Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

Завдання 1. Дані окремі показники 20 заводів однієї з галузей промисловості.
Таблиця — Показники для групування заводів галузі
№ заводу Основні фонди, млн.грн. Валова продукція, млн.грн. Чисельність працівників, чол.
1 3,2 4,1 380
2 1,6 2,0 256
3 3,6 5,8 412
4 5,5 13,0 600
5 3,1 3,9 305
6 2,4 2,3 320
7 4,3 7,6 405
8 1,9 1,0 200
9 2,1 2,8 360
10 3,4 4,0 350
11 4,5 10,5 460
12 2,4 1,8 280
13 3,4 6,3 410
14 3,3 4,8 385
15 4,3 8,4 308
16 2,9 3,3 464
17 4,0 8,5 305
18 2,2 3,2 356
19 3,1 6,2 350
20 4,0 8,9 420
За даними таблиці 3.32 проведіть групування заводів по випуску валової продукції, створивши 5 груп заводів з рівними інтервалами.
Кожну групу заводів охарактеризуйте такими ознаками: 1) кількість заводів; 2) обсяг валової продукції (всього і в середньому на один завод); 3) чисельність працівників; 4) величина основних фондів (всього і в середньому на один завод);
Результати розрахунків представте в таблиці і проаналізуйте її.
Завдання 2. Є дані про розподіл промислових підприємств за чисельністю зайнятого на них промислово-виробничого персоналу.
Таблиця — Групування підприємств за чисельністю працюючих робітників
№ групи Групи підприємств за чисельністю тих, що працюють, чол. Число підприємств %

1 До 100 22
2 100-500 32
3 500-1000 18
4 1000-2000 14
5 2000-5000 9
6 5000 і більш 5
Разом 100

Побудуйте вторинне групування даних про розподіл промислових підприємств, утворивши нові групи з інтервалами до 300, від 300 до 600, від 600 до 1200, від 1200 до 2400, від 2400 до 4000, від 4000 і більш. Зробіть висновки.
Завдання 3. По колгоспах одного району є наступні дані.
Таблиця — Початкові дані
Груп колгоспів по врожайності Число колгоспів
До 80 12
80 – 90 20
90 – 100 42
100 – 110 64
110 – 120 32
Більше 120 18
Знайдіть середню врожайність колгоспу, моду і медіану. Зробіть висновки.

Завдання 4. Молодим працівникам був привласнений такий розряд:
5 4 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4
3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4
Побудуйте дискретний варіаційний ряд розподілу працівників по рівню кваліфікації. Зобразите його графічно. Вкажіть елементи ряду розподілу. Зробіть висновки.

Завдання 5. За наслідками проведеного дослідження студентів одного з факультетів за віком отримані наступні дані.
Таблиця — Дані про вік студентів
Вік студентів, років 17 18 19 20 21 22 23 24 Всього
Число студентів, чол. 20 60 90 130 150 140 100 60 750
Визначите моду і медіану. Зробіть висновки.

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 5

Рік захисту: 2017

Ціна: 60 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.