Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

ЗАДАЧА №3 Фактично за звітний період робітниками підприємства відпрацьовано 120000 людино-днів, що становило 962000 людино-годин, у тому числі 2000 людино-годин відпрацьовано у понадурочний час. Середня встановлена тривалість робочого кварталу 62 дні, при середній тривалості робочого дня 8,2 години. Середньоспискова чисельність працюючих у звітному періоді 2000 чоловік при плані – 1900 чоловік. Обсяг виробленої продукції за […]

Статистика

Побудуйте: 1. Інтервальний ряд розподілу за сумою вступних балів. Результати наведіть у табличній та графічній формі і проаналізуйте письмово. 2. На підставі інтервального ряду розподілу за сумою вступних балів обчисліть: — середню, моду і медіану — дисперсію (за спрощеною формулою), середнє лінійне та квадратичне відхилення; — лінійний та квадратичний коефіцієнти варіації. Зробіть письмові висновки. 3. […]

Статистика

Завдання 1. Дані окремі показники 20 заводів однієї з галузей промисловості. Таблиця — Дані про роботу заводів № заводу Основні фонди, млн.грн. Валова продукція, млн.грн. Чисельність працівників, чол. 1 3,2 4,1 380 2 1,6 2,0 256 3 3,6 5,8 412 4 6,0 13,0 600 5 3,1 3,9 305 6 2,4 2,3 320 7 4,3 7,6 […]

Статистика

Задача 1. Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): • за цінами на міських ринках; • інвестиційної привабливості об”єктів спортивно-оздоровчого комплексу міста; • слухачів заочного відділення післядипломної освіти; • споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “Хенкель”,”Бенеттон” тощо); • роботи міського транспорту; […]

Статистика

Задача 1. Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): • за цінами на міських ринках; • інвестиційної привабливості об”єктів спортивно-оздоровчого комплексу міста; • слухачів заочного відділення післядипломної освіти; • споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “Хенкель”,”Бенеттон” тощо); • роботи міського транспорту; […]

Статистика

Завдання 1. Є наступні звітні дані 24 підприємств однієї з галузей промисловості. Таблиця — Дані про роботу підприємств Номер підприємства Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. Валова продукція в зіставних цінах, тис.грн. 1 1,6 1,5 2 3,9 4,2 3 3,3 4,5 4 4,9 4,4 5 3,0 2,0 6 5,1 4,2 7 3,1 4,0 8 […]

Статистика

Завдання 1. Дані окремі показники 20 заводів однієї з галузей промисловості. Таблиця — Показники для групування заводів галузі № заводу Основні фонди, млн.грн. Валова продукція, млн.грн. Чисельність працівників, чол. 1 3,2 4,1 380 2 1,6 2,0 256 3 3,6 5,8 412 4 5,5 13,0 600 5 3,1 3,9 305 6 2,4 2,3 320 7 4,3 […]

Страхування

Задача 1. Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант): • за цінами на міських ринках; • інвестиційної привабливості об”єктів спортивно-оздоровчого комплексу міста; • слухачів заочного відділення післядипломної освіти; • споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “Хенкель”,”Бенеттон” тощо); • роботи міського транспорту; […]

Статистика

1. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн.грн) 1) побудуйте рахунок утворення доходів 2) розрахуйте його балансуючу статтю на валовій та чистій основі Показник Млн. грн Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах) Споживання основного капіталу Оплата праці найманих працівників, у т.ч. заробітна плата фактичні внески наймачів на соціальне страхування умовно обчислені внески наймачів […]

Статистика

1.Пояснити сутність статистичного спостереження, охарактеризувати його форми 2. Охарактеризувати методи вирівнювання рядів динаміки. ІІ. Практичне завдання Завдання № 1. Для вивчення працівників банків скласти бланк, на базі якого можна отримати інформацію про рівень освіти, вік, стаж роботи, вподобання. Завдання № 2. За наведеною у таблиці інформацію за звітний період по 30 магазинах міста скласти групову […]

Статистика

Задача 1. Маються дані про роботу промислових підприємств: № п/п Обсяг виробленої продукції, млн.грн. Середньорічна вартість основних фондів, млн.грн. Середньоспискова чисельність працюючих, чол. за розрахунком фактично 1 2 3 4 5 1 6,0 6,3 5,5 290 2 2,0 2,5 2,0 180 3 12,0 12,8 9,0 462 4 15,0 15,6 8,6 720 5 7,0 7,1 4,8 […]

Статистика

1. Охарактеризувати основні поняття та категорії статистики 2.Навести та охарактеризувати відносні величини та їх види Завдання № 1. Для обстеження тижневого бюджету часу студентів університету, розробити бланк спостереження. Завдання № 2. За даними про стаж роботи 50 робітників підприємства побудувати інтервальний ряд розподілу, утворивши 5 груп з рівними інтервалами та визначити середній стаж роботи та […]