Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

Показники варіації та їх значення Задачі Задача За наведеними в таблиці данними скласти аналітичне групування, яке б описувало залежність якості роботи ткацьких верстатів від їх технічного стану (0 – пройшов планово – попереджувальний ремонт, 1 – потребує ремонту) Визначити ефекти впливу технічного стану верстата на якість його роботи. Результати викласти у формі статистичної таблиці № […]

Статистика

Графічне зображення рядів розподілу Задачі Задача Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% На початок року На […]

Статистика

Форми, види та способи статистичного спостереження Задачі Задача Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% На початок […]

Статистика

1. Середньозважені індекси 2. Практичні завдання Завдання Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% На початок року […]

Статистика

Абсолютні статистичні одиниці, їх види і одиниці виміру Задача 1 На підставі даних задачі, згрупуйте робітників за розміром зарплати, виділивши групи: а) до 1300 грн. б) від 1300 до 1800 грн. в) від 1800 і вище Підрахуйте підсумки по групах, розрахуйте середню зарплату по кожній групі і по всіх групах в цілому. Розв’язок навести у […]

Статистика

Суть та завдання статичного спостереження Практичні завдання Задача На підставі данних задачі, згрупуйте робітників за розміром зарплати, виділивши групи: а) до 1300 грн. б) від 1300 до 1800 грн. в) від 1800 і вище Підрахуйте підсумки по групах, розрахуйте середню зарплату по кожній групі і по всіх групах в цілому. Розвязок навести у вигляді таблиці […]

Статистика

1. Теоретичне питання. Відносні величини та умови їх використання 2. Практичні завдання Задача На підставі данних задачі, згрупуйте робітників за розміром зарплати, виділивши групи: а) до 1300 грн. б) від 1300 до 1800 грн. в) від 1800 і вище Підрахуйте підсумки по групах, розрахуйте середню зарплату по кожній групі і по всіх групах в цілому. […]

Статистика

1. Теоретичне питання. Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду 2. Практичні завдання Задача За наведеними в таблиці данними скласти аналітичне групування, яке б описувало залежність якості роботи ткацьких верстатів від їх технічного стану (0 – пройшов планово – попереджувальний ремонт, 1 – потребує ремонту) Визначити ефекти впливу технічного стану верстата на якість його роботи. Результати […]

Статистика

1. Теоретичне питання: Основні поняття і категорії статистики: статистична сукупність, ознака, варіація, закономірність, закон великих чисел 2. Практичні завдання Задача Склад робітників бригади токарів та їх заробітна плата характеризуються такими даними за місяць: № п/п П.І.Б. Стаж роботи, років Тарифний розряд Зарплата, грн 1 Ворон К.С. 2 5 2 Мічурін І.Ф 3 4 3 Інков […]

Статистика

Статистичні графіки, правила їх побудови та види Практичні задачі Завдання Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% […]

Статистика

1. Індекси з постійними та змінними вагами 2. Практичні завдання Завдання Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість […]

Статистика

Суть методу кореляційно – регресійного аналізу Задача Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними таблиці. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з однаковими інтервалами: На початок року – 5 груп На кінець року – 4 групи Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць № п/п Прибутковість активів,% № п/п Прибутковість активів,% На початок року […]