Курсові та дипломні купляють тут

Політична ідеологія

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ 1.1. Теоретичні підходи до розуміння політичної ідеології в політичній науці 1.2. Структура політичної ідеології 1.3. Функції політичних ідеологій РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕОЛОГІЙ СУЧАСНОСТІ 2.1. Лібералізм та неолібералізм 2.2. Консерватизм та неоконсерватизм 2.3. Соціал-демократія 2.4. Фашизм, неофашизм ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Політологія- контрольна № 1

1. Функції політики та її характеристика 2. Політична думка епохи раннього середньовіччя (I-XV ст.ст. н.е.) 3. Політична ідея Б. Хмельницького 4. Законодавча влада. Конституція України про законодавчу владу 5. Типологія політичної системи суспільства 6. Структура держави 7. Культ особи, як різновид тоталітарного режиму. Приклади 8. Становлення багатопартійності в сучасній Україні 9. Типи політичної культури 10. […]

Контрольна № 2 з політології

ВСТУП 1. Політична еліта. Типи політичних еліт 2. Політична система суспільства 3. Політологія держав 4. Політичне прогнозування 5. Поняття та характерні особливості політичного інтересу 6. Роль засобів масової інформації в політичному житті суспільства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Контрольна № 1 з політології

ВСТУП 1. Історія становлення та розвитку політичної думки 2. Політична свідомість і її структура 3. Типологія та функції держави 4. Політичний конфлікт 5. Сутність і структура політичного процесу 6. Сутність політичного ринку. Характеристика демократичного ринку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Теорія походження та природа грошей

ВСТУП 1. Визначення поняття грошей 2. Концепції походження грошей 3. Еволюція економічних поглядів щодо природи та суті грошей ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Контрольна № 2 з політології

ВСТУП 1. Політична еліта. Типи політичних еліт 2. Політична система суспільства 3. Політологія держав 4. Політичне прогнозування 5. Поняття та характерні особливості політичного інтересу 6. Роль засобів масової інформації в політичному житті суспільства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Контрольна № 1 з політології

ВСТУП 1. Історія становлення та розвитку політичної думки 2. Політична свідомість і її структура 3. Типологія та функції держави 4. Політичний конфлікт 5. Сутність і структура політичного процесу 6. Сутність політичного ринку. Характеристика демократичного ринку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Співробітництво як фактор стабілізації міжнародних відносин

Вступ Розділ 1. Поняття і види міжнародного співробітництва 1.1. Поняття, типи та форми міжнародного співробітництва 1.2. Міжнародне співробітництво і процеси інтеграції 1.3. Глобалізація, як один з видів міжнародного співробітництва 1.4. Роль дипломатії в міжнародному співробітництві Розділ 2. Співробітництво, як фактор стабілізації міжнародних відносин 2.1. Міжнародні організації як фактор співробітництва і стабілізації міжнародних відносин 2.2. Міжнародна […]

Поняття, різновиди й основні компоненти середовища міжнародних відносин.

Вступ Розділ І. Поняття міжнародних відносин 1.1. Сутність та особливості міжнародних відносин 1.2. Методи вивчення міжнародних відносин 1.3. Структура міжнародних політичних відносин Розділ ІІ. Поняття, різновиди й основні компоненти середовища міжнародних відносин 2.1. Соціальне середовище глобальної системи міжнародних відносин 2.2. Позасоціальне міжнародне середовище. Роль геополітики в міжнародних відносин Розділ ІІІ. Україна в системі міжнародних відносин […]

Політична система Єгипту

Вступ Розділ 1. Загальні відомості про Арабську республіку Єгипет Розділ 2. Внутрішня політика Єгипту 1.1. Політичні партії Єгипту Розділ 3. Зовнішня політика Єгипту Висновки Список використаної літератури Додатки

Політична система Туреччини

Вступ Розділ І. Загальні відомості про Турецьку республіку Розділ ІІ Державний устрій і внутрішня політика Туреччини Розділ ІІІ. Багатовекторність зовнішньої політики Туреччини 3.1. Туреччина і Європейський Союз 3.2. Відносини Туреччини з країнами Азії Висновки Список використаної літератури Додатки

Поняття інфраструктури ринку праці

1. Значення формування інфраструктури ринку праці 2. Забезпечення функціонування ринку праці 3. Нормативно-правове регулювання ринку праці України Список використаної літератури