Курсові та дипломні купляють тут

Модель сетевой организации общинной школы в условиях территориальной отдалённости поселений

ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1.1. Общее образование: содержание, формы и способы организации 1.1.1. Понятие общего образования 1.1.2. Цели и содержание общего образования 1.1.3. Формы получения общего образования 1.1.4. Способы организации общего образования 1.2. Особенности сетевой организации образования 1.2.1. Типы организационных структур управления 1.2.2. Сетевая организация в образовании: методология вопроса 1.2.3. […]

Формирование представлений о сенсорных эталонах цвета посредством дидактических игр у детей младшего дошкольного возраста

ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Теоретические основы сенсорного воспитания детей дошкольного возраста 1.1 Особенности сенсорного воспитания детей младшего дошкольного возраста, критерии оценки 1.2 Сущность, задачи, содержание, пути осуществления сенсорного воспитания в зарубежной и отечественной педагогике 1.3 Дидактическая игра как одно из средств формирования представлений о сенсорных эталонах цвета у детей младшего дошкольного возраста 1.4 Условия формирования сенсорных […]

Методичні основи уроку-дослідження у старшій профільній школі

Розділ курсової роботи РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ УРОКІВ-ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 2.1. Методичні рекомендації вчителю-словеснику щодо проведення уроків-дослідження

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на занятті з іноземної мови засобом ігроовї діяльності

Розділ курсової роботи Розділ 2. Дослідження розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на занятті з іноземної мови засобом ігрової діяльності 2.1. Експериментальне дослідження 2.2. Розробка методики творчих здібностей дітей дошкільного віку Список літератури

Особливості практичного застосування міжпредметних зв'язків

ВСТУП РОЗДІЛ I. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 1.1. Сутність поняття «інтеграція», «інтегровані уроки», інтегровані знання» 1.2. Застосування міжпредметних звязків, як основи інтегрованого навчання 1.3. Організація, мета, принципи та цілі інтегрованих занять на уроках трудового навчання РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВЯЗКІВ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАННЯТЬ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 2.1. Засади формування системи інтегрованих […]

Використання ігрових технологій у моральному вихованні дошкільників.

Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості морального виховання дітей дошкільного віку 1.1. Проблема морального виховання в психолого-педагогічній літературі 1.2. Формування моральних якостей у дітей дошкільного віку 1.3. Моральне виховання у грі дітей дошкільного віку Розділ 2. Експериментальне дослідження використання ігрових технологій у моральному вихованні дошкільників 2.1. Констатувальний експеримент 2.2. Формувальний експеримент 2.3. Контрольний експеримент Висновки Список […]

Наочність на уроках математики, як умова корекційної роботи в школах для дітей з ТМП

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика наочності на уроках математики як умова корекційної роботи в школах для дітей з ТМП 1.1 Роль наочності у процесі засвоєння навчального матеріалу учнями з ТМП 1.2. Види наочних посібників та методика їх використання на уроках математики Розділ 2. Дослідження наочності на уроках математики як умова корекційної роботи в школах для […]

Методика вивчення многограників в курсі геометрії старшої школи

Вступ Розділ 1. Методичні рекомендації до вивчення многогранників 1.1. Теоретико-методичні аспекти дослідження 1.2. Аналіз методичної літератури Розділ 2. Многогранники в курсі геометрії старшої школи 2.1. Призма 2.2. Піраміда Розділ 3. Використання програми GRAN-3D при вивченні теми «Многогранники» 3.1. Програма GRAN-3D 3.2. Методика впровадження програми GRAN-3D до вивчення теми «Многогранники» Висновки Список літератури Додатки

Особливості вивчення нумерації чисел з учнями ТМП

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення нумерації чисел з учнями ТМП 1.1. Психолого-педагогічна характеристика дітей ТМП 1.2. Програмні вимоги до викладання математики учням ТМП початкової школи 1.3. Основні завдання навчання математики учнів ТМП Розділ 2. Дослідження особливостей вивчення нумерації чисел з учнями ТМП 2.1. Вивчення нумерації чисел першого десятка з учнями ТМП 2.2. Вивчення нумерації […]

Особливості ефективної методичної роботи в діяльності ЗНЗ

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти ефективної методичної роботи в діяльності ЗНЗ 1.1. Сутність та особливості організації методичної роботи ЗНЗ 1.2. Теоретичний аналіз методичної роботи в діяльності ЗНЗ Розділ 2. Дослідження особливостей ефективної методичної роботи в діяльності ЗНЗ 2.1. Оцінка ефективності методичної роботи ЗНЗ 2.2. Підвищення ефективності методичної роботи в ЗНЗ Висновки Список літератури

Розвиток пізнавальних процесів в основних видах діяльності грі, праці і навчанні.

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку пізнавальних процесів в основних видах діяльності 1.1. Роль навчання у розвитку пізнавальних процесів дошкільника 1.2. Вплив трудової діяльності на розвиток пізнівальних процесів дошкільників 1.3. Розвиток пізнавальних процесів дітей в процесі гри Розділ 2. Дослідження розвитку пізнавальних процесів в основних видах діяльності дошкільників 2.1. Розвивальна методика пізнавальної активності дошкільників 2.2. […]

Психоаналитическая педагогика. Контрольные вопросы.

1. История развития психоаналитической педагогики. 2. Причины провала «классической» психоаналитической педагогики. 3. Какие задачи ставили перед собой первые психоаналитические педагоги. 4. Почему не реализуема программа профилактики неврозов с точки зрения А. Фрейд 5. Цели и задачи психоаналитической педагогики на втором этапе развития. 6. «Педагогические духи» доктора Фигдора. 7. Установление рамок, границ, запретов, предписаний — основная […]