Курсові та дипломні купляють тут

Інформаційні виклики сучасного суспільства

ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження інформаційного суспільства 1.1. Сутність поняття інформаційного суспільства та характеристика його основних теорій 1.2. Нормативно-правове забезпечення формування інформаційної політики в Україні та світі РОЗДІЛ 2. Аналіз інформаційних викликів сучасного суспільства 2.1. Інформаційні виклики сучасного суспільства: поняття, характеристика, основні риси 2.2. Зарубіжний досвід формування інформаційно-комунікаційних приоритетів державного управління 2.3. Інформаційна безпека […]

Социология. Практические занятия

Предмет соціології, її структура та функції. Історія соціології: становлення та основні етапи історичного розвитку. Соціологічна теорія суспільства. Загально-соціологічні концепції суспільного розвитку. І. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Перевірте рівень засвоюваності вивчених вами тем шляхом письмових відповідей на поставлені запитання: 1.Розкрийте зміст поняття соціальна реальність. Чи є різниця в розтлумачені цього поняття в соціології, філософії, психології, політології. Як що […]

Об'єкт і суб'єкти соціального виховання

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 6 1.1. Соціальне виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 6 1.2. Сучасні підходи до визначення сутності поняття «соціальне виховання» 10 1.3. Наукові підходи до дослідження соціального виховання на межі ХХ – ХХІ ст. 13 РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ: ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ 16 2.1. Історичні […]

О. Конт-фундатор соцiологiï

Зміст Вступ 3 1. Основні віхи життя і творчості Огюста Конта 4 2. Головні ідеї соціолога 5 Висновки 11 Список використаної літератури 12

Сутність і основні напрями соціальної політики в Україні

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади соціальної політики 4 1.1. Сутність та структура соціальної політики 4 1.2. Основні цілі, напрями та пріоритети соціальної політики 4 1.3. Основні завдання та показники соціальної політики 4 Розділ 2. Соціальна політика України 4 2.1. Особливості соціальної політики в Україні 4 2.2. Сучасні напрями та перспективи розвитку соціальної політики […]

Управління процесами соціалізації людей з обмеженими фізичними можливостями в контексті соціальної політики в Україні

Вступ Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 1.1 Основні поняття соціалізації людей з обмеженими фізичними можливостями 1.2 Державна політика і правове забезпечення системи управління процесами соціалізації людей з обмеженими фізичними можливостями 1.3 Програма розвитку соціальної політики: основні напрямки щодо забезпечення соціалізації людей з інвалідністю в Україні Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЯ […]

Теорія і методи соціальної профілактики.

1. Дайте визначення поняттям: “Проблема”, “Дискусія” 2. Соціальна профілактика як напрям соціальної роботи. Об’єкт і суб’єкт соціальної профілактики. Види соціальної профілактики. 3. Лекція як метод профілактичної інтервенції: переваги, недоліки, умови використання, основні положення методики. Список літератури

Проблеми гендерної нерівності на ринку праці в Україні

Вступ…………………………………………………………………………………………………….3 1. Теоретичні засади гендерної нерівності………………………………………………5 1.1. Гендерна дискримінація: суть, причини та форми прояву…………………5 1.2. Нормативно-правове регулювання гендерних проблем…………………….8 1.3. Гендерна дискримінація в ІТ сфері………………………………………………..11 Розділ 2. Аналіз впливу гендерної політики на ринок праці в Україні……13 2.1. Аналіз диференціації трудових доходів за гендерною ознакою……….13 2.2. Аналіз проявів гендерної дискримінації на ринку праці в Україні…..18 2.3. […]

Механізм регулювання зайнятості населення

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 6 1.1 Сутність соціально-економічного аспекту зайнятості 6 1.2 Інструменти державної політики регулювання зайнятості 10 1.3 Сутність поняття “продуктивна зайнятість” та визначення умов досягнення продуктивної зайнятості в соціально-орієнтованій економіці 14 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 18 2.1 Дослідження тенденцій […]

Сучасне молодіжне дозвілля і Україні

Вступ Розділ 1. Дозвілля молоді: історико-теоретичний концепт. 1.1. Дозвілля, його дефініції та історичне коріння 1.2. Дозвілля як сфера духовного самовдосконалення особистості. 1.3. Субкультурні прояви у молодіжному дозвіллі Розділ 2. Специфіка та зміст молодіжного дозвілля в Україні. 2.1. Молодіжне дозвілля в Україні: інституціональний аспект 2.2. Сучасні форми організації молодіжного дозвілля 2.3. Регіональний досвід організації дозвілля молоді […]

Система суспільних відносин і соціальних процесів як об’єкт управління

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження системи суспільних відносин 1.1. Поняття суспільних відносин 1.2. Характеристика системи суспільних відносин як об’єкта управління Розділ 2 Аналіз соціальних процесів як об’єкту управління 2.1. Природа та основні види соціальних процесів 2.2. Аналітичні моделі соціальних процесів Висновки Список літератури

Cоциальная работа в России с молодежью

Содержание Введение 3 Глава 1. Общая характеристика социальной работы в России 5 1.1 Становление и проблемы социальной работы с молодежью 5 1.2 Методы и технологии социальной работы 7 Глава 2 Формы и методы работы с беспризорными детьми в Кризисном центре для жертв насилия в семье «Семья» г. Москвы. 21 2.1 Разработка методических советов по предупреждению […]