Курсові та дипломні купляють тут

Аспекти комунікаційного процесу

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти комунікаційного процесу 1.1. Характеристика комунікацій 1.2. Комунікаційні процеси 1.3. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств Розділ 2. Аналіз комунікаційного процесу в готельно-ресторанному комплексі “Росава” 2.1. Характеристика готельно – ресторанного комплексу “Селена” 2.2. Вимоги до персоналу 2.3. Аналіз комунікаційних процесів між персоналом і клієнтами Розділ 3. Висновки і пропозиції щодо покращення комунікаційного […]

Формування та дослідження зовнішнього середовища підприємства

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та дослідження зовнішнього середовища підприємства 1.1. Фактори зовнішнього середовища 1.2. Аналіз і оцінка зовнішнього середовища 1.3. Напрямки оптимізації зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем Розділ 2. Аналіз зовнішнього середовища туристичного підприємства “Вавілон” 2.1. Характеристика підприємства 2.2. Оцінка факторів зовнішнього середовища туристичного підприємства “Вавілон” 2.3. Обґрунтування результатів оцінки зовнішнього середовища туристичного […]

Особливості технології обслуговування іноземних туристів у складі групи

ВСТУП РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ 1.1. Правила реєстрації іноземних туристів у готел 1.2. Збереження власності іноземного туриста в готелі 1.3. Особливості організації обслуговування іноземних туристів харчуванням 1.4. Процес підготовки залу до обслуговування туристів 1.5. Організація харчування для індивідуальних та групових туристів 1.6. Надання послуг іноземним туристам туристичними підприємствами Черкаської області РОЗДІЛ […]

Управління персоналом в готелі

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління персоналом 1.1. Суть і цілі управління персоналом 1.2. Суб’єкти і методи управління персоналом 1.3. Особливості управління персоналом в сучасній економіці Розділ 2. Особливості управління персоналом в готелі 2.1. Виявлення особливостей управління персоналом в готелі 2.2. Аналіз положень про систему стимулювання та заохочення персоналу 2.3. Аналіз та вивчення плинності кадрів […]

СУТНІСТЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Вступ РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ. 1.1 Визначення природно-ресурсного потенціалу та його складові. 1.2 Класифікація природних ресурсів. РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. 2.1 Географічне положення. 2.2 Рельєф (ландшафтні природні ресурси). 2.3 Кліматичні природні ресурси. 2.4 Водні ресурси: 2.4.1 Поверхневі води. 2.4.2 Підземні вода, джерела. 2.5 Рослинний і тваринний світ. РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ […]

Класифікація туризму за різними ознаками

Вступ 1. Поняття про туризм 2. Види і форми туризму Висновки Список використаної літератури