Курсові та дипломні купляють тут

Контрольна робота з соціології

1. Управлінські стратегії та соціальні новації 2. Регіональні аспекти соціального управління 3. Антикризові стратегії управління Список використаної літератури

Основні соціологічні категорії: "соціальна реальність", "суспільство", "соціальне явище", "соціальний процес"

ЗМІСТ Вступ 3 1. Категорія соціальної реальності 4 2. Категорія суспільство 8 3. Соціальне явище 11 4. Соціальний процес 13 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Організація польового етапу дослідження

Вступ Розділ 1. Планування дослідження та історія польового етапу дослідження 1.1. Організація та планування дослідження 1.2. Історичні передумови польового етапу дослідження Розділ. 2. Підготовка та організація польового етапу дослідження 2.1. Різновиди вибірок та опитувань 2.2. Підготовка анкет та інтерв’юерів Розділ 3. Контроль якості польового етапу дослідження Висновки Список використаної літератури

Соціологія – контрольна № 1

1. Основні фази, етапи і види соціології 2. Становлення та розвиток соціології села 3. Дати визначення поняття «соціальний престиж» 4. Соціологічна думка в Україні: традиції та сучасність СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Соціологія праці – контрольна № 1

ВСТУП 1. Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціологічної інформації. 2. Трудовий колектив як соціальна організація та соціальна спільнота: сутність, функції, фактори згуртованості. 3. Чи подобаються Вам люди, що мають технократичний тип особистості? Які, на Вашу думку, позитивні та негативні риси людей цього типу особистості ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Предмет і об'єкт соціології

ВСТУП 1. Сутність та зміст соціології 2. Поняття об’єкта соціології 3. Предмет соціології ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Типологія суспільств

ВСТУП 1. Поняття суспільства в історії соціальної думки 2. Типологія суспільств 3. Характеристика сучасних типів суспільств ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Сутність теорії «соціальної дії» М.Вебера

1. Методи соціологічного пізнання М. Вебера 2. Теорія «соціальної дії» 3. Політична соціологія М. Вебера 4. Місце релігії в соціологічній концепції М. Вебера Список використаної літератури

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

1. Об’єкт та предмет політичної соціології 2. Проблематика політичної соціології СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Природа соціальних конфліктів та механізм їх розв'язання

1. Сутність поняття конфлікту, його соціальна природа та функції 2. Характеристика причин виникнення конфліктів 3. Сутність управління соціальними конфліктами 4 Причини виникнення соціальних конфліктів у сучасній Україні Список використаної літератури

Соціологія суїциду Еміля Дюркгейма

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕМІЛЬ ДЮРКГЕЙМ – ВИДАТНИЙ СОЦІОЛОГ 5 1.1. Віхи життєвого шляху 5 1.2. Формування соціологічних поглядів 7 Висновки до 1 розділу 10 РОЗДІЛ 2. СОЦІОЛОГІЯ СУЇЦИДУ ЕМІЛЯ ДЮРКГЕЙМА 12 2.1. Принципи «соціологізму» як методологічне підґрунтя у дослідженні самогубств 12 2.2. Типи і причини суїциду 20 Висновки до 2 розділу 31 РОЗДІЛ […]

Соціологія освіти

План 1. Етапи становлення соціології освіти 2. Предмет соціології освіти та її зв’язок з іншими науками 3. Система освіти як соціальний інститут (структура, форми, функції) 4. Сучасний стан освіти в Україні: тенденції розвитку і проблеми Список використаної літератури