Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

1. Метод статистики 2. Види статистичного спостереження 3. Визначення кількості груп та величини інтервалів 4. Середні величини та їх значення 5. Поняття ковзної середньої та укрупнення періодів в рядах динаміки 6. Суть вибіркового спостереження та умови його застосування Задача На основі даних про рівень товарообороту молочної продукції в районі А Показник 1998 1999 2000 2001 […]

Статистика

Задача Маємо таки дані про виробництво продукції підприємством: Марка виробу Базовий рік Звітний рік Кількість виробів (тис.шт) Ціна за одиницю (тис.грн.) Кількість виробів (тис.шт.) Ціна за одиницю (тис.грн.) Ст – Пк – Рм – 1 40 100 38 Визначити індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції і цін, загальні індекси фізичного обсягу, цін та приріст продукції внаслідок […]

Задачі зі статистики

Задача У таблиці наведено дапні вибркового обстеження робітників механічного заводу (вибірка 20% — ва, випадкова) за січень 1998 року Порядковий номер працівника Обсяг виготовленої продукції, шт. Порядковий номер працівника Обсяг виготовленої продукції 1 80 18 2 87 19 3 105 20 4 92 21 5 104 22 6 95 23 7 92 24 8 116 […]

Контрольна робота з статистики

Питання 1. Різновиди вибірок Питання 2. Фунціональні та кореляційі зв’язки Питання 3. Агрегатні індекси, їх застосування Питання 4. Індекси з постійними та змінними вагами Задача У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту. Середня маса – 9 кг, середнє квадратичне відхилення 1,2 кг. З імовірністю 0,954 аизначити границі, в яких знаходиться середня маса у всій […]

Статистика

Показники варіації та їх значення Задачі Задача За наведеними в таблиці данними скласти аналітичне групування, яке б описувало залежність якості роботи ткацьких верстатів від їх технічного стану (0 – пройшов планово – попереджувальний ремонт, 1 – потребує ремонту) Визначити ефекти впливу технічного стану верстата на якість його роботи. Результати викласти у формі статистичної таблиці № […]

Статистика

Графічне зображення рядів розподілу Задачі Задача Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% На початок року На […]

Статистика

Форми, види та способи статистичного спостереження Задачі Задача Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% На початок […]

Статистика

1. Середньозважені індекси 2. Практичні завдання Завдання Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% На початок року […]

Статистика

Абсолютні статистичні одиниці, їх види і одиниці виміру Задача 1 На підставі даних задачі, згрупуйте робітників за розміром зарплати, виділивши групи: а) до 1300 грн. б) від 1300 до 1800 грн. в) від 1800 і вище Підрахуйте підсумки по групах, розрахуйте середню зарплату по кожній групі і по всіх групах в цілому. Розв’язок навести у […]

Статистика

Суть та завдання статичного спостереження Практичні завдання Задача На підставі данних задачі, згрупуйте робітників за розміром зарплати, виділивши групи: а) до 1300 грн. б) від 1300 до 1800 грн. в) від 1800 і вище Підрахуйте підсумки по групах, розрахуйте середню зарплату по кожній групі і по всіх групах в цілому. Розвязок навести у вигляді таблиці […]

Статистика

1. Теоретичне питання. Відносні величини та умови їх використання 2. Практичні завдання Задача На підставі данних задачі, згрупуйте робітників за розміром зарплати, виділивши групи: а) до 1300 грн. б) від 1300 до 1800 грн. в) від 1800 і вище Підрахуйте підсумки по групах, розрахуйте середню зарплату по кожній групі і по всіх групах в цілому. […]

Статистика

1. Теоретичне питання. Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду 2. Практичні завдання Задача За наведеними в таблиці данними скласти аналітичне групування, яке б описувало залежність якості роботи ткацьких верстатів від їх технічного стану (0 – пройшов планово – попереджувальний ремонт, 1 – потребує ремонту) Визначити ефекти впливу технічного стану верстата на якість його роботи. Результати […]