Курсові та дипломні купляють тут

Сутність та структура пізнавального процесу

Сутність та структура пізнавального процесу План 1. Природа та структура пізнавальної діяльності. 2. Проблема істини та її критеріїв в теорії пізнання. 3. Специфіка та методи наукового пізнання. 4. Особливості сучасного наукового пізнання. Соціальні орієнтири наук. Список використаної літератури

Соціологія освіти

Сутність та структура пізнавального процесу План 1. Природа та структура пізнавальної діяльності. 2. Проблема істини та її критеріїв в теорії пізнання. 3. Специфіка та методи наукового пізнання. 4. Особливості сучасного наукового пізнання. Соціальні орієнтири наук. Список використаної літератури

ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ПІДЛІТКА

ВСТУП РОЗДІЛ 1. МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКА 1.1 Соціалізація особистості як соціально-психологічний процес 1.2 Феномен інформаційного впливу на суб’єкта РОЗДІЛ 2. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 2.1 Психологічна характеристика глядачів телепрограм 2.2 Вплив телевізійної реклами на модель поведінки підлітка 2.3 Дослідження впливу телепрограм на формування соціальних рис ВИСНОВКИ […]

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКА 1.1 Психічний розвиток і формування особистісної сфери підлітка 1.2 Психологічні новоутворення підлітка 1.3 Вплив соціально-психологічних факторів на розвиток особистості підлітка 1.4 Феномен інформаційного впливу на особистість підлітка 1.4.1 Роль та соціально-педагогічні функції засобів масової інформації 1.4.2 Виховний потенціал засобів масової інформації як важливий чинник соціалізації обистості підлітка […]

Соціально-педагогічна робота з молодими сім’ями у сфері попередження конфліктів

ВСТУП РОЗДІЛ 1 МОЛОДА СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Аналіз понять «молода сім’я», «гармоні та дисгармонійні сімейні стосунки» 1.2. Стабільність подружніх стосунків та аналіз причин конфліктів у молодих сім’ях Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ 2 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З МОЛОДИМИ СІМ’ЯМИ У СФЕРІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 2.1. Соціально-педагогічні умови формування готовності молодої сім’ї до попередження конфліктів […]

Соціальна робота з людьми похилого віку

1. Емоційна сфера людини у старості 2. Соціальна робота з людьми похилого віку 3. Будинки-інтернати для людей похилого віку 4. Територіальні центри обслуговування людей похилого віку 5. Психологічна допомога людям похилого віку Список використаної літератури

Соціальна робота з дітьми-сиротами

1. Поняття сирітства 2. Основні причини сирітства 3. Влаштування дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування до дитячих будинків сімейного типу 4. Права та обов’язки батьків-вихователів 5. Матеріальне забезпечення ДБСТ 6. Створення та ліквідація ДБСТ 7. Становище в Україні Список використаної літератури

Соціальна робота з мігрантами

Вступ 1. Організаційні і технологічні підходи до соціальної роботи з мігрантами 2. Практична соціальна робота Висновки Список використаної літератури

Визначення понять: люди похилого віку, інвалід, інвалідність

Вступ 1.1 Визначення понять: люди похилого віку, інвалід, інвалідність. Визначення об’єкта, мети, завдання курсової роботи 1.2 Актуальність проведення соціально-побутового обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру Теоретична частина 2.1 Огляд та аналіз законодавчих і нормативно-побутових актів щодо соціально-побутового обслуговування одиноких непрацездатних громадян і інвалідів, основні напрямки державної соціальної політики. […]

Проблеми бідності та рівень життя населення в Україні

ВСТУП 1.1 Вивчення об’єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність подолання бідності та підвищення добробуту населення ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Огляд та аналіз законодавчих та нормативних актів щодо подолання бідності та основні напрямки соціальної політики щодо підвищення добробуду населення 2.2 Проблеми бідності та рівень життя населення в Україні 2.3 Мережа установ, закладів, які займаються розв’язаннямпитань […]

Розвиток волонтерства, основні напрямки та проблеми становлення

І Вступ. ІІ Основна частина: 2.1 Розвиток волонтерства, основні напрямки та проблеми становлення. 2.2 Технології залучення добровільних помічників до соціальної діяльності. ІІІ Висновки. Список використаної літератури. Додатки

Поняття соціального захисту, визначення об’єкту, мети та завдання соціального захисту ветеранів війни і праці

Вступ 1.1 Поняття соціального захисту, визначення об’єкту, мети та завдання соціального захисту ветеранів війни і праці. 1.2 Необхідність забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці. Теоретична частина 2.1 Огляд законодавчих та нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів війни і праці. 2.2 Соціально — економічний портрет ветеранів війни і праці в Україні та Черкаській області. 2.3 […]