Курсові та дипломні купляють тут

Сутність жіночого безробіття

Вступ 1.1. Сутність жіночого безробіття. Визначення поняття жіноче безробіття. Визначення об’єкта, мети завдання курсової роботи 1.2. Необхідність проведення соціальної роботи з безробітними жінками в Україні,Черкаській області Теоретична частина 2.1. Огляд законодавчих і нормативних актів щодо подолання жіночого безробіття та напрямки соціальної політики в цьому питанні 2.2. Роль методів та технологій соціальної роботи з безробітними жінками […]

Соціальне обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів

ВСТУП 1.1 Визначення об’єкта, мети і завдання проведення соціального обслуговування в територіальних центрах. 1.2 Необхідність застосування соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів територіальним центром. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Огляд та аналіз законодавчих та нормативних актів щодо проведення соціальної роботи з одинокими непрацездатними громадянами та інвалідами. Основні напрями державної соціальної політики в Україні в сучасних умовах. […]

Правове регулювання відпусток в Україні

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика відпусток Розділ 2. Види відпусток за законодавством України 2.1 Щорічна основна відпустка 2.2 Щорічна додаткова відпустка 2.3 Інші щорічні відпустки передбачені законодавством Розділ 3. Цільові відпустки, що не відносяться до часу відпочинку 3.1 Відпустки у зв’язку з навчанням 3.2 Творчі та соціальні відпустки Розділ 4. Порядок надання і оплата щорічних […]

Поняття соціального захисту ветеранів війни і праці

Вступ 1.1 Поняття соціального захисту ветеранів війни і праці, визначення об’єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці Теоретична частина 2.1 Огляд законодавчих та нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів війни і праці 2.2 Соціально — економічний портрет ветеранів війни і праці в Україні та Черкаській області 2.3 […]

Загальне поняття охорони праці та її характеристика

ВСТУП РОЗДІЛ І. Загальне поняття охорони праці та її характеристика. Актуальність і проблематика інститут охорони праці на підприємствах різних форм власності. Передумови і причини врегулювання відносин з охорони здоров’я працівників РОЗДІЛ ІІ. Організація і врегулювання роботи по охороні здоров’я працівників 2.1. Гарантії та права робітників на охорону здоров’я на виробництві та її правах забезпечення 2.2. […]

Предмет соціології. Місце соціології в системі наук.Соціальні та загальнонаукові передумови становлення соціології.Структура сучасної соціол

Вступ 1. Предмет соціології. Місце соціології в системі наук 2. Соціальні та загальнонаукові передумови становлення соціології 3. Структура сучасної соціологічної науки 4. Функції соціології в сучасному суспільстві Висновки Список використаної літератури

Громадська думка

Вступ Розділ 1. Громадська думка як механізм соціальної взаємодії осіб 1.1. Громадська думка та її функції 1.2. Джерела та механізми формування громадської думки Розділ 2. Засоби масової інформації як засіб формування громадської думки 2.1. ЗМІ як особливий чинник впливу на формування способу життя особистості 2.2. Фрейми, застосовані українськими ЗМІ та їхній вплив на громадську думку […]

Предмет соціології. Місце соціології в системі наук.Соціальні та загальнонаукові передумови становлення соціології.Структура сучасної соціол

Вступ 1. Предмет соціології. Місце соціології в системі наук 2. Соціальні та загальнонаукові передумови становлення соціології 3. Структура сучасної соціологічної науки 4. Функції соціології в сучасному суспільстві Висновки Список використаної літератури

СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І МОБІЛЬНІСТЬ

План 1. Поняття «соціальна стратифікація». 2. Вищі, середні і нижчі класи в суспільстві. 3. Соціальна мобільність, її типи. 4. Стратифікація сучасного українського суспільства. Список використаної літератури

«КЛАСИЧНИЙ» ЕТАП В ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ.

План 1. О. Конт: вчення про соціальну статику і соціальну динаміку. «Позитивізм» як домінуючий напрям в соціології XIX ст. 2. «Розуміюча» соціологія М. Вебера. 3. Соціальний реалізм Е. Дюркгейма. 4. Г. Зіммель про форми суспільного життя. Список використаної літератури

Джерела та механізми формування громадської думки.

Вступ 1. Громадська думка та її функції 2. Джерела та механізми формування Висновки Список використаної літератури

Соціальні закони та категорії

Вступ 1. Соціальні закони 2. Категорії соціології Висновки Список використаної літератури