Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

1. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн.грн) 1) побудуйте рахунок утворення доходів 2) розрахуйте його балансуючу статтю на валовій та чистій основі Показник Млн. грн Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах) Споживання основного капіталу Оплата праці найманих працівників, у т.ч. заробітна плата фактичні внески наймачів на соціальне страхування умовно обчислені внески наймачів […]

Статистика

1.Пояснити сутність статистичного спостереження, охарактеризувати його форми 2. Охарактеризувати методи вирівнювання рядів динаміки. ІІ. Практичне завдання Завдання № 1. Для вивчення працівників банків скласти бланк, на базі якого можна отримати інформацію про рівень освіти, вік, стаж роботи, вподобання. Завдання № 2. За наведеною у таблиці інформацію за звітний період по 30 магазинах міста скласти групову […]

Статистика

Задача 1. Маються дані про роботу промислових підприємств: № п/п Обсяг виробленої продукції, млн.грн. Середньорічна вартість основних фондів, млн.грн. Середньоспискова чисельність працюючих, чол. за розрахунком фактично 1 2 3 4 5 1 6,0 6,3 5,5 290 2 2,0 2,5 2,0 180 3 12,0 12,8 9,0 462 4 15,0 15,6 8,6 720 5 7,0 7,1 4,8 […]

Статистика

1. Охарактеризувати основні поняття та категорії статистики 2.Навести та охарактеризувати відносні величини та їх види Завдання № 1. Для обстеження тижневого бюджету часу студентів університету, розробити бланк спостереження. Завдання № 2. За даними про стаж роботи 50 робітників підприємства побудувати інтервальний ряд розподілу, утворивши 5 груп з рівними інтервалами та визначити середній стаж роботи та […]

Статистика

1.Пояснити сутність статистичного спостереження, охарактеризувати його форми 2. Охарактеризувати методи вирівнювання рядів динаміки. ІІ. Практичне завдання Завдання № 1. Для вивчення працівників банків скласти бланк, на базі якого можна отримати інформацію про рівень освіти, вік, стаж роботи, вподобання. Завдання № 2. За наведеною у таблиці інформацію за звітний період по 30 магазинах міста скласти групову […]

Статистика

Вступ 1. Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань 2. Абсолютні та відносні показники рядів динаміки Задача 1. Рівень рентабельності підприємств харчової промисловості регіону характеризується такими даними: рівень рентабельності, % до 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30 і більше кількість підприємств, % до загальної кількості 8 12 35 20 12 8 5 […]

Статистика

Задача 1 Кількість виготовленої продукції на заводі зменшилась на 3%, а її вартість не змінилась. Як змінилась собівартість продукції? Записати формули застосованих індексів. Задача 2 Обсяг реалізації у звітному періоді щодо базисного зріс на 3%. Сума витрат не змінилась. Ціни виросли на 5%. Як (у %) змінився рівень витрат у порівняних цінах? Задача 3 На […]

Статистика

Завдання 1 Індивідуальне завдання виконується згідно з варіантом, вказаним викладачем за вихідними даними, що наведені в додатку. Серед вказаних викладачем ознак потрібно вибрати факторну ознаку і за нею побудувати ряд розподілу, утворивши не менше трьох груп. Для кожної групи підрахувати кількість одиниць сукупності і дати характеристику структури досліджуваної сукупності, обчисливши частки у відсотках для кожної […]

Статистика

ЗАДАЧА 1. РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, ІНДЕКСУ ТОРГОВОЇ ПЛОЩІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ДИНАМІКУ ТОРГОВОЇ ПЛОЩІ Дані про число торгових підприємств і торгову площу за два роки такі: показник базисний рік звітний рік Число торгових підприємств, од. 150 162 Торгова площа, кв.м. 5750 8910 Розрахувати середній розмір торгового підприємства, індекс торгової площі та […]

Статистика

Завдання 2 Визначити індекси середніх цін (змінного, фіксованого складу і структурних зрушень) експорту та імпорту, зробивши висновок за даними таблиці: товар вартість у поточному періоді, млрд.дол.США фізичний обсяг, тис.т. експорт імпорт експорт імпорт А 17,2 17 13,4 10,2 Б 19,6 18,7 10,7 11,5 Завдання 3 Експорт нафти сирої з України характеризується такими даними: територія Вартість […]

Статистика

Задача 4. Маються дані про роботу промислових підприємств: № п/п Обсяг виробленої продукції, млн.грн. Середньорічна вартість основних фондів, млн.грн. Середньоспискова чисельність працюючих, чол. за розрахунком фактично 1 2 3 4 5 1 6,0 6,3 5,5 290 2 2,0 2,5 2,0 180 3 12,0 12,8 9,0 462 4 15,0 15,6 8,6 720 5 7,0 7,1 4,8 […]

Статистика

1. Станом на 1 січня процентні кредитні ставки комерційних банків становили: Комерційний банк Кредитна ставка, % Сума наданих кредитів, млн. гр. од. А 40 15 Б 48 5 В 35 20 Визначте середню кредитну ставку. 2. У бюджеті країни-донора заплановано фінансову допомогу іншим країнам: Країни — реципієнти План фінансової допомоги, млн. дол. США Процент виконання […]