Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

Задача 1.
Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант):
• за цінами на міських ринках;
• інвестиційної привабливості об”єктів спортивно-оздоровчого комплексу міста;
• слухачів заочного відділення післядипломної освіти;
• споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “Хенкель”,”Бенеттон” тощо);
• роботи міського транспорту;
• туристичних агенцій;
• за вибором слухача

Задача 2.
Маємо дані про роботу 20 фермерських господарств району, наведені у табл.2.1:
Таблиця 2.1

п/п Посівна площа зернових, млн. га Врожайність зернових, ц/га Кількість мінеральних добрив на 1 га, ц
1 2 3 4
1 129 39 2,7
2 93 28 1,2
3 130 40 3,0
4 100 31 1,6
5 128 38 1,8
6 120 35 1,5
7 133 41 2,8
8 113 36 1,5
9 110 34 2,1
10 102 32 2,6
11 114 35 2,1
12 96 30 2,6
13 125 38 2,4
14 115 35 2,2
15 127 39 2,7
16 118 36 1,9
17 101 32 3,2
18 94 30 1,3
19 128 40 2,5
20 103 32 1,7

За допомогою аналітичного групування проаналізуйте залежність величини врожайності від посівної площі зернових та від кількості внесених мінеральних добрив. Результати оформіть у вигляді таблиці. Зробіть висновки.

Задача 3.
Статевий склад населення в Україні за даними переписів наведено у табл.2.2:
Таблиця 2.2
Рік
Чисельність населення, млн. чол. В тому числі
Чоловіків Жінок
1990 51,7 23,9 27,8
1992 52,0 24,1 27,9
1995 51,1 23,7 27,4
1998 49,9 23,2 26,7
1999 49,5 23,0 26,5
2000 49,0 22,8 26,2

Обчислити:
1) відносні величини, які б відображали статеву структуру населення, динаміку його чисельності і структурні зрушення;
2) густоту населення на 1 кв.м, якщо територія України становить 603,7 тис. кв.м.. Зобразити розподілення населення у вигляді векторних діаграм.
Зробити висновки.
Задача 4.
Проведено вибіркове обстеження (5%-не) сімей за сукупним доходом на 1 члена сім’ї і одержані дані, наведені у табл.2.3:
Таблиця 2.3
Групи сімей за сукупним доходом на 1 члена сім’ї, грн. Кількість сімей
До 100,0
100,0-200,0
200,0-300,0
300,0-400,0
400,0-500,0
500,0-600,0
600,0 і більше 12
10
19
42
12
3
2
Разом: 100

Визначити:
1) середню суму сукупного доходу на 1 члена сім’ї, моду, медіану, показник варіації. Поясніть зміст одержаних характеристик.
2) з ймовірністю 99,7 % — граничну похибку вибірки та інтервал, в якому знаходиться сукупний доход у середньому на одного члена сім’ї.
3) з ймовірністю 94,5 % — граничну похибку вибіркової частки та можливі межі, де очікується частка ознаки у генеральній сукупності для модального інтервалу.

Задача 5.
Маємо дані про світове виробництво чаю за 1973-2001 рр., наведені у табл.2.3 :
Таблиця 2.4
Роки

Показники
1973 1983 1993 1998 1999 2000 2001
Виробництво чаю, млн. т 1,43 2,05 2,55 2,96 2,85 2,93 2,98

Проаналізуйте ряди динаміки, обчисливши:
1) ланцюгові і базові абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту, коефіцієнт прискорення (уповільнення) динаміки;
2) абсолютне значення 1% приросту;
3) середній рівень ряду;
4) середній абсолютний приріст;
5) середньорічний темп зростання і приросту за 1973-2001 рр.
Зробіть висновки. Результати розрахунків оформіть у табличній формі.
Задача 6.
Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначити номінальні обсяги ВВП України у 1996 — 2001 роках за даними, наведеними у табл.2.5.
Обчислити середні абсолютні та відносні аналітичні показники.
Зробити висновки.
Таблиця 2.5
Рік Номінальний обсяг ВВП, млрд. грн. Базові характеристики
Абсолютний приріст, млрд. грн. Темп зростання, % Темп приросту, %
1996 81,5
1997 11,9
1998 109,85
1999 27,10
2000 130,45
2001 31,8

Задача 7.
Наведені у табл. 2.6 дані характеризують витрати різних видів сировини у виробництві різнорідної продукції:
Таблиця 2.6
Вид сировини Вироблено товару тис. шт. Витрати сировини на одиницю товару, кг Ціна за 1 кг сировини, грн.
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
А 46 50 40 39 10 9
Б 70 90 60 58 16 16
В 30 35 75 75 20 18

Визначити:
1) загальні індекси: питомих витрат сировини, цін на сировину, витрат на сировину;
2) взаємозв’язок отриманих індексів;
3) абсолютні суми економії від зниження: питомих витрат сировини, цін на сировину, витрат на сировину.
Зробити висновки.
Задача 8.
За наведеними у табл. 2.7 даними визначте:
1) загальні індекси товарообігу у фактичних і порівнянних цінах та кількості проданої продукції;
2) розмір збільшення (зменшення) грошової виручки за рахунок зміни кількості проданої продукції та цін.
Зробіть висновки.
Таблиця 2.7

Продукція
Товарообіг у діючих цінах, тис. грн.

Процент росту цін
Базовий період Звітний період
Плоди 50 60 22
Олія 40 47 24

Задача 9.
Маємо наступні дані:
Ціни на продовольчі товари зросли на 17%, на непродовольчі – на 9%. Товарна структура роздрібного товарообігу в 1 кварталі складала: продовольчі товари – 46%, непродовольчі – 54%. Розрахуйте індекс роздрібних цін за 1 квартал поточного року.
Задача 10.
За даними, наведеними у табл. 2.8, визначити:
1) середню урожайність зернових культур за економічними регіонами за кожен рік;
2) індивідуальні індекси врожайності;
3) загальні індекси врожайності змінного, постійного складу та індекс структурних зрушень.
Зробити висновки.

Таблиця 2.8
Економічні регіони
Площа посівів, тис. га Валовий збір, тис. ц
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
Перший 950 1150 23275 30130
Другий 700 730 14770 16060

Задача 11.
За даними табл. 2.9 про обсяг виробленої продукції і балансовий прибуток 10 підприємств одної з галузей промисловості визначити вид кореляційної залежності, розрахувати параметри рівняння, обчислити тісноту зв’язку. Зробити висновки.

Таблиця 2.9

підприємства Обсяг реалізованої продукції, млн.грн Балансовий прибуток, млн.грн
1 491,8 133,8
2 483,0 124,1
3 481,7 62,4
4 478,7 62,9
5 476,9 51,4
6 475,2 72,4
7 474,4 99,3
8 459,5 40,9
9 452,9 104,0
10 446,5 116,1

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 15

Рік захисту: 2017

Ціна: 150 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.