Курсові та дипломні купляють тут

Статистика

ЗАДАЧА №5
За рік на промисловому підприємстві відпрацьовано 95300 людино-днів, неявки становили людино-днів: святкові та вихідні – 42895, чергові відпустки – 16800, відпустки через пологи – 2170, відпустки через навчання – 260, через хворобу, інші неявки – 1020.
Відпрацьовано всіма робітниками 743340 людино-годин, у тому числі понадурочно – 8250. Внутрішньозмінні простої становили – 150 людино-годин. На підприємстві середня встановлена тривалість робочого дня – 8,2 години, число робочих днів у році – 308.
Середньооблікова чисельність робітників на рік планувалась в кількості 420 чоловік.
Обсяг виробництва становив 4400 тис. грн. при плані 4000 тис. грн.
Потрібно встановити:
1. Середньоспискову чисельність і число фактично працюючих робітників.
2. Середню фактичну тривалість урочного робочого дня та робочого періоду.
3. Коефіцієнт використання тривалості робочого дня, %.
4. Коефіцієнт використання максимального фонду годин, %.
5. Абсолютний і відносний надлишок або перевитрати робочої сили, чол.
Проаналізувати отримані результати і зробити висновки.

ЗАДАЧА №14
Маються дані про виробництво продукції на промисловому підприємстві:
Вид продукції Кількість виробленої продукції т, за період Витрати часу на виробництво 1 продукції, л-годин, за період
базисний звітний базисний звітний
А 33200 33400 1,25 1,00
Б 10800 10697 2,00 1,90
В 30225 25800 1,50 1,20

Визначити:
1. Динаміку продуктивності праці по кожному виду продукції.
2. Загальні індекси продуктивності праці змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
3. Загальні індекси трудомісткості продукції.
4. Економію робочого часу, отриману у результаті підвищення продуктивності праці при виробництві кожного виду продукції та в цілому по трьом видам продукції.
5. Зміну обсягу виробленої продукції під впливом окремих факторів:
а) загальну;
б) за рахунок зміни продуктивності праці;
в) за рахунок скорочення часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції.
Зробити висновки.

ЗАДАЧА №18
По виробничому об‘єднанню маються такі дані, тис. грн.:
Показник Базисний
рік Звітний рік
Обсяг виробництва 25000 32500
Середньорічна вартість промислово-виробничих основних фондів
12500
13000
у тому числі вартість машин і обладнання 3750 4550
Визначити:
1. Індекси динаміки фондовіддачі:
а) всіх основних фондів: змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень;
б) активної частини основних фондів.
2. Зміну обсягу виробництва:
а) загальну;
б) за рахунок зміни фондовіддачі;
в) за рахунок зміни вартості всіх промислово-виробничих фондів.
3. Приріст обсягу виробництва у звітному періоді порівняно з базисним за рахунок:
а) зміни ефективності використання активної частини основних фондів;
б) зміни частки активної частини основних фондів в загальній їх вартості;
в) зміни вартості всіх промислово-виробничих фондів.
Зробити висновки.
ЗАДАЧА№24
В цеху підприємства встановлено 65 токарних і 50 револьверних верстатів. Визначити:
1. Календарний, режимний і плановий фонди верстатного часу.
2. Показники використання фондів верстатного часу по кожному виду устаткування і в цілому по цеху, якщо відомо, що цех працює в дві зміни, число календарних днів у місяці – 30, робочих днів – 26, середня тривалість зміни – 7,8 годин. На ремонт токарних верстатів заплановано – 424 верстато-годин, на ремонт револьверних – 385 верстато-годин. Фактично відпрацьовано на токарних верстатах 18417, на револьверних – 16513 верстато-годин.
Порівняти показники і зробити висновки.
ЗАДАЧА №30
Маються такі дані, тис. грн.:
По підприємству №1
1. Залишок оборотних фондів на:
1.01 — 260 1.03 — 240
1.02 — 242 1.04 — 236
2. Вартість реалізованої продукції підприємства становить:
за січень — 1120
за лютий — 1060
за березень — 1220

По підприємству №2
1. Залишок оборотних фондів на:
1.01 — 260 1.03 — 230
1.02 — 250 1.04 — 240
2. Вартість реалізованої продукції підприємства становить:
за січень — 1150
за лютий — 1110
за березень — 1200
Розрахувати по підприємству №1:
1. показники швидкості обертання оборотних фондів за кожний місяць і в цілому за квартал;
2. суму вивільнених у березні засобів у результаті прискорення їх обертання у порівнянні з лютим.
Розрахувати по підприємству №2:
1. індекси швидкості обертання оборотних засобів:
— змінного складу;
— фіксованого складу;
— структурних зрушень.
Зробити висновки.

ЗАДАЧА № 38
Маються дані про роботу кондитерської фабрики за звітний період:
Вид печива Випуск продукції за квартал,т Собівартість 1т у кварталі,грн. Оптова ціна 1т у кварталі,грн.

І ІІ
І ІІ ІІ
план факт план факт план факт
До чаю — 130 135 — 700 710 870 870
Мадонна 150 105 90 65 640 630 1830 1840
Буратіно 160 — — 81 — — — —
Абетка 250 160 170 47 450 440 1450 1455

Розрахувати:
1. Індивідуальні індекси планового завдання, виконання плану та динаміки собівартості одиниці продукції кожного виду.
2. Загальні індекси планового завдання, виконання плану та динаміки собівартості порівняної продукції.
3. Суми планової, надпланової та фактичної економії витрат на виробництво порівняної продукції.
4. Витрати на 1 гривню ТП, коп.:
а) планові;
б) фактичні.
5. відхилення фактичних витрат на 1 гривню ТП від передбачених планом, коп.:
а) загальне;
б) через зміну оптових цін;
в) через зміну собівартості;
г) через зміну асортименту продукції, що виробляється на підприємстві.
Навести формули, дати пояснення, зробити висновки, одержаними результатами.

ЗАДАЧА № 47
На промисловому підприємстві є дані:
Показник Базисний рік Звітний рік
Балансовий прибуток, тис. грн. 3933 3973
Коефіцієнт зміни балансового прибутку 1,035 1,025
Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 22800 24275
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 30500 32000
Середні залишки нормованих оборотних фондів, тис. грн. 13200 13670
Визначити загальну рентабельність у звітному році у порівнянні з минулим роком:
а) загальну;
б) унаслідок впливу зміни: коефіцієнта балансового прибутку; рентабельності реалізованої продукції та числа оборотів оборотних засобів підприємства.

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 12

Рік захисту: 2017

Ціна: 100 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.