Курсові та дипломні купляють тут

Психологічний аналіз розвитку здібностей у дітей молодшого дошкільного віку

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення здібностей у дітей молодшого дошкільного віку 1.1. Поняття про здібності 1.2. Формування та розвиток здібностей дошкільника 1.3. Умови розвитку здібностей у дошкільному віці Розділ 2. Психологічний аналіз розвитку здібностей у дітей молодшого дошкільного віку 2.1. Методика дослідження творчих здібностей у дітей молодшого дошкільного віку 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки […]

Соціально-психологічний портрет дітей-сиріт.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ ДІТЕЙ-СИРІТ 1.1. Соціально-психологічна характеристика дітей-сиріт 1.2. Особливості формування Я-образу в дітей-сиріт 1.3. Особливості психологічного статусу дітей-сиріт РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ ДІТЕЙ-СИРІТ 2.1. Організація та технологія дослідження соціально-психологічного портрету дітей-сиріт 2.2. Аналіз результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Теорія і практика психотренінгу

Вступ 1. Групи тренінгу навичок переговорів і вирішення конфліктів: зміст і вимоги 2. Розробити список вимог та рекомендації для проведення психологічного тренінгу за такою структурою: основні вимоги до тренера який проводить психотренінги; рекомендації психологам-ведучим психологічних груп щодо організації та проведення психологічного тренінгу Висновки Список літератури

Форми і типи організації спільної діяльності

Вступ 1. Форми і типи організації спільної діяльності 2. Послідовна спільна діяльність та її психологічні особливості 3. Спільна діяльність типу кооперація 4. Вплив форми і типів організації спільної діяльності на досягнення її мети 5. Фактори успішності спільної діяльності, вплив мети на спільну діяльність Висновки Список літератури

Розвиток соціальної активності в дітей дошкільного віку

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку соціальної активності в дітей дошкільного віку 1.1. Поняття соціальної активності 1.2. Види соціальної активності особистості 1.3. Розвиток соціальної активності особистості дошкільника Розділ 2. Дослідження розвитку соціальної активності в дітей дошкільного віку 2.1. Методика дослідження розвитку соціальної активності дітей старшого дошкільного віку 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список літератури

Психологічні дослідження особливостей формування Я-образу майбутніх психологів

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ Я-ОБРАЗУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 1.1. Психологічні підходи до розуміння Я-образу як складової «Я-концепції» особистості 1.2. Структура професійної свідомості особистості майбутнього психолога 1.3. Розвиток професійного Я-образу майбутнього психолога Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ 2 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ Я-ОБРАЗУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 2.1. Вибір та обґрунтування методів дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження особливостей […]

Психолого-педагогічні особливості стресостійкості майбутніх педагогів

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 1.1. Теоретичні аспекти дослідження стресостійкості 1.2. Класифікації стресу 1.3. Спeцифікa стресу y профeсійній діяльності майбутнього педагога Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 2.1. Мeтодика досліджeння стресостійкості y мaйбyтніх педагогів 2.2. Психодіaгностикa стресостійкості y майбутніх педагогів Висновки до 2 розділу РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНЕ […]

Попередження професійного вигорання вчителів загальноосвітніх шкіл

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 1.1. Поняття професійного вигорання 1.2. Спeцифікa професійного вигорaння y профeсійній діяльності вчителя 1.3. Попередження та профілактика професійного вигорання вчителів Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 2.1. Хaрaктeристикa вибірки тa мeтодики досліджeння професійного вигорaння y вчителів 2.2. Аналіз […]

Психологічне вивченя інтерференції памяті

Вступ 1. Поняття інтерференції пам’яті 2. Проблема інтерференції пам’яті 3. Проактивна та ретроактивна інтерференція пам’яті Висновки Список літератури

Особенности интернет-аддикции в молодежной среде

Введение Глава 1 Природа Интернет- аддикции. 1.1 Понятие Интернет- аддикции, её причины, типы, признаки, последствия 1.2 Особенности Интернет-зависимости в студенческой среде Глава 2 Организация и методы эмпирического исследования 2.1 Организация исследования 2.2 Диагностические методы исследования 2.3 Диагностика по методу Е. А. Щепилиной 2.4. Выявление Интернет зависимых по гендерному признаку Заключение Список использованных источников и литературы […]

Исследование готовности детей к школьному обучению

Введение Глава 1. Теоретические основы готовности ребенка к школьному обучению в психолого-педагогических исследованиях 1.1. Понятие и компоненты готовности к школьному обучению 1.2. Психолого-педагогические особенности детей, поступающих в школу 1.3. Методы педагогической диагностики интеллектуальной готовности к школьному обучению Глава 2. Эмпирическое исследование готовности детей к школьному обучению 2.1. Организация и методология исследования 2.2. Эмпирическое исследование готовности […]

Cоціально-психологічна адаптація жінок

Cоціально-психологічна адаптація жінок Список літератури