Курсові та дипломні купляють тут

Альтернативні види туризму на міжнародному туристичному ринку, шопінг туризм

Зміст Вступ 2 Розділ 1. Альтернативні види туризму на міжнародному туристичному ринку 4 1.1. Класифікація видів туризму та характеристика особливостей альтернативних видів туризму на міжнародному туристичному ринку 4 1.2. Теоретичні аспекти шопінг-туризму 11 Глава 2. Особливості та напрямки шопінг-туризму 15 2.1. Характерні особливості шопінг-туризму для українців 15 2.2. Коротка характеристика деяких напрямків шопінг-туризму 20 Розділ […]

Еволюція тактичних систем гри у футбол

Вступ Розділ 1. Загальне поняття про тактику футболу. 1.1. Значення тактичної підготовленості у футболі. 1.2. Сутність та аналіз тактичних взаємозв’язків у нападі та захисті. Розділ 2. Аналіз тактичних систем у футболі. 2.1. Сучасні тактичні системи гри у футбол. 2.2. Еволюція тактики гри захисників. Висновки Список літератури

Форми та інтенсивність конкуренції в готельному бізнесі

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………….……3 Розділ 1. Загальна характеристика основних форм та інтенсивності конкуренції в готельному бізнесі………………………………………………..6 1.1. Зміст основних понять……………………………………………..….6 1.2. Аналіз основних методів та функцій конкуренції……………..……9 1.3. Особливості конкуренції в готельному бізнесі………………….…11 1.4. Способи формування конкурентоспроможності готелів……….…13 Розділ 2. Аналіз конкурентності готелю «Hotel Palace Ukraine»……………..20 2.1. Короткий аналіз основних типів тарифів в засобах розміщення.…20 2.2. Аналіз […]

Варіант № 4.

1. Сучасні технології забезпечення діяльності туристичних і готельних підприємств. 2. Основні та додаткові готельні послуги. 3. Звичайна та специфічна звітність на підприємствах готельного й туристичного бізнесу. Список літератури

Туроперейтинг релігійного туру для римо-католиків України до Франції

ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ І. МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТУРУ 5 1.1. Оцінка попиту на даний тип туру і портрет потенційного клієнта 5 1.2. Оцінка пропозиції 8 1.3. Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі 10 Розділ ІІ. ПРОЕКТ ТУРУ 15 2.1. Інформаційне забезпечення програми туру 15 2.1.1. Умови в’їзду та можливі варіанти доставки […]

Класифікація видів туристичної та екскурсійної діяльності

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика туристичної діяльності та класифікація екскурсійної 5 1.1. Підходи до класифікації туристичної діяльності 5 1.2. Аналіз класифікації екскурсійної діяльності 12 Розділ 2. Особливості класифікації туристичної діяльності 16 2.1. Класифікація видів туризму за метою 16 2.2. Класифікація за часовими та територіальними ознаками 18 2.3. Класифікація за індивідуальними запитами та фінансовими […]

Особливості зеленого туризму в Україні та світі

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика зеленого туризму 5 1.1. Сутність зеленого туризму 5 1.2. Зелений туризм як важливий чинник сталого розвитку туристичної галузі 10 Розділ 2. Особливості розвитку зеленого туризму в Україні 13 2.1. Аналіз зеленого туризму в Україні 13 2.2. Проблеми розвитку зеленого туризму в Україні 18 Розділ 3. Світовий досвід розвитку […]

Регіональні особливості рекреаційно-туристичних комплексів України

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Сутність та походження туристично-рекреаційного комплексу 5 1.1. Поняття рекреаційно-туристичних ресурсів 5 1.2. Походження та історія виникнення туристично-рекреаційного господарства 9 Розділ 2. Регіональна структура туристично-рекреаційного комплексу 19 2.1. Особливості формування південного рекреаційного району 19 2.2. Аналіз карпатського району 26 2.3. Формування інших регіональних рекреаційно-туристичних систем 31 Розділ 3. Напрямки удосконалення роботи […]

Білорусь, як туристичний об'єкт

Зміст Вступ 3 Розділ 1 . Аналіз природно-географічної характеристики Білорусії з точки зори розвитку туризму 5 1.1. Географічне положення Білорусі з точки зору туризму 5 1.2. Клімат, моря, внутрішні води країни та їх вплив на туризм 6 1.3. Вплив флори і фауни на розвиток туризму Білорусії 8 Розділ 2. Аналіз політичної ,економічної ,історичної характеристики країни […]

Географія та особливості розвитку розважального туризму в Бразилії

ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність та різновиди розважального туризму 5 2. Геогрфічна характеристика туристичного потенціалу Бразилії 10 3. Особливості туризму в лісах Амазонії 15 4. Бразильський карнавал як головна принада розважального туризму 19 5. Огляд інших розважальних міст Бразилії 25 Висновки 29 Список використаної літератури 31

Шляхи удосконалення стратегії і тактики ціноутворення на підприємстві

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування ринкової ціни на туристичному підприємстві 1.1. Ціна як економічна категорія 1.2. Особливості формування ціни на туристичну продукцію 1.3. Фактори впливу на цінову політику на підприємстві 1.4. Методи ціноутворення Розділ 2. Аналіз виробничої діяльності туристичного підприємства «Бюро подорожей та екскурсій» 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства «Бюро подорожей та екскурсій» 2.2. […]

Організація та технологія екскурсійної діяльності. Бахчисарай

Зміст ВСТУП……………………………………………………….……………..……3 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика кліматичних та природних ресурсів АР Крим………………………………………………….……………5 1.1. Географічне положення та геолого-геоморфологічні особливості……………………………………….………………………….…5 1.2. Аналіз кліматичних ресурсів АР Крим……………………………6 1.3. Унікальні ландшафти та природні об’єкти Криму…………..……8 РОЗДІЛ 2. Оцінка туристичного потенціалу АР Крим……………………..10 2.1. Особливості туристської інфраструктури. Види туризму в Криму………………………………………………………………………..10 2.2. Особливості геотуристичної унікальності Криму………….……12 2.3. Шкали оцінювання туристських […]