Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

1. Статистичне групування. Види групування 2. Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування 3. Системи взаємних індексів і визначення впливу окремих факторів Задачі Задача Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп; На кінець року – 4 […]

Контрольна робота

Задачі Кредитні ставки комерційних банків під короткострокові позики становили: Кредитна ставка,% Суми наданих позик, млн.гр.од 1 квартал 2 квартал До 30 1 30 – 40 4 40 – 50 9 50 і більше 6 Разом 20 За кожний квартал визначте середню кредитну ставку та середнє лінійне відхилення. Як змінились середній рівень та варіація кредитної ставки? […]

Структурно –динамический анализ деятельности компании „avon”

Вступление Раздел 1. Расчёт товарооборота компании „Avon” за 1998-2001 гг. В раз мере отдельных товаров Раздел 2. Анализ структуры товара за 1998-2001г.г Раздел 3. Построение двух секторных диаграмм структуры товарооборота за 1998-2001г.г Раздел 4. Анализ абсолютных и относительных отклонений товарооборота 2001г. от товарооборота 1998р Раздел 5. Расчет средней цены одного изделия и показателей вариации признака […]

Статистика. Задачі

Зміст Задача 2 3 Задача 3 4 Задача 4 6 Задача 5 10 Список використаної літератури 12

задача статистика

Задача 1 На основі результатів групування підприємств галузі за обсягами витрат на виробництво та часткою заробітної плати в загальних витратах (табл. 1), визначити: 1) наявність та характер зв’язку між ознаками, використовуючи різні методи; 2) коефіцієнт кореляції та оцінити його суттєвість. Зробити висновки. Таблиця 1 Розподіл підприємств галузі за розміром загальних витрат на виробництво та часткою […]

Статистичні таблиці та їх побудова

Зміст 1. Статистичні таблиці та їх побудова 3 2. Відносні величини порівняння 6 3. Мода та медіана у варіаційних рядах 8 4. Темпи приросту та їх розрахунок. Обчислення середніх темпів зростання та приросту динамічних рядів. Визначення тенденції розвитку динамічних рядів 17 Список використаної літератури 24

Задачі Статистика

Задача 29. Громадянин В. уклав договір обов’язкового страхування відповідальності власника зброї зі страховою компанією «Оранта» строком на 1 рік, згідно з яким страховик зобов’язується у разі настання страхового випадку виплатити потерпілій особі за кожен день непрацездатності 20 грн., але не більше 2.5 тис. грн. загалом. Протягом дії договору стався страховий випадок, в результаті якого громадянин […]

Статистические модели. Принцип построения и использование

ПЛАН Оглавление.  1. Классификация и построение статистических моделей.   2. Статистические модели и их использование. Выводы.  Список использованной литературы.