Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

Практичне заняття № 6 “Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків між соціально-економічними явищами” Завдання 6.1. Завдання 6.2. Аналіз 100 публікацій та виступів у засобах масової інформації політиків різного спрямування свідчить про певний зв’язок між їх політичною орієнтацією та ставленням до політичних суперників. Використовуючи коефіцієнт взаємного поєднання, оцініть щільність зв’язку між зазначеними ознаками, зробіть висновок. Таблиця Результати аналізу […]

Статистика

ЗАДАЧА №5 За рік на промисловому підприємстві відпрацьовано 95300 людино-днів, неявки становили людино-днів: святкові та вихідні – 42895, чергові відпустки – 16800, відпустки через пологи – 2170, відпустки через навчання – 260, через хворобу, інші неявки – 1020. Відпрацьовано всіма робітниками 743340 людино-годин, у тому числі понадурочно – 8250. Внутрішньозмінні простої становили – 150 людино-годин. […]

Статистика

Завдання 1 Є дані по 30 підприємств однієї з галузей промисловості за рік: № п/п Випуск продукції, у.о. Прибуток, у.о.. № п/п Випуск продукції, у.о. Прибуток, у.о. № п/п Випуск продукції, у.о. Прибуток, у.о. 1 65 15,7 11 92 18,2 21 71 16,4 2 78 18,0 12 48 13,0 22 64 15,0 3 41 12,1 […]

Математична статистика

Вступ 1. Назвіть характеристики, які відображають варіацію показників 2. Як визначається середнє арифметичне? 3. Що таке ряди динаміки? 4. Яку розрізняють щільність взаємозв’язку між показниками? 5. Метод найменших квадратів Висновки Список використаних джерел

Статистика

ЗАДАЧА №3 Фактично за звітний період робітниками підприємства відпрацьовано 120000 людино-днів, що становило 962000 людино-годин, у тому числі 2000 людино-годин відпрацьовано у понадурочний час. Середня встановлена тривалість робочого кварталу 62 дні, при середній тривалості робочого дня 8,2 години. Середньоспискова чисельність працюючих у звітному періоді 2000 чоловік при плані – 1900 чоловік. Обсяг виробленої продукції за […]

Статистика

Побудуйте: 1. Інтервальний ряд розподілу за сумою вступних балів. Результати наведіть у табличній та графічній формі і проаналізуйте письмово. 2. На підставі інтервального ряду розподілу за сумою вступних балів обчисліть: — середню, моду і медіану — дисперсію (за спрощеною формулою), середнє лінійне та квадратичне відхилення; — лінійний та квадратичний коефіцієнти варіації. Зробіть письмові висновки. 3. […]

Статистика

Завдання 1. Дані окремі показники 20 заводів однієї з галузей промисловості. Таблиця — Дані про роботу заводів № заводу Основні фонди, млн.грн. Валова продукція, млн.грн. Чисельність працівників, чол. 1 3,2 4,1 380 2 1,6 2,0 256 3 3,6 5,8 412 4 6,0 13,0 600 5 3,1 3,9 305 6 2,4 2,3 320 7 4,3 7,6 […]

Статистика

Задача 1. Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): • за цінами на міських ринках; • інвестиційної привабливості об”єктів спортивно-оздоровчого комплексу міста; • слухачів заочного відділення післядипломної освіти; • споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “Хенкель”,”Бенеттон” тощо); • роботи міського транспорту; […]

Статистика

Задача 1. Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): • за цінами на міських ринках; • інвестиційної привабливості об”єктів спортивно-оздоровчого комплексу міста; • слухачів заочного відділення післядипломної освіти; • споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “Хенкель”,”Бенеттон” тощо); • роботи міського транспорту; […]

Статистика

Завдання 1. Є наступні звітні дані 24 підприємств однієї з галузей промисловості. Таблиця — Дані про роботу підприємств Номер підприємства Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. Валова продукція в зіставних цінах, тис.грн. 1 1,6 1,5 2 3,9 4,2 3 3,3 4,5 4 4,9 4,4 5 3,0 2,0 6 5,1 4,2 7 3,1 4,0 8 […]

Статистика

Завдання 1. Дані окремі показники 20 заводів однієї з галузей промисловості. Таблиця — Показники для групування заводів галузі № заводу Основні фонди, млн.грн. Валова продукція, млн.грн. Чисельність працівників, чол. 1 3,2 4,1 380 2 1,6 2,0 256 3 3,6 5,8 412 4 5,5 13,0 600 5 3,1 3,9 305 6 2,4 2,3 320 7 4,3 […]

Страхування

Задача 1. Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): • за цінами на міських ринках; • інвестиційної привабливості об”єктів спортивно-оздоровчого комплексу міста; • слухачів заочного відділення післядипломної освіти; • споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “Хенкель”,”Бенеттон” тощо); • роботи міського транспорту; […]