Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

Задача 1. За даним додатку 1 побудувати інтервальний ряд розподілу коефіцієнта маржинального дохода (гр. 8). Використовуючи статистичний ряд розподілу, обчислити: 1). Середнє значення коефіцієнта маржинального дохода по всіх туристичних фірмах; 2). Моду і медіану; 3). Дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Оцінити взаємозв’язок коефіцієнта маржинального дохода із загальним прибутком туристичної фірми (гр. 10), використовуючи метод […]

Соціальна статистика

Задача 1 Маємо наступні дані про економічну активність населення України віком 15-70 років за статтю у 2009 році (тис. чол.) Зайняте населення жінки 9974,3 чоловіки 10217,2 Безробітне населення жінки 786,8 чоловіки 1172,0 Економічно неактивне населення жінки 7753,4 чоловіки 5069,6 Визначити коефіцієнти економічної активності, зайнятості, безробіття, економічної неактивності загальні та за статтю. Зробити висновки. Задача 2 […]

Статистика

Задача 1. За даними додатку 1 побудувати інтервальний ряд розподілу середньої дальності подорожі (гр.11). Використовуючи побудований статистичний ряд розподілу, обчислити: 1. Середнє значення дальності подорожі по всіх туристичних фірмах; 2. Моду і медіану; 3. Дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Оцінити взаємозв’язок середньої дальності подорожі з річним прибутком фірми (гр. 10 ), використовуючи метод аналітичних […]

Статистика

В місті К. населення складає 500 тис.чоловік, у тому числі: осіб, які не досягли 14 –ти літнього віку 170 тис.чоловік, осіб від 14 до 16 років – 30 тис.чоловік. Протягом року 1500 чоловік учинили 1300 преступлений, у том числі: 250 злочинів учинили особи у віці від 14 до 16років. Визначити рівень злочинності: 1) серед осіб […]

Банківська статистика

Задача 1 За даними таблиці 1 виконайте горизонтальний аналіз формування залучених коштів за регіональними відділеннями банку. Склад залучених коштів регіональних відділень коштів (млн.грн.) Залучені кошти Регіональні відділення банку 1 2 3 4 Разом Кошти банків 78,0 80,5 76,3 79,2 314 Кошти клієнтів 100,2 150,7 129,5 137,5 517,9 Інші депозити 18,4 12,8 10,4 9,6 51,2 Боргові […]

Статистика

1. Статистичне спостереження. Форми, види спостереження. Вимоги щодо статистичних даних 2. Дисперсія, суть, види та методи обчислення 3. Відомі такі дані про випуск валової продукції підприємства: Обсяг Рік 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 Обсяг валової продукції, тис.грн. 602 595 640 730 864 Знайти базові та ланцюгові темпи зростання і […]

Статистика

Задача 1. В табл.1 представлен интервальный вариационный ряд распределения средних месячных доходов в группе из 100 служащих банка: Таблица 1 Интервалы доходов грн/мес. Число служащих 530-930 4 930-1330 7 1330-1730 13 1730-2130 28 2130-2530 25 2530-2930 19 2930-3330 9 Вычислить: 1. Средний доход и дисперсию. 2. Вычислить моду и медиану доходов. 3. Представить вариационный ряд […]

Статистика

1. Сформулировать несколько задач, стоящих перед вашей организацией, для решения которых необходимы статистические исследования и выбрать подходящий способ получения исходных данных (метод наблюдения). 2. На основании любой совокупности данных, относящихся к деятельности вашей организации, выполните группировку этих данных, обосновав выбор вида группировки и соответственно руководствуясь избранными в результате этого обоснования признаками. 3. Выполнить вторичную перегруппировку […]

Еономічна статистика

Задача 1 Маємо наступні дані по установі банку (тис.грн.): Період Прибуток Середня вартість активів І квартал 130 9500 ІV квартал 164 9700 На основі цих даних: — порівняти динаміку прибутку, активів і прибутковості активів; — проаналізувати приріст прибутку за рахунок динаміки активів та їх прибутковості. Зробити висновки. Задача 2. Використовуючи дані таблиці, визначити: — обсяг […]

Еономічна статистика

Задача 1 Маємо наступні дані по установі банку (тис.грн.): Період Прибуток Середня вартість активів І квартал 130 9500 ІV квартал 164 9700 На основі цих даних: — порівняти динаміку прибутку, активів і прибутковості активів; — проаналізувати приріст прибутку за рахунок динаміки активів та їх прибутковості. Зробити висновки. Задача 2. Використовуючи дані таблиці, визначити: — обсяг […]

Еономічна статистика

Задача 2. За наведеними даними 1) побудуйте рахунок розподілу первиного доходу для економіки в цілому 2) розрахуйте доходи від виробництва у вигляді оплати праці 3) визначте сальдо доходів від власності 4) розрахуйте балансуючу статтю побудованого рахунку показник Млн.грн. Доходи від власності, отримані резидентами В т.ч. від нерезидентів Доходи від власності, виплачені резидентами У т.ч. нерезидентам […]

Статистика

Завдання 1 Доходи від реалізації ценних паперів становили: Показник Одиниця виміру 2011 р. 2012 р. план фактично Доходи тис. грн. 268 280 276 За наведеними даними визначте відносні величини: а) планового зав¬дання; б) виконання плану; в) динаміки. Покажіть взаємозв’язок між обчисленими відносними величинами. Зробіть висновки. Завдання 2 Є такі дані щодо кількості та ціни поставленої […]