Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

Задача 1. За результатами групування проведіть порівняльний аналіз розподілу за рівнем прибутковості активів на початок і кінець року. З цією метою перегрупуйте обидва ряди розподілу, виділивши чотири групи: 1) до 10%; 2) 10-15%; 3) 15-20%; 4) 20% і більше. Зробіть висновки про структурні зрушення. № пор. Прибутковість активів, % № пор. Прибутковість активів, % На […]

Статистика

Задача 1 Для вивчення продуктивності праці робітників була проведена 5% вибірка методом власне випадкового повторного відбору. В результаті отримані такі дані: Годинний виробіток, шт. до 10 10-12 12-14 14-16 16-18 Число робітників 13 16 53 94 24 Визначити: а) середній годинний виробіток б) моду в) дисперсію г) коефіцієнт варіації д) з ймовірністю 0,954 межі, в […]

Статистика

Задача 10. Здійсните арифметичний контроль даних про кількість затриманих у нетверезому виді органами внутрішніх справ: Затримано у стані алкогольного сп’яніння Кількість осіб, тис. чол. Темп росту, % Питома вага, % Структурні зміни (+, -) квітень травень квітень травень Усього, у тому числі неповнолітніх 580 9 853 15 147 116 — 1,6 100 17,6 — +0,16 […]

Статистика

Задача Для виявлення залежності між вартістю капітальних активів та обсягом реалізації та фондовіддачі провести групування підприємств за вартістю капітальних активів. Утворити п’ять груп з однаковими інтервалами і для кожної групи підрахувати: 1) кількість підприємств 2) вартість капітальних активів (всього та в середньому на один завод) 3) обсяг реалізації (всього та в середньому на один завод) […]

Статистика

Задача 2. За наведеними даними визначити: 1. Зміну закупівельних цін на худобу по кожній категорії вгодованості. 2. Індекс середніх цін (змінного складу). 3. Індекси середніх цін фіксованого складу та структурних зрушень. Поясніть економічний зміст обчислених індексів, покажіть їх взаємозв‘язок: Категорія вгодованості худоби Обсяг закупівлі, тис.т., живої ваги за період Середня ціна за 1 т, тис.грн. […]

Статистика

№ 1. За даними таблиці виконати групування країн за густотою населення, об’єднавши їх в такі групи: до 25 чол./км2 ; 25 – 100; 100 – 200; 200 – 350; 350 чол. і більше. В кожній групі підрахувати чисельність населення , валовий внутрішній продукт у цілому та у середньому на одну країну і на душу населення. […]

Статистика

Завдання 1 В результаті обстеження середніх банків регіону відносно кредитного портфелю (млн.грн.) отримано такі дані: № банку Кредитний портфель № банку Кредитний портфель 1 448 14 545 2 530 15 372 3 395 16 468 4 410 17 420 5 320 18 400 6 350 19 450 7 494 20 432 8 520 21 410 […]

Статистика

Задача 1 Маються дані про виконання договірних зобов’язань по обсягу поставок продукції підприємствами міста Києва, тис.грн.: Номер підприємства за розрахунком фактично Номер підприємства за розрахунком фактично 1 7,8 7,6 12 30 31 2 12,5 13,7 13 4,7 5 3 9,5 9,9 14 22,4 23,2 4 6,2 6,6 15 7,3 6,8 5 3,3 3,7 16 9,6 […]

Статистика

1. Визначення необхідної чисельності вибірки. 2. Характеристики використання виробничого обладнання 3. Тести: 3.1. Виявлення основної тенденції розвитку явищ у часі проводиться наступними методами: а) метод укрупнення інтервалів та індексний метод; б) метод укрупнення інтервалів та метод ковзної середньої; в) метод укрупнення інтервалів та графічний метод. 3.2. Оборотні засоби це: а) засоби виробництва, що беруть участь […]

Статистика

1. Відносні величини у статистиці, види, техніка обчислення 2. Мода і медіана у статистиці. Техніка обчислення, застосування в економіці Задача 1 Є така інформація по підприємству № цеха І квартал ІІ квартал Брак, % Фактично вироблено продукції, тис.грн. Брак, % Фактично вироблено бракованої продукції, тис.грн. 1 2 3 1,4 0,8 1,2 40 60 100 1,2 […]

Статистика

1. Знайти середнє значення, дисперсію і коефіцієнт варіації заробітної плати працівників заробітна плата, тис.грн. 3,2-4,6 4,6-6,0 6,0-7,4 7,4-8,8 8,8-10,2 кількість працівників 5 12 22 17 3 2. Знайти ланцюгові темпи зростання прибутку фірми і прогнозне значення на 2020 рік рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Прибуток, млн.грн. 3,5 6,2 7,8 9,4 12,3 16,5

Статистика

Завдання: 1. Виконати аналітичнегрупування 30 робітників фірми MAXIMUS. Ознака групування – вік робітника. Утворити сім груп з рівними інтервалами. 2.Побудуватиінтервальний ряд розподілу. 3. Дати графічне зображення ряду. 4. Обчислити показники центру розподілу, показники варіації і форми розподілу. 5. Сформулювати висновок. Дані щодо робітників фірми MAXIMUS з виробництва побутових приладів Табельний номер робітника Вік робітника, років […]