Курсові та дипломні купляють тут

Визначення й опис конструкивних і неконструктивних елементів (для кожного особисто) конфлікту

Вступ 1. Конструктивні та деструктивні моделі поведінки особистості в конфлікті 2. Загальні конструктивні та деструктивні функції конфлікту 3. Аналіз конструктивних та неконструктивних елементів конфлікту Висновки Список літератури

Деструктивно-агресивні прояви особистості в субкультуральному просторі

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи деструктивно-агресивних проявів особистості в субкультуральному просторі 1.1. Аналіз феномену агресивної поведінки 1.2. Проблеми деструктивно-агресивних проявів та їх ґенеза у психологічній теорії та практиці 1.3. Психологічна діагностика деструктивно-агресивних проявів особистості Розділ 2. Методика психодіагностики деструктивно-агресивних проявів особистості в субкультуральному просторі 2.1. Програма психодіагностики деструктивно-агресивних проявів 2.2. Аналіз експериментального дослідження деструктивно-агресивних проявів […]

Психологічна задача

4. Психологічна задача: Якщо порівнювати між собою максимальні об’єми черепа людиноподібної мавпи черепу первісної людини, то виявляється, що мозок останньої переважає мозок найрозвиненіших видів мавп більш більш ніж удвічі (600 і 1400 см.куб.) До того ж мозок людини має значно складнішу будову. Запитання: Які висновки випливають із порівнянь? Чи можна величину мозку вважати ознакою людини? […]

Психологічні особливості Я-образу у студентів психологів

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОБРАЗУ Я-ПРОФЕСІОНАЛ 1.1. Образ Я-професіонал як складова Я-концепції особистості 1.2. Професійна самооцінка як відображення професійного становлення особистості 1.3. Особливості формування образу Я-професіонал у майбутніх психологів РОЗДІЛ 2 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ Я-ОБРАЗУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 2.1 Вибір та обґрунтування методів дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження РОЗДІЛ 3 ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА Я-ОБРАЗУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ […]

Особливості підготовки дошкільників до навчання в школі

Вступ Розділ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми підготовки дитини до навчання у школі 1.1 Основні підходи дослідження готовності дітей до навчання в школі. 1.2 Складові психологічної готовності до навчання у школі. 1.3 Психологічна характеристика розвитку дитини дошкільного віку Короткі висновки д 1 розділу Розділ 2. Емпіричне дослідження підготовки дошкільників до навчання в школі. 2.1 Організація та […]

Ответы на вопросы по психологии

Вопросы для самоподготовки «Теории агрессии» 1. Проблема агрессивности как одна из значительных проблем современной жизни. Нормальное и отклоняющееся поведение. Критерии оценки социальных отклонений. 2. Нормативные системы, которые направлены на регулирование агрессивности. Право. Мораль. Обычаи и традиции. Эстетические нормы. Политические нормы. Религиозные нормы. Контроль агрессии социальными нормами и функциями. 3. Агрессия. Формы агрессивных действий. Реактивная агрессия. […]

Звіт з психологічної практики

1. Урок в молодших класах 2. Матеріали батьківських зборів 3. Діагностика пам’ятi, мислення та уваги. Психологічний портрет 4. Метод соціометрії Список літератури

Дайте визначення мові та її функціям

Завдання 1. Дайте визначення мові та її функціям Завдання 2. Охарактеризуйте поняття діяльності Завдання 3. Проаналізуйте акцентуації характеру Завдання 4. Психологічна задача Психолог, якому вдалося врятуватися з гітлерівських таборів смерті, засвідчував, що найстійкішими серед в’язнів були ті, хто до цього жив інтенсивним внутрішнім життям, нехтував матеріальним благом – професійні революціонери, священики, люди високої культури. Другу, […]

Охарактеризуйте метод експерименту. Різновиди і форми уваги.

1. Охарактеризуйте метод експерименту (природний і лабораторний) 2. Різновиди і форми уваги 3. Чи згодні ви з думкою, що поділ методів на головні і додаткові ґрунтується переважно на їхніх можливостях охоплювати вивченням більше або менше коло психічних явищ? 4. Чи згодні ви з думкою, що неспроможність самоспостереження як методу наукового дослідження виявляється тільки в суб’єктивізмі […]

Послідовність роботи фахівця щодо підготовки до переговорів.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ 1.1. Сутність та класифікація ділових переговорів 1.2. Підготовка до проведення переговорів РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ РОБОТИ ФАХІВЦЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПЕРЕГОВОРІВ 2.1. Методика експериментального дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Відповіді на питання з психології

История развития отечественного психоанализа 1. Психоаналитическая активность до 1 мировой войны. 2. Жизнь и работа Лу Андреас-Саломе. 3. Психоанализ в стране большевиков. 4. Жизнь и работа Сабины Шпильрейн. 5. Человек-волк. 6. Первая волна российских психоаналитиков. Творчество и работа И. Ермакова и Н. Осипова. 7. Уильям К. Буллит в булгаковской Москве. 8. Психоаналитическое воспитание в Советской […]

Поняття про характер, структуру та його формування.

1. Поняття про характер, структуру та його формування. Значення характеру і його прояву в процесі навчання, професійної діяльності та взаємовідносин з оточуючими людьми. 2. Дослідити співвідношення понять «виховання та самовиховання». Проаналізувати методи самовиховання особистості. Розробити програму самовиховання власних недоліків характеру. 3. Психологічні ситуації: А) Молода малоосвічена німкеня, захворівши на лихоманку, у маренні заговорила грецькою, латинською […]