Курсові та дипломні купляють тут

Німецько-українські відносини у першій світовій війні

Вступ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження 2. Українсько-німецькі зовнішньополітичні відносини 3. Брестський мирний договір у контексті українсько-німецьких відносин 4. Українсько-німецьке співробітництво у торговельно–економічній сфері 5. Особливості українсько-німецьких відносин під час окупації України німецько-австрійськими військами Висновки Список літератури

Порівняльна характеристика виборчих систем України та Росії

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження виборчих систем 1.1. Методологічні засади виборчих систем сучасності 1.2. Сутність основних виборчих систем Розділ 2. Порівняльна характеристика виборчих систем України і Росії 2.1. Дослідження розвитку виборчих систем України і Росії 2.2. Порівняльний аналіз сучасних виборчих систем України та Росії Висновки Список літератури

Політичне становище в Польщі напередодні Другої світової війни

Вступ 1. Характеристика політичного становища Польщі напередодні Другої світової війни 2. Особливості політики Польщі 3. Авторське бачення політичного становища Польщі Висновки Список літератури

Лівий радикалізм у Латинській Америці причини популярності, концепції та прояви.

Вступ 1. Утворення Сяючого шляху 2. Жорстокі методи Сяючого шляху 3. Занепад організації Висновки Список літератури

Чиники електорального вибору громадян на місцевих виборах 2015 р.

ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЧИННИКІВ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ ГРОМАДЯН НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 1.1. Електоральні чинники громадян 1.2. Вплив інституційних чинників на електоральний вибір 1.3. Ключові тенденції факторів політичних орієнтацій українців Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ ІІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ ГРОМАДЯН НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2015 РОКУ 2.1. Характеристика місцевих виборів 2015 року 2.2. Аналіз чинників […]

Актуальные проблемы политической власти в Украине

Введение 1. Проблема бюрократизма в Украине 2. Актуальные проблемы политических партий 3. Проблемы и перспективы децентрализации власти в Украине Выводы Список литературы

Політичне лідерство в пострадянській Україні характеристика, тенденції розвитку

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Поняття політичного лідерства 1.2. Основні концепції політичного лідерства 1.3. Типологія політичного лідерства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В ПОСТРАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 2.1. Лідерство в політичному просторі України 2.2. Феномен жіночого політичного лідерства в Україні 2.3. Соціальна відповідальність політичного лідера РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ […]

Дипломатія Японії (2000-2014 рр.)

ВСТУП Розділ І. Західноєвропейський вектор зовнішньої політики Японії Розділ ІІ. Співробітництво з країнами АТР 2.1. Китай 2.2. Південна Корея 2.3. Тайвань ВИСНОВКИ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Біографічні дані та шлях професійного становлення М. Н. Саакашвілі

ВСТУП 1. Біографічні дані Михайла Ніколозовича 2. Початок політичної кар’єри та прихід до влади 3. Грузія за часів президентства Саакашвілі ВИСНОВКИ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ

Предмет, методи, принципи та функції політології. Поняття, ознаки та класифікація політичних конфліктів і криз.

Вступ 1. Предмет, методи, принципи та функції політології 2. Поняття, ознаки та класифікація політичних конфліктів і криз Висновки Список літератури

Маніпулятивні технології в політичному PR

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛДІЖЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЛІТИЧНОМУ PR 1.1. Історичні передумови виникнення феномену маніпулювання свідомістю 1.2. Поняття політичного маніпулювання 1.3. Особливості використання маніпулятивних технологій в Україні РОЗДІЛ 2. МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2009-2010 РОКІВ 2.1. Технологія маніпулювання 2.2. Аналіз методів маніпулятивних технологій 2.3. Президентська виборна кампанія 2009-2010 років в Україні […]

Бенедикт Спіноза «Політичний Трактат»

Бенедикт Спіноза «Політичний Трактат» Список літератури