Курсові та дипломні купляють тут

Спеціальні соціологічні теорії в структурі соціологічного знання

Вступ 1. Соціологічне знання та його структура 2. Спеціальні соціологічні теорії Висновки Список використаної літератури

Основні функції соціальних інститутів. Проструктурувати освіту як соціальний інститут.Метод спостереження та його характеристика. Підвищення

1. Основні функції соціальних інститутів. Проструктурувати освіту як соціальний інститут 2. Метод спостереження та його характеристика. Підвищення надійності даних спостереження 3. Проблеми мотивації до навчання Список використаної літератури

Інформаційні потреби, їх види та структура.

Інформаційні потреби, їх види та структура.

Сім’я та основні її функції.Соціометричне опитування, процедури та етапи проведення.Основна тематика міської газети.

План 1. Семья и основные её функции 2. Социометрический опрос, процедуры и этапы проведения 3. Основная тематика городской газеты Список использованной литературы

Экономично-социальный институт (сложить логическую последовательность структурных компонентов сферы экономики)

1. Экономично-социальный институт (сложить логическую последовательность структурных компонентов сферы экономики) План 1. Общие понятия 2. Экономические социальные институты а) цель и задание их создания 3. Структурные компоненты сферы экономики 2. Традиционный метод анализа документов, его характеристики План 1. Предпосылки возникновения 2. Характеристика метода традиционного анализа текста 3. Внутренний и внешний анализ текста документа 3. Преимущества […]

Особливості позитивної соціології Огюста Конта

Вступ Особливості позитивної соціології Огюста Конта Висновки Список літератури

Економічні соціальні інститути. Скласти логічну послідовність структурних компонентів сфери економіки).

1. Економічні соціальні інститути. Скласти логічну послідовність структурних компонентів сфери економіки 2. Традиційний метод аналізу документів, його характеристики Список літератури

Основні функції соціальних інститутів. Простуктурувати освіту як соціальний інститут.

1. Основні функції соціальних інститутів. Проструктурувати освіту як соціальний інститут 2. Метод спостереження та його характеристика. Підвищення надійності даних спостереження 3. Статус жінки в суспільстві Список літератури

Формальні та неформальні інститути (приклади). Інтерв’ю, його особливості та різновиди. Основні фрази інтерв’ю і вимоги їх проведення

Вступ 1. Формальні та неформальні інститути 2. Інтерв’ю, його особливості та різновиди. Основні фази інтерв’ю і вимоги їх проведення 3. Проблеми молодої сім’ї Висновки Література

Анкетне опитування як метод соціологічного дослідження

Вступ 1. Анкетування та його види 2. Анкета як засіб отримання інформації 3. Головні моменти по оформленню анкети Висновки Література