Курсові та дипломні купляють тут

Донецька еліта

Вступ 1. Поняття еліти 2. Донецька еліта 3. «Нова донецька» еліта Висновки Список літератури

Міжнародні неурядові організації як суб’єкти політики

Вступ 1. Поняття та ознаки міжнародних неурядових організацій 2. Аналіз міжнародних неурядових організацій як суб’єктів політики 3. Міжнародні неурядові організації як чинник державотворчих та трансформаційних процесів Висновки Список літератури

Когнітивне моделювання проблеми зміцнення партнерства Україна-НАТО

Для більш спрощеного опису проблеми зміцнення партнерства Україна –НАТО та кращого її роз’яснення та розуміння, слід застосувати когнітивний підхід вивчення зазначеної проблеми. Даний метод аналізу проблеми допоможе виокремити закономірності впливу певних елементів на зміцнення партнерства, а також ми зможемо змоделювати інших сценарій розвитку подій замінивши певні елементи, що дасть нам змогу об’єктивніше оцінювати дану проблему.

Екологічна безпека України у контексті міжнародного досвіду

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 1.1. Екологічна безпека як невід’ємна складова національної безпеки 1.2. Правова основа забезпечення екологічної безпеки 1.3. Джерельна база дослідження РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 2.1. Роль ООН у розробці концепції екологічної безпеки 2.2. Екологічна політика Європейського Союзу: контекст безпеки. 2.3. Стратегії екологічної […]

Вплив інтернету та соціальних мереж на внутрішньополітичні процеси держави

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження впливу інтернету та соціальних мереж на внутрішньополітичні процеси держави 1.1. Теорії комунікації 1.2. Теорія соціальних мереж Розділ 2. Соціальні мережі як інструмент впливу (управління) внутрішньополітичними процесами 2.1. Арабська весна 2.2. Управління внутрішньополітичними процесами США за допомогою соціальних мереж Розділ 3. Політологічний аналіз впливу інтернету та соціальних мереж на внутрішньополітичні […]

Зовнішньополітичні аспекти впливу на внутрішньополітичні процеси за допомогою мережі Internet та соціальних мереж

ВСТУП РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1. Концепція державної інформаційної політики 1.2. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави 1.3. Кіберполітика провідних держав світу: внутрішній та зовнішній аспект РОЗДІЛ ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПОЛІТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 2.1. Використання інтернет-блогів та технологія використання інтернет-форумів у політичній комунікації 2.2. Вплив соціальних мереж на […]

Екологічна безпека України у контексті міжнародного досвіду

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 1.1. Екологічна безпека як невід’ємна складова національної безпеки 1.2. Правова основа забезпечення екологічної безпеки 1.3. Джерельна база дослідження РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 2.1. Роль ООН у розробці концепції екологічної безпеки 2.2. Екологічна політика Європейського Союзу: контекст безпеки. 2.3. Стратегії екологічної безпеки країн ЄС: […]

Зовнішньополітичні аспекти впливу на внутрішньополітичні процеси за допомогою мережі Internet та соціальних мереж

ВСТУП РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1. Концепція державної інформаційної політики 1.2. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави 1.3. Кіберполітика провідних держав світу: внутрішній та зовнішній аспект РОЗДІЛ ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПОЛІТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 2.1. Використання інтернет-блогів та технологія використання інтернет-форумів у політичній комунікації 2.2. Вплив соціальних мереж на […]

Партнерство Україна-Нато як основа зміцнення національної безпеки

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-НАТО ЯК ОСНОВИ ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 1.1. Національна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави 1.2. Стан наукової розробки проблеми дослідження національної безпеки 1.3. Вступ України до НАТО – забезпечення національної цілісності та безпеки держави РОЗДІЛ 2. ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРНЕРСТВА УКРАЇНИ ТА НАТО […]

Політичний прогрес та його критерії

Зміст Вступ 3 1. Політичний прогрес 4 2. Критерії політичного прогресу 7 Висновки 10 Список використаної літератури 11

Світовий політичний процес та міжнародні відносини. Політичні відносини та їх види

Вступ 3 1. Світовий політичний процес та міжнародні відносини 4 2. Політичні відносини та їх види 8 Висновки 13 Список використаної літератури 15

Влада і вплив. Організаційні і особисті засади влади

Вступ 3 1. Сутність влади 5 2. Форми влади та впливу 8 3. Влада і вплив в управлінні 15 4. Аналіз могутності і впливу в концепті політичної влади 19 5. Спільні та відмінні риси керівництва та лідерства 29 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40