Курсові та дипломні купляють тут

готові роботи

Статистика Інформаційний документ в структурі інформаційних ресурсів України. Торгова політика 1. Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві 2. Планування діяльності підприємства 3. Управління якістю продукції (послуг) підприємства Формування прибутку підприємств Економічна ефективність виробництва молока та підвищення її конкурентоспроможності у регіоні (на прикладі СТОВ „Дружба” Поліського району, Київської області, с.Вовчків) Підвищення економічної ефективності виробництва […]

Готові роботи

готові роботи

Готові роботи

Маркетингова товарна політика на підприємстві ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ Доповідь Комплексний заказ право Первісне суспільство як додержавний період розвитку людства Економіка пыдприэмств 1.Облік розрахунків з бюджетом. 2.Облік зобов’язань за довгостроковими позиками та векселями. 3.Облік резервного, вилученого, додаткового капіталу і не розподіленого прибутку. 4.Облік цінних паперів власної емісії ( акції […]

Призначення та основні функції страхування.Принцип максимальної сумлінності та його реалізація.Види страхових компаній та порядок їх створен

Зміст 1. Призначення та основні функції страхування. 2. Принцип максимальної сумлінності та його реалізація. 3. Види страхових компаній та порядок їх створення. 4. Склад та призначення актуарних розрахунків для страхування життя. 5. Страхування життя та його різновиди. 6. Визначення страхового ризику та його зміст.

Транспортна система України

Вступ 1. Транспортна система країни, як комунікаційна галузь матеріального виробництва 2. Особливості розвитку транспорту 3. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України в умовах її інтеграції у транспортні структури Європи Висновки Список використаної літератури

Режими доступу до інформації

Вступ 1. Види та джерела інформації 2. Зміст права на доступ до інформації 3. Режими доступу до інформації Висновки Список використаної літератури

Форми і види зайнятості

Вступ 1. Сутність зайнятості 2. Форми і види зайнятості Висновки Список використаної літератури

Суб‘єкти соціальної роботи

Вступ 1. Соціальна робота та її принципи 2. Суб’єкти соціальної роботи та їх функції 3. Аналіз інноваційних форм (послуг) соціальної роботи (на прикладі супервізії) Висновки Список використаної літератури

«Робочий час як загальна міра кількості праці»

Вступ 1. Робочий час як загальна міра кількості праці 2. Тривалість робочого часу 3. Поняття і значення правового регулювання робочого часу Висновки Список використаної літератури

Університет як інтелектуальний осередок у галузі фундаментальних наук

Вступ Університет як інтелектуальний осередок у галузі фундаментальних наук Висновки Список використаної літератури

Джерелознавство

Зміст 1. Історичне джерело: поняття, основні етапи існування 2. Етапи роботи з джерелами 3. Писемні джерела: загальна характеристика Список використаної літератури

Управління персоналом як навчальна дисципліна: шляхи вдосконалення, тенденції становлення і розвитку

Вступ 1. Становлення і розвиток управління персоналом 2. Шляхи вдосконалення навчальної дисципліни Висновки Список використаної літератури