфери. Окремі аспекти вимагають опрацювання спеціальних літературних джерел, законодавчих актів України, конкретних документів тощо. Об’єктом дослідження для виконання контрольної роботи обирається підприємство готельно-ресторанного господарства, в якому студент працює, або проходив практику. Джерелами інформації для написання контрольного завдання може […]

Контрольна по туризму та готельній справі

КОНТРОЛЬНА РОБОТА В контрольному завданні повинні знайти відображення основні питання щодо системи управління якістю сучасного підприємства готельно-ресторанної сфери. Окремі аспекти вимагають опрацювання спеціальних літературних джерел, законодавчих актів України, конкретних документів тощо. Об’єктом дослідження для виконання контрольної роботи обирається підприємство готельно-ресторанного господарства, в якому студент працює, або проходив практику. Джерелами інформації для написання контрольного завдання може […]