Курсові та дипломні купляють тут

Формування математичної компетентності молодших школярів в позакласній роботі.

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти математичної компетентності молодших школярів в позакласній роботі 1.1. Поняття математичної компетентності 1.2. Структура математичної компетентності молодших школярів 1.3. Компетентнісний підхід у навчанні математики учнів початкової школи Розділ 2. Дослідження математичної компетентності молодших школярів в позакласній роботі 2.1. Розвиток математичної компетентності молодших школярів в позакласній роботі 2.2. Шляхи формування математичної компетентності […]

Особенности преподавания изо в младших классах

Введение Раздел 1. Теоретические аспекты преподавания ИЗО в младших классах 1.1. Преподавание изобразительного искусства в начальной школе 1.2. Развитие художественных способностей на уроках изобразительного искусства в младших классах Раздел 2. Исследование особенностей преподавания ИЗО в младших классах 2.1. Специфика уроков изобразительного искусства в младших классах 2.2. Особенности уроков изобразительного искусства в начальных классах Выводы Список […]

Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєво-творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти лінгводидактичних умов стимулювання мовленнєво-творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку 1.1. Психолого-педагогічні погляди на проблему творчості дітей 1.2. Організація мовленнєвотворчої діяльності дошкільника 1.3. Мовленнєво-творчі прояви дітей в ігрових казкових ситуаціях Розділ 2. Дослідження лінгводидактичних умов стимулювання мовленнєво-творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку 2.1. Методика організації дослідження мовленнєвотворчої діяльності старших дошкільників 2.2. […]

Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання інформатики

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 1.1. Психолого-педагогічні погляди на проблему творчості дітей 1.2. Творчий розвиток учнів у процесі навчання інформатики 1.3. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики через організацію проектної діяльності РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 2.1. Методика дослідження […]

Григорій Сковорода та святе життя

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти спадщини Григорія Сковороди 1.1. Життя і творчість Григорія Сковороди 1.2. Практичне розуміння християнського життя Розділ 2. Дослідження поглядів Г. Сковороди на святе життя 2.1. Погляди Г. Сковороди на Закон Божий 2.2. Внесок Григорія Сковороди в народну освіту Висновки Список літератури

Формування культури музичного сприймання молодших школярів у позаурочній виховній роботі

Розділ дипломної роботи Розділ 2. Дослідження формування культури музичного сприймання молодших школярів у позаурочній виховній роботі 2.1 Методика проведення культурно-масових заходів у позаурочній діяльності у початковій школі. 2.2 Аналіз експериментальної роботи Список літератури

Ознайомлення учнів з пристроями комп'ютера

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера 1.1. Вивчення інформатики в початкових класах 1.2. Ознайомлення з пристроїми комп’ютера на уроках інформатики в початкових класах Розділ 2. Дослідження ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера 2.1. Методика дослідження 2.2. Розробка уроку на тему: «Сучасні комп’ютери» Висновки Список літератури

Педагогічні умови організації господарсько-побутової праці дітей середнього дошкільного віку

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації господарсько-побутової праці дошкільників 1.1. Поняття господарсько-побутової праці дітей 1.2. Педагогічні умови організації господарсько-побутової праці дошкільників 1.3. Виховання працелюбності у дітей дошкільного віку в процесі господарсько-побутової праці Розділ 2. Дослідження педагогічних умови організації господарсько-побутової праці дітей середнього дошкільного віку 2.1. Методика та організація дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження 2.3. Особливості […]

Народна педагогіка – школа педагогічної науки

Вступ Розділ 1. Методологічні засади народної педагогіки 1.1. Поняття та методи народної педагогіки 1.2. Роль і значення засобів народної педагогіки у вихованні гармонійної особистості Розділ 2. Дослідження народної педагогіки – школи педагогічної науки 2.1. Методика дослідження народної педагогіки 2.2. Використання народної педагогіки у сучасному загальноосвітньому закладі Висновки Список літератури Додатки

Розвиток творчих здібностей молодших школярів

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей молодших школярів 1.1. Поняття творчих здібностей 1.2. Творчі здібності молодших школярів Розділ 2. Дослідження розвитку творчих здібностей молодших школярів 2.1. Експериментальне дослідження специфіки формування творчих здібностей 2.2. Програма розвитку творчих здібностей молодших школярів Висновки Список літератури

Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках рідної мови

Вступ Розділ 1. Теоретичний аналіз особливостей розвитку уяви молодших школярів у психолого-педагогічній літературі 1.1. Уява як психолого-педагогічне поняття 1.2. Особливості творчої уяви 1.3. Розвиток творчої уяви молодшого школяра, її критерії та функції Розділ 2. Методичні основи розвитку творчої уяви дітей на уроках рідної мови в початковій школі 2.1. Дидактичні особливості проведення сучасного уроку рідної мови […]

Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному аспекті

ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ 1.1.Сучасний стан розвитку вітчизняної соціальної педагогіки 1.2.Міжпредметні зв’язки соціальної педагогіки з педагогікою, соціологією і культурологією 1.3.Культурологічний підхід у дослідженні розвитку соціальної педагогіки Висновки до Розділу 1 РОЗДІЛ II. ДОНАУКОВИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В КУЛЬТУРІ ДОІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 2.1. Виникнення соціального виховання і становлення його системи […]