Курсові та дипломні купляють тут

Класифікація та організація автоматизованих інформаційних систем

Автоматизовані інформаційні системи можна класифікувати за різними критеріями: За рівнем або сферою діяльності. Державні ІС призначені для вирішення найважливіших народногосподарських проблем країни на основі використання обчислювальних комплексів та економіко-математичних методів у них складають перспективні та поточні плани розвитку країни, ведуть облік результатів та регулюють діяльність окремих ланцюгів народного господарства, розробляють державний бюджет та контролюють його […]

Розвиток інформаційної індустрії. Зміни впродовж 50-90 х років.

Вступ 1. Поняття інформаційної індустрії 2. Історія розвитку інформаційної індустрії 3. Зміни впродовж 50-90-х років Висновки Список літератури

Однозадачные операционные системы. Обзор и их современное использование

Введение 3 1. Сущность и обзор 4 2. Использование однозадачных операционных систем 6 Выводы 11 Список использованной литературы 12

Разработка информационной модели данных «Справочник программного обеспечения»

Введение 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1.1 Основания для разработки 1.2 Назначение разработки 1.3 Требование к программе и программному изделию 1.3.1 Требования к функциональным характеристикам 1.3.2 Требования к надежности 1.3.3 Требования к эксплуатации 1.3.4 Требования к составу и параметрам технических средств 1.3.5 Требования к информационной и программной совместимости 1.4 Требование к программной документации 1.5 Стадии и этапы […]

Технологические аспекты борьбы с инсайдерами

Введение 3 1. Характеристика инсайдеров 5 2. Использование цифровых водяных знаков для борьбы с инсайдерами 10 3. Распознавание инсайдеров 14 4. Средства контроля доступа и предотвращения утечки информации 18 Выводы 21 Список использованной литературы 22

Управління процесом проектування операційної системи

1. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи 2. Сучасний рівень розвитку операційних систем: системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи управління виробництвом, системи автоматизованого складування та подачі товарів, гнучкі виробничі системи, інтегровані автоматизовані системи управлення виробництвом 3. Реалізація функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу 4. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків: методи, засоби, інструментарій […]

Корпоративні інформаційні системи

1. Індивідуальні питання з теоретичного курсу 1.1. Відмінності між OLTP і OLAP – системами 1.2. На чому заснований модульний принцип побудови ІС? 1.3. Зміст поняття «єдиний інформаційний простір» КІС 1.4. Зміст поняття «модель даних «зірка» та «сніжинка». Провести аналогію між багатовимірною моделлю даних та моделлю «зірка» 1.5. Застосування Internet у логістиці та у логістичних системах […]

Імітаційні моделі

Список скорочень та умовних позначень Вступ 1 Загальні питання машинної імітації 1.1 Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2 Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3 Загальна схема і цілі машинної імітації 1.4 Імітація еволюційних процесів у динамічних моделях 1.5 Програмна реалізація імітаційних моделей 2 Основні етапи побудови імітаційної моделі 2.1 Визначення задачі та її аналіз […]

Інтернет-технології на службі у сучасного бізнесу

Вступ Розділ 1. Інтернет-технології на службі у сучасного бізнесу 1.1 Електронна комерція, її переваги та перспективи розвитку 1.1.1 Поняття про електронну комерцію 1.1.2 Переваги використання електронної комерції 1.1.3 Сфери застосування електронної комерції 1.1.4 Перспективи розвитку електронної комерції 1.2 Концепція і моделі електронної комерції 1.2.1 Модель В2С (business-to-consumer) 1.2.2 Модель В2С (business-to-business) 1.2.3 Фази процесу електронної […]

Застосування програмного забезпечення, як одного із можливих варіантів застосування технологій енергозбереження на підприємстві

Вступ Розділ І Нормативно- правова база функціонування ринку енергетики України 1.1 Аналіз структури вітчизняного ринку електроенергетики 1.2 Правова база функціонування ринку електроенергії 1.3 Оплата послуг електроспоживання 1.4 Мета розвитку ринку електроенергії Розділ ІІ Загальна характеристика та структура ЗАТ “Юрія” 2.1 Історія створення та діяльність на сучасному етапі підприємства ЗАТ “Юрія” 2.2 Організаційна структура ЗАТ «Юрія» […]

Архівація файлів

ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність архівації 5 2. Програми для архівування 12 Висновки 17 Список використаної літератури 18

Створення списків і колонок в Microsoft World.Створення фону документа Microsoft World.Використання і редагування макрокоманд в Microsoft

1. Створення списків і колонок в Microsoft World 3 2. Створення фону документа Microsoft World 7 3. Використання і редагування макрокоманд в Microsoft World 11 4. Форматування комірок в Microsoft Excel 14 Список використаної літератури 17