Курсові та дипломні купляють тут

Геополітика в соціальному управлінні

Вступ 3 1. Геополітика в соціальному управлінні 4 Висновки 11 Список використаної літератури 12

Социология как наука.Предмет социологии и ее основной вопрос.

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 3 1. Характеристика социологии 5 1.1. Зарождение и становление социологии 5 1.2. Сущность социологии как науки 8 2. Предмет и вопрос социологии 15 2.1. Объект и предмет социологии 15 2.2. Вопрос социологии 19 3. Место социологии в системе наук 23 Выводы 27 Список использованной литературы 29

Місце та роль соціальних інститутів у житті суспільства

Зміст Вступ Місце та роль соціальних інститутів у житті суспільства Висновки Список використаної літератури

Контрольна з соціології. Варіант №2.

І. Структура та функції соціології 1. Поняття структури соціології 2. Аналіз структури соціології 3. Основні функції соціології ІІ. Соціологічне анкетування. Види запитань в анкеті. 1. Сутність соціологічного анкетування. 2. Результати соціологічного опитування 2011 р. 3. Результати соціологічного дослідження 2012 р. Список літератури

Програма PR дослідження зв'язків з громадськістю (якоїсь організації)

Вступ 3 Розділ 1. Опис діяльності фірми 5 Розділ 2. Характеристика товару 6 Розділ 3. Програма просування 7 Висновок 14 Список використаних джерел 15

Насильство над дітьми як соціально — економічна проблема

ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ ЯК СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Характеристика поняття «насилля над дітьми» 1.2. Завдання і зміст роботи органів освіти і соціальних служб у запобіганні насильства над дітьми 1.3. Нормативно – правове забезпечення захисту дітей від жорстокого поводження Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ І ОРГАНІВ […]

Сучасне молодіжне дозвілля в Україні

Вступ Розділ 1. Дозвілля молоді: історико-теоретичний концепт 1.1. Дозвілля, його дефініції та історичне коріння 1.2. Дозвілля як сфера духовного самовдосконалення особистості 1.3. Субкультурні прояви у молодіжному дозвіллі Розділ 2. Специфіка та зміст молодіжного дозвілля в Україні 2.1. Молодіжне дозвілля в Україні: інституціональний аспект 2.2. Сучасні форми організації молодіжного дозвілля 2.3. Регіональний досвід організації дозвілля молоді […]

Гендерні стереотипи

ВСТУП 1. Поняття гендерних стереотипів 2. Чоловічі та жіночі ролі у сім’ї ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Соціологія – контрольна № 2

ВСТУП 1. Культурна динаміка 2. Молодь як специфічна соціально-демографічна спільнота 3. Особливості поштового та телефонного опитування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Соціокультурна динаміка в контексті соціології культури

Вступ 1. Поняття соціокультурної динаміки. 2. Циклічна парадигма розвитку культури. 3. Еволюціоністська парадигма розвитку культури. 4. Передумови синергетичного підходу до динаміки культури. 5. Вчення П. Сорокіна про соціокультурну динаміку. 6. Характер соціокультурних змін. Висновки Список літератури

Соціологія

1. Предмет, об”єкт і функції соціології громадської думки 2. Суб”єкти та об”єкти громадської думки 3. Функції та канали висловлювання громадської думки Список використаної літератури