Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

1. Теоретичне питання: Основні поняття і категорії статистики: статистична сукупність, ознака, варіація, закономірність, закон великих чисел 2. Практичні завдання Задача Склад робітників бригади токарів та їх заробітна плата характеризуються такими даними за місяць: № п/п П.І.Б. Стаж роботи, років Тарифний розряд Зарплата, грн 1 Ворон К.С. 2 5 2 Мічурін І.Ф 3 4 3 Інков […]

Статистика

Статистичні графіки, правила їх побудови та види Практичні задачі Завдання Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% […]

Статистика

1. Індекси з постійними та змінними вагами 2. Практичні завдання Завдання Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість […]

Статистика

Суть методу кореляційно – регресійного аналізу Задача Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% На початок року […]

Статистика

1. Суть та види середніх величин, умови їх використання Задача 1 Склад робітників бригади токарів та їх заробітна плата характеризуються такими даними за місяць: № п/п П.І.Б. Стаж роботи, років Тарифний розряд Зарплата, грн 1 Ворон К.С. 2 5 2 Мічурін І.Ф 3 4 3 Інков П.П. 4 4 4 Кошельов С.А. 1 3 5 […]

Статистика

1. Загальні поняття про статистичну методологію. Організація і завдання статистики 2. Відносні величини, їх суть та форми вираження. Основні види відносних величин 3. Основи кореляційно-регресійного аналізу Задачі Задача За даними вибіркового обстеження 30 домогосподарств у сільській місцевості району, кількість членів домогосподарств становить: 5 4 3 6 5 6 5 4 4 4 3 6 3 […]

Задачі з правової статистики

Органам ВС зареєстровано в 2001р. – 575,5 тис. злочинів; в 2002р. – 558,7 тис. злочинів. В тому числі злочини пов’язані з наркотичними засобами 39,8 тис. і 42,8 тис. відповідно; у сфері економіки 65,3 тис. і 65,7 тис. Чисельність населення у 2001р. – 50,2 млн. чол.; 2002р. – 49,7 млн. чол Визначити відносні величини структур і […]

Статистика

1. Ряди динаміки як база аналізу і прогнозування соціально – економічного розвитку, їх основні показники 2. Задача За наведеними даними служби зайнятості району за минулий тиждень влаштовано на роботу 24 особи з числа зареєстрованих безробітних. Потрібно згрупувати працевлаштованих громадян: а) за тривалістю перерви в роботі б) за статтю та тривалістю перерви в роботі (стать 0- […]

Статистика

Завдання Електробаланс народного господарства регіону характеризується такими даними: Показник Млрд. Квт. Год Вироблено електроенергії Спожито у т. ч.:  Промисловістю  сільським господарством  транспортом  іншими галузями Експорт електроенергії Визначте: а) втрати електроенергії у мережі загального користування; б) частку втрат та частку експортованої електроенергії в) структуру та співвідношення електроенергії, спожитої галузями народного господарства Завдання […]

Статистика

Завдання 4 Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону за короткостроковими кредитами характеризується такими даними Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону Галузь промисловості Заборгованість на 1.01, млн. грош. од. Абсолютне збільшення заборгованості за місяць, млн. грош. од січень лютий березень А 320 48 60 В 510 184 118 С 170 18 9 Для кожної галузі визначте: а) абсолютний […]

Статистика

1. Загальне уявлення про статистику і відомості з її історії 2. Визначення середньої і граничної помилок та необхідної чисельності вибірки 3. Види взаємозв’язків між явищами Задача 1 За даними обстеження 24 фермерських господарств регіону, розмір їх земельної площі становить (га): 4,5 6,4 6,0 4,0 7,0 4,5 7,0 7, 6,5 4,4 11,4 6,8 8,0 12,0 8,5 […]

Статистика

Завдання Результати тестування професійної психодіагностики представлені у таблиці: Таблиця Результати тестування професійної психодіагностики Первинні тестові оцінки, бали Кількість обстежених, ос 15 16 17 18 19 20 Разом Визначити моду і медіану Завдання Перевірка інспекцією якості твердих сирів сорту Х за вмістом жиру дала такі результати: Якість твердих сирів, % Вміст жиру, % 44 45 46 […]