Курсові та дипломні купляють тут

Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

Вступ Розділ 1. Проголошення незалежності України та визнання її міжнародною спільнотою Розділ 2. Україна в системі міжнародних відносин 2.1. Проблеми України в сучасній світовій системі 2.2. Проблеми та перспективи Євроінтеграції України 2.3. Перспективні напрямки міжнародних відносин України Розділ 3. Дослідження відносин між Україною і США: стан та перспективи розвитку Висновки Список використаної літератури

Політична система сучасної України

Вступ Розділ 1. Поняття політичної системи суспільства: теоретичний аспект Розділ 2. Політична система сучасної України 2.1. Проблема становлення політичної системи України 2.2 Особливості політичної системи сучасної України 2.3 Інноваційні стратегії і тенденції розвитку політичної системи України Висновки Список використаної літератури Додатки

Політика та соціальний конфлікт

Вступ 1. Природа соціального конфлікту 2. Типи та функції соціального конфлікту 3. Політична криза Висновки Список використаної літератури

Чорний РR

Чорний РR

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВІЙН В ПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЯХ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 1.1. Поняття інформаційно-психологічної війни та її головні ознаки 1.2. Інформаційно-психологічні операції та інформаційна зброя як елементи інформаційно-психологічних війн 1.3. Правова характеристика операцій інформаційно-психологічної війни РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВІЙН В ПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЯХ 2.1. Інформаційно-психологічна війна як засіб досягнення політичних цілей 2.2. Інформаційно-психологічна війна як складова політичних відносин […]

Особливості державно-політичного устрою України

Вступ 1. Конституція України про засади державного ладу 2. Форма державного правління та устрою України Висновки Список використаної літератури

Основні теорії походження держави, її суть, ознаки.

Вступ 1. Основні теорії походження держави 2. Сутність та ознаки держави Висновки Список використаної літератури

Політичні вчення Стародавньої Греції

Вступ 1. «Сім мудреців» Стародавньої Греції 2. Вчення Сократа, Платона та Аристотеля Висновки Список використаної літератури

Форми державного правління і державного устрою

Зміст 1. Монархія як форма держави, її сучасні різновиди 2. Президентська, парламентська та «змішана» форми республіки 3. Форми державного устрою (унітарна, федеративна та конфедеративна держава) Список використаної літератури

Політичні вчення Стародавньої Греції

Вступ 1. Етапи політичного мислення в Стародавній Греції 2. Політичні вчення Сократа, Платона та Аристотеля Висновки Список використаної літератури

Політика як наука і мистецтво

Вступ 1. Різноманітність визначень політики 2. Поняття та категорії політики. Суб`єкти і об`єкти політики, її функції 3. Мистецтво політичної поведінки Висновки Список використаної літератури

Політична участь як вид політичної діяльності

Введение 1. Политика как социальное явление. Особа как субъект политики 2. Политическая власть 3. Политическая система 4. Политический режим 5. Политический процесс и политическая деятельность Выводы Список использованной литературы