Курсові та дипломні купляють тут

Політологія – контрольна робота № 2

ВСТУП 1. Політологія як наука 2. Сутність та структура громадянського суспільства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Типологія політичних партій

ВСТУП 1. Сутність та функції політичних партій 2. Типологія політичних партій ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Національний інтерес як інструмент аналізу внутрішньої та зовнішньої політики держави

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади вивчення національного інтересу в політиці 1.1. Національний інтерес як фундаментальне поняття в міжнародній політиці 1.2. Підходи до вивчення національного інтересу Розділ 2. Роль національного інтересу як механізму формування державної політики 2.1.Національний інтерес як детермінанта внутрішньої політики держави. 2.2.Вплив національних інтересів на розвиток зовнішньої політики Висновки Список використаних джерел та літератури […]

Особливості політичної системи та політичного режиму Грузії

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади вивчення політичної системи і політичного режиму Грузії 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи Республіки Грузія 1.2. Дефініції, структура та фундаментальні моделі дослідження політичних систем 1.3. Підходи до вивчення політичного режиму держави Розділ 2. Специфіка політичної системи Грузинської Республіки 2.1. Правові основи функціонування політичної системи Грузії на рівні вищих органів державної […]

Політологія

БИЛЕТ 2 Ви повинні запропонувати уряду Мексики оптимальне вирішення в даній ситуації. Мексиканська залізниця відрізняється дуже низьким рівнем обслуговування пасажирів, повільними темпами перевезення та доставки. Монополістом являється залізнична компанія „І», яка надає більш високоякісні послуги але й за набагато вищу ціну. При цьому вона являється зразковим платником податків та сплачує середню заробітну платню працівникам, коли […]

Особливості політичної думки середньовіччя

Вступ 1. Загальна характеристика середньовічного суспільства 2. Політичні вчення Аврелія Августина, Ф. Аквінського 3. Соціально-політичні думки середньовічних єресей Висновки Список використаних джерел

Політологія

1. За матеріалами ЗМІ та Інтернету з’ясуйте місце інформаційно-аналітичних або тих підрозділів, які виконують відповідні функції в структурі: Секретаріату Президента України; Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України; Обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації 2. Чи існують, на Вашу думку, конфлікти між зазначеними організаціями в наслідок недосконалого інформаційно-аналітичного забезпечення? Спробуйте виявити такі конфлікти за результатами […]

План дій України щодо членства в НАТО

Переваги України щодо членства в НАТО: Недоліки України щодо членства в НАТО:

Політологія

1. Поняття політичної системи, її структура і функції 2. Основні типи і теорії політичних систем 3. Особливості політичної системи України Список використаної літератури

Політологія

1. Чи існує в Україні потреба у створенні етичної інфраструктури державної служби? Коротко аргументуйте Вашу позицію 2. Охарактеризуйте значимість політичної волі для етичного реформування державної служби 3. На якій основі, на Вашу думку, слід приймати Етичні кодекси окремих організацій – на добровільній чи примусовій? 4. Аргументуйте Вашу позицію щодо можливості/ неможливості використання правових санкцій до […]

Здобутки й ризики України від співпраці з НАТО

В даному ессе висвітлено основні здобутки і ризики України від співпраці з НАТО, можливі наслідки такої співпраці, історія співробітництва і основні етапи, питання співробітництва Вступ 1. Основні етапи і заходи України щодо співпраці з НАТО 2. Можливі загрози і перестороги України щодо вступу до НАТО 3. Переваги України стосовно вступу в НАТО Висновки Список використаної […]

Італія

1. Загальні відомості про країну 2. Склад, стан та розстановка воєнно – політичних сил 3. Керівні ідеї, цілі та плани воєнно – політичних сил 4. Позиції та суб’єктивні якості політичних та військових керівників 5. Воєнно – політичні дії, їх характер та масштаби 6. Узагальнений висновок інформаційно – аналітичного документу щодо оцінки воєнно – політичної обстановки