Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

1. Види, форми та способи статистичного спостереження 2. Середні величини та умови їх застосування ІІ. Практичне завдання Завдання № 1. За даними таблиці про вік працівників побудувати інтервальний ряд розподілу, утворивши 4 групи з рівними інтервалами, відобразити ряд розподілу графічно, вказати елементи цього ряду. 47 38 46 39 45 51 31 41 34 35 36 […]

Статистика

1. Відносні величини у статистиці, види, техніка обчислення 2. Мода і медіана у статистиці. Техніка обчислення, застосування в економіці Задача 1 Є така інформація по підприємству № цеха І квартал ІІ квартал Брак, % Фактично вироблено продукції, тис.грн. Брак, % Фактично вироблено бракованої продукції, тис.грн. 1 2 3 1,4 0,8 1,2 40 60 100 1,2 […]

Статистика

Статистичне вивчення зв’язку між соціально-економічними явищами Генеральна і вибіркова сукупності, їх характеристики 3. Кредитні ставки комерційних банків регіону під короткострокові позики за І квартал 2015 р. становили: Кредитна ставка, % До 20 20-30 30-40 40-50 50-60 60 і більше 1 2 3 4 5 6 7 Суми наданих позик, млн. грн. 0,8 1,4 8,2 10,0 […]

Статистика

Завдання: 1. Виконати аналітичне групування 30 робітників фірми MAXIMUS. Ознака групування – вік робітника. Утворити сім груп з рівними інтервалами. 2. Побудувати інтервальний ряд розподілу. 3. Дати графічне зображення ряду. 4. Обчислити показники центру розподілу, показники варіації і форми розподілу. 5. Сформулювати висновок. Дані щодо робітників фірми MAXIMUS з виробництва побутових приладів Табельний номер робітника […]

Статистика

Вихідні дані та завдання до теми № 9 «Наукова та інноваційна діяльність: статистичний вимір» Відомі такі дані (табл. 1) про роботу 26 інноваційних підприємств за рік: Таблиця 1. № підприємства Обсяг фінансування інноваційної діяльності, тис. грн Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн. Отриманий прибуток, тис. грн. 1 159 96 1,6 2 64,5 79 6,1 3 […]

Фінансова статистика

Задача 5 Маємо такі умовні дані про результати виробничої та фінансової діяльності підприємства, тис. грн.: Показники Базисний період Поточний період 1. Середньорічна вартість основного виробничого капіталу 50000 60000 2. Середні залишки обігових коштів 12500 12300 3. Виробничі фонди (ряд. 1 + ряд. 2) 62500 72300 4. Реалізація продукції в цінах підприємства 120000 135000 5. Реалізація […]

Статистика

Складіть план статистичного спостереження, зокрема його програмно – методологічні питання (мета, об’єкт та одиниця спостереження, одиниця сукупності, перелік запитань, статистичний формуляр, форма контролю результатів) та організаційні питання (місце, час, орган, персонал, вид, форму та спосіб спостереження): — аудиторська перевірка діяльності туристичної компанії

Статистика

Маються дані по підприємству, тис. грн.: Показники За розрахунком Фактично Чистий прибуток від реалізації 3950 4312 Середньорічна вартість основних виробничих засобів та нормованих оборотних засобів 32016 34496 Обчислити загальну зміну суми чистого прибутку, а також у наслідок зміни рентабельності підприємства та середньорічної вартості основних виробничих засобів. Зробити висновки.

Статистика

Практичне заняття № 6 “Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків між соціально-економічними явищами” Завдання 6.1. Завдання 6.2. Аналіз 100 публікацій та виступів у засобах масової інформації політиків різного спрямування свідчить про певний зв’язок між їх політичною орієнтацією та ставленням до політичних суперників. Використовуючи коефіцієнт взаємного поєднання, оцініть щільність зв’язку між зазначеними ознаками, зробіть висновок. Таблиця Результати аналізу […]

Статистика

ЗАДАЧА №5 За рік на промисловому підприємстві відпрацьовано 95300 людино-днів, неявки становили людино-днів: святкові та вихідні – 42895, чергові відпустки – 16800, відпустки через пологи – 2170, відпустки через навчання – 260, через хворобу, інші неявки – 1020. Відпрацьовано всіма робітниками 743340 людино-годин, у тому числі понадурочно – 8250. Внутрішньозмінні простої становили – 150 людино-годин. […]

Статистика

Завдання 1 Є дані по 30 підприємств однієї з галузей промисловості за рік: № п/п Випуск продукції, у.о. Прибуток, у.о.. № п/п Випуск продукції, у.о. Прибуток, у.о. № п/п Випуск продукції, у.о. Прибуток, у.о. 1 65 15,7 11 92 18,2 21 71 16,4 2 78 18,0 12 48 13,0 22 64 15,0 3 41 12,1 […]

Математична статистика

Вступ 1. Назвіть характеристики, які відображають варіацію показників 2. Як визначається середнє арифметичне? 3. Що таке ряди динаміки? 4. Яку розрізняють щільність взаємозв’язку між показниками? 5. Метод найменших квадратів Висновки Список використаних джерел