Курсові та дипломні купляють тут

Страхування

Задача 1.
Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант):
• за цінами на міських ринках;
• інвестиційної привабливості об”єктів спортивно-оздоровчого комплексу міста;
• слухачів заочного відділення післядипломної освіти;
• споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “Хенкель”,”Бенеттон” тощо);
• роботи міського транспорту;
• туристичних агенцій;
• за вибором слухача.
Задача 2.
За даними табл. 6.1, що характеризують роботу 30 заводів у звітному періоді, визначити факторні та результативні ознаки. Скласти аналітичне групування, визначивши для цього групувальну ознаку, вид інтервалів та їх розмір. Показати взаємозв’язок капіталоозброєнності на підприємстві від рівня продуктивності праці. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки. Результати оформити у вигляді таблиці.
Таблиця 6.1

п/п Основний виробничий капітал, млн. грн. Середньоспискова чисельність робітників, чол Валова продукція, млн. грн.
1 1240 336 3540
2 2310 302 2911
3 4501 440 5630
4 4906 510 5492
5 2803 290 2901
6 6507 591 9410
7 1620 271 1920
8 2005 304 2569
9 4780 340 3520
10 1740 271 2340
11 3020 363 3921
12 7201 381 8671
13 2100 227 1586
14 2521 267 3223
15 3930 467 4224
16 5297 395 3410
17 3300 254 1326
18 3000 312 3410
19 7110 411 2001
20 3100 135 2540
21 3521 407 4970
22 3130 410 3640
23 3500 450 6010
24 3100 250 1490
25 5600 490 3710
26 3500 220 1350
27 500 460 3500
28 3200 380 1240
29 1240 149 1740
30 2315 301 1890
Разом 107097 10384 104105

Задача 3.
Виробництво товарів народного споживання у регіоні характеризується даними, наведеними у табл. 6.2:
Таблиця 6.2
(млн.грн)
1998 1999 2000 2001
Товари народного споживання 27911 22939 48744 62610
У тому числі:
Продовольчі товари 18195 15718 31558 38172
Непродовольчі товари, з них: 7322 5448 15983 22871
Товари легкої промисловості 2073 1568 7864 9196
Непродовольчі товари без товарів легкої промисловості 5249 3880 8119 13675

Визначити:
1) відносні величини динаміки, структури та координації;
2) відносні показники рівня економічного розвитку з урахуванням чисельності населення України.
Задача 4.
За результатами 20% механічної вибірки одержані дані про розподіл обсягів кредитів по відсоткових ставках, що були видані у комерційних банках регіону:
Таблиця 6.3
Відсоткова ставка, % Обсяг кредитів, млн.грн.
3
3-6
6-9
9-12
12-15
15
60
82
153
175
162
93
Всього: 725

Визначити:
1) Середній розмір відсоткової ставки, моду, медіану, показники варіації. Поясніть зміст кожної із одержаних статистичних характеристик.
2) з ймовірністю 0,997- знайдіть межі, в яких буде знаходитись середній розмір відсоткової ставки в генеральній сукупності.
3) з ймовірністю 0,954- визначте межі, в яких буде знаходитись частка відсоткової ставки в генеральній сукупності для медіанного інтервалу.
Зробіть висновки.
Задача 5.
Загальний обсяг пива в Україні у 1985-2001 роках характеризується даними, наведеними у табл. 6.4:
Таблиця 6.4
Роки

Показники 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Обсяг виробни –
цтва пива, млн. дал 147,8 137,9 71,0 60,3 60,9 68,8 83,9 107,4 130,7 149,4

Проаналізуйте ряди динаміки, обчисливши:
1) ланцюгові і базові абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту, коефіцієнт прискорення (уповільнення) динаміки.
2) абсолютне значення 1% приросту.
3) середній рівень ряду.
4) середній абсолютний приріст.
5) середньорічні темпи зростання і приросту за 1985-2002 рр.
Зобразити дані ряду графічно.
Задача 6.
Використовуючи дані табл. 6.5 та взаємозв’язок характеристик динаміки, визначити обсяги виробництва побутових холодильників в Україні, абсолютну та відносну швидкість його зростання.
Визначити середні: рівень виробництва холодильників, абсолютний приріст (двома способами), темп приросту та темп росту (двома способами). Зробіть висновки щодо типу динаміки.
Таблиця 6.5
Рік Виробництво побутових холодильників, тис шт. Ланцюгові характеристики динаміки
Абсолютний приріст,
тис. шт. Темп зростання, % Темп приросту, % Абсолютне значення 1% приросту, тис.шт.
1997 431 — — — —
1998 -49
1999 8
2000 8,392 4,9 0,08
2001 110,3 10,3
2002 58 626,62

Задача 7.
За даними біржі нерухомості, наведеними у табл. 6.6, що характеризують ціни та кількість проданих однокімнатних квартир визначити:
1) індивідуальні індекси кількості та вартості проданих квартир, вартості однієї квартири;
2) загальні індекси кількості та вартості проданих квартир, вартості однієї квартири.
3) Показати взаємозв’язок загальних індексів.
4) Обчислити абсолютний приріст вартості всіх проданих квартир в цілому та за рахунок кожного фактору.
Зробити висновки та перевірку.

Таблиця 6.6
Розташування квартири Вартість однієї квартири,
тис. ум. од. Кількість проданих квартир,
тис. од.
Базовий рік Поточний рік Базовий рік Поточний рік
Околиця 16,5 18,0 9,2 10,0
Район, що межує з околицею 19,0 21,5 4,0 5,0
Центр 23,0 28,0 2,8 2,0

Задача 8.
Обсяг ринкової капіталізації 5 найбільших емітентів країни характеризується даними (дані умовні), наведеними у табл. 6.7.
Таблиця 6.7
Емітент
Ціна акцій, в дол. США Куплено акцій, млн. шт.
Базовий рік Поточний рік Базовий рік Поточний рік
А 4,5 6,0 12,0 13,1
Б 3,2 3,3 8,7 8,6
В 7,8 8,2 12,1 12,9
Г 9,5 8,7 13,0 11,3
Д 3,3 3,6 5,6 11,0

Обчислити:
1) загальний індекс капіталізації.
2) загальний індекс цін.
3) загальний індекс фізичного обсягу куплених акцій. Показати взаємозв’язок загальних індексів.
4) обчислити абсолютний приріст вартості акцій в цілому та за рахунок кожного фактора.
Зробити висновки.
Задача 9.
За даними табл. 6.8 визначити середню зміну собівартості продукції по підприємству.
Зробити висновки.
Таблиця 6.8
Вид продукції Вироблено у поточному періоді, тис.шт. Зміни собівартості у поточному періоді порівняно з попереднім
грн %
Цегла будівельна 183,3 +0,1 +1,51
Блоки фундаментні 27,9 +15,0 +7,5
Плити перекриття 6,4 -20,0 -4,0

Задача 10.
Наведені у табл. 6.9 дані характеризують продаж картоплі на трьох ринках міста:
Таблиця 6.9
Ринки Продано, ц Ціна 1 кг, коп
Серпень Вересень Серпень Вересень
1 500 1400 40 34
2 400 1200 50 40
3 450 1720 45 30
разом 1350 4320 — —

Визначити:
1) загальний індекс цін (постійного складу), індекс середньої ціни (змінного складу) та індекс структурних зрушень;
2) зменшення ( збільшення) грошової виручки від продажу картоплі за рахунок зміни цін, кількості та структури продажу;
3) зменшення (збільшення) середньої ціни за рахунок зміни цін на окремих ринках міста та структури реалізації картоплі.
Проаналізуйте одержані результати.
Задача 11.
Взаємоза’язок між чистим доходом та сумарними активами 15 найбільших банків Японії характеризується даними, наведеними у табл.6.10.

Таблиця 6.10
№ банку Сумарний актив, млрд.дол. Обсяг вкладень акціонерів, млрд. дол Чистий дохід, млрд. дол. Депозити, млрд. дол.
1 507,2 19,5 352,9 448,1
2 506,6 19,8 187,1 451,9
3 487,8 21,1 375,2 447,9
4 469,0 18,6 287,9 444,3
5 493,6 19,6 444,0 443,2
6 458,9 11,7 462,4 411,7
7 429,3 10,5 459,5 328,6
8 386,9 13,6 511,3 314,7
9 311,5 10,8 328,6 259,4
10 302,2 10,9 350,0 187,7
11 262,0 10,3 298,7 238,5
12 242,4 10,6 529,3 269,4
13 231,9 8,5 320,0 284,0
14 214,3 6,7 502,0 172,3
15 208,4 8,3 194,9 166,4

Визначіть вид кореляційної залежності, попередньо підкресливши результативну і факторну ознаки. Побудуйте рівняння регресії, обчисліть і проаналізуйте параметри рівняння. Обчисліть тісноту зв’язку. Зробіть висновки.

Список використаних джерел

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 20

Рік захисту: 2017

Ціна: 150 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.