Курсові та дипломні купляють тут

Соціальна нерівність: причини та наслідки.

Соціальна нерівність: причини та наслідки. Список літератури

Социологический анализ отношения студенческой молодежи г. Красноярска к современному искусству

Введение Глава 1. Теоретические аспекты социологического изучения отношения студенческой молодежи г. Красноярска к современному искусству 1.1.Современное искусство как объект социологического изучения 1.2.Социально-демографический портрет студенческой молодежи 1.3.Методы социологического изучения отношения студенческой молодежи г. Красноярска к современному искусству Глава 2. Социологического исследование «Отношение студентов СФУ к современному искусству» 2.1 Программа исследования «Отношение студентов СФУ к современному искусству» […]

Соціологічне опитування «Престижу професії робітника міліції»

Соціологічне опитування «Престижу професії робітника міліції» Список літератури

Соціальні процеси

1. Соціальні процеси 2. Соціологічні школи США другої половини ХХ ст. 3. Практичне завдання. Соціологічне опитування «Відношення населення до економічної кризи в Україні» Список літератури

Структура і функції соціології

1. Структура і функції соціології 2. Громадська думка студентської молоді – особливості та динаміка 3. Поясніть взаємозв’язок наступних характеристик: соціальний клас, стать, етнічність (нація), вік. Чи можна продовжити цей ряд? Зобразіть схематично вектори влади. Хто в цій схемі займає найбільш вигідне становище? Наведіть приклади 4. Соціальний конфлікт – це сутичка інтересів різних соціальних груп. Як […]

Соціологічне дослідження "Молодь і релігія".

Вступ 1. Карта спостережень 2. Матриця даних 3. Аналіз отриманих даних Висновки Поради Список літератури

Вчення європейських соціологів про розвиток комунікації

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження розвитку комунікації 1.1. Аналіз наукових праць 1.2. Поняття комунікації Розділ 2. Аналіз вчення європейських соціологів про розвиток комунікації 2.1. Характеристика основних поглядів європейських соціологів на розвиток комунікації 2.2. Розвиток комунікації у працях Д. Мак-Квейла 2.3. Теорія розвитку візуальної комунікації А. Берґера Висновки Список літератури

Технології соціальної роботи.

1. Технології соціального передбачення 2. Технології соціальної реабілітації та терапії 3. Технології групової роботи Список літератури

Соціологічне опитування «Вивчення впливу глобалізації на суспільство України»

1. Соціологічне опитування «Вивчення впливу глобалізації на суспільство України» 2. Види та етапи соціологічного дослідження. 3. Соціальний інститут культури. Список літератури

Молодіжні погляди студентів на читальну залу бібліотеки та Інтернет кафе.

1. Метологічна частина 1.1. Актуальність теми 1.2. Об’єкт та предмет дослідження 1.3. Мета та завдання дослідження 1.4. Гіпотези 1.5. Інтерпретація понять 1.6. Характеристика вибірки та спосіб збору інформації 2. Методична частина 2.1. Анкета 2.2. Узагальнення та інтерпретація Висновки та рекомендації Література Додатки

Соціальна політика фірми

ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність та структура соціальної політики 4 2. Значення соціальної політики фірми 8 Висновки 13 Список використаної літератури 14

Соціологічний аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

Деніел Белл, американський соціолог і публіцист, в своїй статті «Соціальні рамки інформаційного суспільства» ставить проблему трансформації сучасного суспільства під впливом новітніх комунікаційних технологій.