Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

Завдання № 2. Під час лабораторної перевірки пряжі на міцність було отримано такі результати (г): 180, 152,122,150, 160, 120, 160, 170,140, 165, 175, 180, 152, 172, 200, 164, 153, 176, 182, 194, 198, 173, 167, 159, 147, 169, 165, 178,184, 190, 170, 156, 168, 147, 138, 158, 160, 148, 142, 134, 170, 158, 196, 174, […]

Статистика

Задача Надходження торговельного прибутку в касу банку характеризується такими даними: Числа місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Сума прибутку млн. грн. 12 17 18 15 14 22 16 19 21 20 18 16 25 28 Зімкнути ряд динаміки шляхом розширення інтервалів ( по п’ятиденках) Задача Маємо […]

Статистика

Завдання № 1. Скласти бланк для опитування працівників універмагу, на базі якого можна охарактеризувати вік, освіту, стаж роботи, мотиви вибору професії Завдання № 2. За даними таблиці про кількість студентів інституту обчислити усі можливі види відносних величин Група студентів за статтю Групи студентів за формою навчання Всього денна вечірня заочна Чоловіки 520 300 820 Жінки […]

Статистика

1. Коефіцієнт регресії та оцінка його істотності 2. Розподіл робітників для легкої промисловості району за рівнем кваліфікації характеризується даними: Тарифний розряд 2 3 4 5 Кількість робітників, осіб 9 20 35 24 Побудувати гістограму часток і кумуляту часток та визначити характеристики варіації 3. Потужність 5 з 15 електростанцій регіону характеризується даними, МВт: 100,200,250,300, Визначити середнє […]

Статистика

1. Оцінювання тренду 2. За наведеними даними знайти середній відсоток виконання договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів Комплектуючі вироби Обсяг договірних зобов’язань Виконання договірних зобов’язань,% двигуни 40 96, електроніка 20 98, 2. Розподіл робітників для легкої промисловості регіону за рівнем кваліфікації характеризується даними: Тарифний розряд 2 3 4 5 Кількість робітників, осіб 9 20 35 24 […]

Статистика

1. Естраполяція (прогноз) 2. Кредитні ставка комерційних банків під короткострокві позики становили Кредитна ставка,% 20-30 30-40 40 Кількість банків, од. 1 4 9 Визначити моду і медіану кредитної ставки банків 3. Споживання води в місті у другому кварталі становило, млн.куб.м Споживання води квітень Травень Червень На виробничі потреби 11,5 10,8 11, На господарсько – питні […]

Статистика

1. Коефіцієнт кореляції та оцінювання його істотності 2. За даними на кінець року поточних коефіцієнтів ліквідності підприємств – позичальників визначити моду та медіану цього коефіцієнта Коефіцієнт ліквідності 1,3-1,5 1,5-1,7 1,7-1,9 1,9-2,1 2,1-2, Кількість підприємств, од. 5 10 20 45 3. За минулий квартал комерційним банком сплачено процентів за депозитами 98 тис.грн., в тому числі за […]

Статистика

За даними щодо оформленого продажу квартир на біржі нерухомості необхідно: 1. Скласти комбінаційний розподіл: а) поверх – вартість б) наявність телефону – вартість в) площа – вартість 2. Типування, яке б описувало залежність вартості квартир від кожної з наведених ознак: а) поверх – вартість б) наявність телефону – вартість в) площа – вартість 3) Згрупувати, […]

Статистика

1. Метод статистики 2. Види статистичного спостереження 3. Визначення кількості груп та величини інтервалів 4. Середні величини та їх значення 5. Поняття ковзної середньої та укрупнення періодів в рядах динаміки 6. Суть вибіркового спостереження та умови його застосування Задача На основі даних про рівень товарообороту молочної продукції в районі А Показник 1998 1999 2000 2001 […]

Статистика

Задача Маємо таки дані про виробництво продукції підприємством: Марка виробу Базовий рік Звітний рік Кількість виробів (тис.шт) Ціна за одиницю (тис.грн.) Кількість виробів (тис.шт.) Ціна за одиницю (тис.грн.) Ст – Пк – Рм – 1 40 100 38 Визначити індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції і цін, загальні індекси фізичного обсягу, цін та приріст продукції внаслідок […]

Задачі зі статистики

Задача У таблиці наведено дапні вибркового обстеження робітників механічного заводу (вибірка 20% — ва, випадкова) за січень 1998 року Порядковий номер працівника Обсяг виготовленої продукції, шт. Порядковий номер працівника Обсяг виготовленої продукції 1 80 18 2 87 19 3 105 20 4 92 21 5 104 22 6 95 23 7 92 24 8 116 […]

Контрольна робота з статистики

Питання 1. Різновиди вибірок Питання 2. Фунціональні та кореляційі зв’язки Питання 3. Агрегатні індекси, їх застосування Питання 4. Індекси з постійними та змінними вагами Задача У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту. Середня маса – 9 кг, середнє квадратичне відхилення 1,2 кг. З імовірністю 0,954 аизначити границі, в яких знаходиться середня маса у всій […]