Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2001 р.) отримані наступні дані I. Побудувати ряд розподілу робочих заводу за загальним стажем роботи, виділити п’ять груп з наступними спеціалізованими інтервалами: 1) менш 1 року; 2) від 1 до 2 років; 3) від 3 до 5 років; 4) від 6 до 10 років; 5) від […]

Статистика

Завдання Обсяг споживання цукру в регіоні склав в базисному році 8980 тон, у звітному році порівняно з базисним він зріс на 2,5% при скороченні середньої чисельності населення на 1,8% Визначте зміну обсягу споживання цукру в регіоні (в тонах) і встановіть, якою мірою воно пояснюється зміною чисельності населення, а якою – зміною середньодушового споживання цукру Завдання […]

Статистика

Варіант № Задача № Кредит надано в сумі 10,000 грн. на 5 років за складною ставкою відсотків 12% річних. Визначити, яку суму повинен повернути боржник наприкінці строку позички Задача № Показники розвитку країни характеризуються такими даними : Показники Базисний рік Звітний рік Валовий випуск товарів та послуг 7240 Валовий внутрішній продукт 3812 Валовий національний дохід […]

Статистика

Задача Маємо такі дані по підприємству: Назва показників Базисний період Звітний період Фонд заробітної плати працівників, тис.грн. 1000,5 1041, Обсяг виготовленої продукції у співставних цінах 3567,0 3738, Середньоспискова чисельність працівників 725 Визначити: 1) зміну фонду заробітної плати (у тис.грн. і %): а) у звязку зі зміною чисельності працівників; б) у звязку зі зміною середньої заробітної […]

Статистика

Завдання Відомі такі дані по двох регіонах, що входять до одного економічного району: Регіон Середня чисельність населення, тис.осіб Обсяг споживання молока і молочних продуктів, тон Базисний період (p0) Звітний період (p1) Базисний період (q0) Звітний період (q1) 1 1890,3 1877,8 38562,9 39433, 2 2905,4 2903,9 65080,7 66499, Разом 4795,7 4781,7 103643,6 105932, Визначити: 1. Середньодушове […]

Статистика

Задача Чисельність зайнятих в області зменшилась на 4,2% і склала 1944,7 тис. осіб, при цьому чисельність економічно активного населення зменшилась на 6,5% Визначити: 1) зміну рівня (коефіцієнта) зайнятості в відсотках 2) Зміну чисельності зайнятих (в тис.осіб) – всього і в т.ч. за рахунок зміни а) чисельності економічно активного населення б) рівня (коефіцієнта) зайнятості Задача Маємо […]

Статистика

Задача Реалізація продукції на експорт характеризується даними: Сервіз Вироблено комплектів, шт. Частка комплектів реалізованих на експорт Чайний 220 Кавовий 50 Столовий 130 Визначити середній процент продукції, реалізованої на експорт Задача Маємо наступні дані: Номер підприємства Кількість виробленої продукції, шт. Собівартість одиниці продукції, грн Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період 1 378 400 5 […]

Статистика

Задача Маємо наступні дані (тис.осіб): Чисельність економічно активного населення 22701, Чсельність зайнятого населення 20400, Чисельність безробітного населення Чисельність населення 48003, Визначити коефіцієнти економічної активності населення, безробіття та зайнятості, економічного навантаження Задача Обсяг продукції підприємства у співставних цінах збільшився у звітному році порівняно з попереднім роком на 4,9% і склав 7657,7 тис.грн. Середня спискова чисельність працівників […]

Статистика

Задача Маємо такі дані про населення міста (тис.осіб): На початок року: 1. Фактично проживало – 340, В тому числі тимчасово – 21, 2. Тимчасово відсутні – 28, На протязі року 1. Народилось – усього 3, В тому числі у сімях постійного населення – 3, 2. Померло, всього – 5, В тому числі у сімях постійного […]

Статистика

Задача Маємо наступні дані про наявність та рух основних засобів, млн.грн.: Повна вартість основних фондів на початок року – Протягом року: Введено нових – Вибуло по вартості з врахуванням зношення – Повна вартість вибулих засобів – Зношення основних засобів на початок року – 20% Річна норма амортизації – 10% Визначте показники руху та стану основних […]

Статистика

Задача Маємо такі дані по області за два періоди: Показники Базисний період Звітний період Обсяг номінальних (грошових) доходів населення, млн.грн. 3790,4 1901, Частка податків і обовязкових платежів, сплачених населенням в номінальних доходах,% 17,5 Середня чисельність населення, тис.осіб 2060 Ціни на споживчі товари і платні послуги зросли в звітному періоді порівняно з базовим на 8,1% Визначити: […]

Статистика

Задача Відомі такі дані по двох регіонах одного економічного району (тис.осіб) Регіон Чисельність безробітних Чисельність економічно активного населення Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період 1 161,5 146,7 4250 4272, 2 168,3 160,6 3740 3567, Разом 329,8 307,3 7990 Визначити 1. Рівні безробіття за кожний період а) за окремими регіонами б) в цілому (у […]